Odliczenie VAT w usługach gastronomicznych i cateringowych
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Odliczenie VAT w usługach gastronomicznych i cateringowych

Niebudzące żadnych obiekcji definicje odróżniające te dwa terminy są wyjątkowo istotne dla osób, które chciałyby odliczyć podatek VAT, co jest możliwe w przypadku cateringu. Szczególnie ważne jest dla nich Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 roku, ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W znacznej większości przypadków zaczęło obowiązywać od 1 lipca 2011 roku.

Różnica między usługami gastronomicznymi a  cateringowymi

Brak możliwości odliczenia podatku od usług gastronomicznych wynika z art. 88 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku VAT. Jedynym wyjątkiem jest „nabycie gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób”.

Nieco inaczej sprawa przedstawia się w przypadku cateringu. Ustawodawca wyróżnia go w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 roku pod symbolami 56.2 - usługi przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostałe usługi gastronomiczne oraz 56.21 - usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).

Wyklucza to zatem zastosowanie w tych okolicznościach art. 88 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT, który wspomina tylko o usługach gastronomicznych. Skąd więc mamy wiedzieć, jak rozgraniczyć gastronomię oraz catering? Kluczem do odpowiedzi na to pytanie mogłyby być tzw. symbole statystyczne i obowiązujący od 1 stycznia 2011 roku art. 5a wymienionej wyżej ustawy o klasyfikacji statystycznej. Niestety, jest on w tym przypadku bezużyteczny, gdyż ustawodawca nie umieścił w art. 88 ust.1 pkt 4 symboli statystycznych. Dlatego nie możemy za ich pomocą rozstrzygać, z jakiego rodzaju usługą mamy do czynienia.

Problem dostrzegł też ustawodawca unijny. W Rozporządzeniu Wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 roku postanowił on m. in. doprecyzować, jaka jest różnica między usługami restauracyjnymi a cateringowymi. W tym fragmencie art. 6 ust. 1 została ona dokładnie wskazana - „usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy”. W art.6 ust. 2 zapisano również, co nie jest żadną z tych dwóch usług - „za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu ust. 1 nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających”. Przepisy weszły w życie 1 lipca 2011 roku. Powinny w znacznym stopniu ograniczyć trudności polskich podatników, ponieważ rozporządzenia unijne mają bezpośrednie wdrożenie we wszystkich krajach wspólnoty. W przeciwieństwie do dyrektyw nie trzeba ich dostosowywać do prawa krajowego.

8 czy 23% VAT-u

Podobne niejasności wywołuje też wysokość stawek podatkowych, jakie należy odprowadzać od usług gastronomicznych i cateringowych. Przydatna będzie tu interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 maja 2011 r. o nr ILPP2/443-560/11-2/MR. Organ podatkowy w swojej interpretacji powołuje się na załącznik nr 1 poz. 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT z 22 grudnia 2010 roku. W załączniku tym jako opodatkowane stawką 8% wymienione zostały:

usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:
- napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
- napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
- kawy i herbaty (wraz z dodatkami),
- napojów bezalkoholowych niegazowanych,
- wód mineralnych,
- innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

Tak więc usługom gastronomicznym i cateringowym przysługuje preferencyjna, 8-procentowa stawka VAT. Wyjątkiem od tej reguły jest wymieniona wyżej sprzedaż napojów, która podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatkową - 23%. Organ jednoznacznie podkreśla, ze nie ma możliwości połączenia poszczególnych usług czy towarów w celu traktowania takiego świadczenia jak jednolitej transakcji, opodatkowanej niższą, 8-procentową stawką podatku VAT.


Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także