Odliczenie VAT w usługach gastronomicznych i cateringowych
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Odliczenie VAT w usługach gastronomicznych i cateringowych

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Niebudzące żadnych obiekcji definicje odróżniające te dwa terminy są wyjątkowo istotne dla osób, które chciałyby odliczyć podatek VAT, co jest możliwe w przypadku cateringu. Szczególnie ważne jest dla nich Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 roku, ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W znacznej większości przypadków zaczęło obowiązywać od 1 lipca 2011 roku.

Różnica między usługami gastronomicznymi a  cateringowymi

Brak możliwości odliczenia podatku od usług gastronomicznych wynika z art. 88 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku VAT. Jedynym wyjątkiem jest „nabycie gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób”.

Nieco inaczej sprawa przedstawia się w przypadku cateringu. Ustawodawca wyróżnia go w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 roku pod symbolami 56.2 - usługi przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostałe usługi gastronomiczne oraz 56.21 - usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).

Wyklucza to zatem zastosowanie w tych okolicznościach art. 88 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT, który wspomina tylko o usługach gastronomicznych. Skąd więc mamy wiedzieć, jak rozgraniczyć gastronomię oraz catering? Kluczem do odpowiedzi na to pytanie mogłyby być tzw. symbole statystyczne i obowiązujący od 1 stycznia 2011 roku art. 5a wymienionej wyżej ustawy o klasyfikacji statystycznej. Niestety, jest on w tym przypadku bezużyteczny, gdyż ustawodawca nie umieścił w art. 88 ust.1 pkt 4 symboli statystycznych. Dlatego nie możemy za ich pomocą rozstrzygać, z jakiego rodzaju usługą mamy do czynienia.

Problem dostrzegł też ustawodawca unijny. W Rozporządzeniu Wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 roku postanowił on m. in. doprecyzować, jaka jest różnica między usługami restauracyjnymi a cateringowymi. W tym fragmencie art. 6 ust. 1 została ona dokładnie wskazana - „usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy”. W art.6 ust. 2 zapisano również, co nie jest żadną z tych dwóch usług - „za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu ust. 1 nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających”. Przepisy weszły w życie 1 lipca 2011 roku. Powinny w znacznym stopniu ograniczyć trudności polskich podatników, ponieważ rozporządzenia unijne mają bezpośrednie wdrożenie we wszystkich krajach wspólnoty. W przeciwieństwie do dyrektyw nie trzeba ich dostosowywać do prawa krajowego.

8 czy 23% VAT-u

Podobne niejasności wywołuje też wysokość stawek podatkowych, jakie należy odprowadzać od usług gastronomicznych i cateringowych. Przydatna będzie tu interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 maja 2011 r. o nr ILPP2/443-560/11-2/MR. Organ podatkowy w swojej interpretacji powołuje się na załącznik nr 1 poz. 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT z 22 grudnia 2010 roku. W załączniku tym jako opodatkowane stawką 8% wymienione zostały:

usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:
- napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
- napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
- kawy i herbaty (wraz z dodatkami),
- napojów bezalkoholowych niegazowanych,
- wód mineralnych,
- innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

Tak więc usługom gastronomicznym i cateringowym przysługuje preferencyjna, 8-procentowa stawka VAT. Wyjątkiem od tej reguły jest wymieniona wyżej sprzedaż napojów, która podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatkową - 23%. Organ jednoznacznie podkreśla, ze nie ma możliwości połączenia poszczególnych usług czy towarów w celu traktowania takiego świadczenia jak jednolitej transakcji, opodatkowanej niższą, 8-procentową stawką podatku VAT.


Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Płaca minimalna 2025 – czy możemy spodziewać się podwyżki?