Odsetki za spóźniony podatek - sprawdź co Ci grozi...
Justyna Nowak
pixabay.com
Podatnik.Info

Odsetki za spóźniony podatek - sprawdź co Ci grozi jeśli zapomniałeś o uregulowaniu podatku

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 

Jak nalicza się odsetki za spóźniony podatek?

Spłaty należności zgodnie z terminem są o tyle istotne, że odsetki za spóźniony podatek są naliczane już od pierwszego dnia zwłoki. Co ważne, urząd skarbowy sam nie upomina się o uiszczenie opłaty, dlatego podatnik musi sam pamiętać o tym obowiązku. Jeśli zdarzy Ci się zaniedbanie, musisz ponieść konsekwencje swojej nieuwagi.

Na wysokość odsetki za spóźniony podatek składają się trzy elementy:

  1. liczba dni opóźnienia,
  2. wysokość zaległości,
  3. stopy odsetek za zwłokę.

Te wartości należy pomnożyć, a następnie podzielić przez liczbę dni w roku. Następnie wynik jest zaokrąglany do pełnych złotych: końcówka mniejsza niż 50 groszy jest zaokrąglana w dół i analogicznie – 50 i więcej groszy zaokrągla się w górę. Odsetki za spóźniony podatek liczy się od pierwszego dnia następującego po dniu upływu terminu płatności.

W zależności od przyczyny powstania zadłużenia, odsetki powinny być naliczane zgodnie z podstawową i preferencyjną stawką. Podstawowa stawka wynosi sumę 2% i 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Z kolei obniżona stawka to ¾ podstawowej. Należy się podatnikom składającym korektę zeznania podatkowego, uzupełnioną o przyczyny korekty. Dodatkowo, muszą oni uregulować zaległość w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty.

 

Jak opłacić zaległe należności?

Jak postąpić w przypadku powstałej zaległości wobec urzędu skarbowego? Odsetki za spóźniony podatek możesz opłacić na dwa sposoby. Możesz zdecydować się na uregulowanie płatności poprzez jeden przelew bankowy – wówczas razem z sumą zaległego podatku powinieneś uiścić kwotę odsetek. Możliwe jest też rozdzielenie opłat i zrealizowanie dwóch przelewów, w tym osobnego, zawierającego wyłącznie odsetki za spóźniony podatek.

 

Sposób na uniknięcie odsetek

Dobra wiadomość dla wszystkich spóźnialskich – czasem odsetek za spóźniony podatek da się uniknąć. Dotyczy to jednak tylko niewielkich kwot. Kiedy unikniesz odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu? Jeżeli wysokość zaległej kwoty w dniu wpłaty nie przekracza 8,70 zł (przed zaokrągleniem do pełnej sumy), wówczas będziesz zwolniony z zapłaty odsetek. Im szybciej uregulujesz płatność, tym większe prawdopodobieństwo, że odsetki za spóźniony podatek nie przekroczą ustalonego limitu i uda Ci się uniknąć poniesienia dodatkowych kosztów.

 

Autor artykułu - Justyna Nowak 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024