Nowy druk PIT/DS – szczegółowy wykaz działów...
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Nowy druk PIT/DS – szczegółowy wykaz działów specjalnych produkcji rolnej z numerami i jednostkami miar

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PIT/DS zastąpił PIT-6


Oznacza to, że podatnicy, którzy rozliczają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych, nie muszą tak jak w latach ubiegłych wypełniać formularza PIT-6.


W wyniku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w rozliczeniu za 2016 rok zastąpił go nowy druk PIT/DS. Po jego wypełnieniu, należy go dołączyć do zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-36L.


W prosty sposób można to zrobić za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2016/2017 od Podatnik.info. Aplikacja posiada wszystkie aktualne druki, w tym PIT/DS, a także PIT-36 oraz PIT-36L. Za pośrednictwem portalu podatkowego dostarczy zeznanie roczne do urzędu skarbowego przy współpracy z systemem e-Deklaracje obsługiwanym przez Ministerstwo Finansów.


Działy specjalne produkcji rolnej w PIT/DS


Podatnicy ewidencjonujący dochody w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych, w druku PIT/DS wykazują następujące działy specjalnych produkcji rolnej wraz z numerami i jednostkami miar:


01-12 Uprawy w szklarniach, tunelach foliowych ogrzewanych, uprawy grzybów, roślin in vitro, hodowla entomofagów


Szklarnie ogrzewane
 

 • 01 Rośliny ozdobne m2
 • 02 Rośliny pozostałe m2
 • 03 Szklarnie nieogrzewane m2


Tunele foliowe ogrzewane
 

 • 04 Rośliny ozdobne m2
 • 05 Rośliny pozostałe m2
 • 06 Uprawa grzybów i ich grzybni (powierzchnia uprawowa) m2
 • 07 Uprawy roślin in vitro (powierzchnia półek) m2
 • 08 Hodowla entomofagów (powierzchnia upraw roślin żywicielskich) m2


01-21 Chów i hodowla bydła rzeźnego i mlecznego poza gospodarstwem rolnym
 

 • 21 Krowy szt.
 • 22 Cielęta szt.
 • 23 Pozostałe bydło rzeźne, z wyjątkiem opasów szt.
   

01-22 Chów i hodowla owiec i koni poza gospodarstwem rolnym
 

 • 31 Owce - chów i hodowla szt.
 • 32 Owce – tucz szt.
 • 33 Konie rzeźne szt.
 • 34 Konie hodowlane szt.


01-23 Chów i hodowla trzody chlewnej poza gospodarstwem rolnym
 

 • 41 Tuczniki szt.
 • 42 Prosięta i warchlaki szt.
 • 01-24 Chów i hodowla drobiu


Drób rzeźny
 

 • 51 Kurczęta szt.
 • 52 Gęsi szt.
 • 53 Kaczki szt.
 • 54 Indyki szt.


Drób nieśny (stado reprodukcyjne)
 

 • 55 Kury nieśne szt.
 • 56 Kury mięsne szt.
 • 57 Gęsi szt.
 • 58 Kaczki szt.
 • 59 Indyki szt.
 • 60 Drób nieśny - kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) szt.


Wylęgarnie drobiu
 

 • 61 Kurczęta szt.
 • 62 Gęsi szt.
 • 63 Kaczki szt.
 • 64 Indyki szt.


01-25 Pozostały chów i hodowla zwierząt


Zwierzęta futerkowe
 

 • 71 Lisy szt.
 • 72 Jenoty szt.
 • 73 Norki szt.
 • 74 Tchórze szt.
 • 75 Szynszyle szt.
 • 76 Nutrie szt.
 • 77 Króliki szt.


Zwierzęta laboratoryjne
 

 • 78 Szczury białe szt.
 • 79 Myszy białe szt.
 • 80 Jedwabniki (produkcja kokonów) dm3
 • 81 Pasieki rodzina (-ny)
 • 82 Hodowla dżdżownic (powierzchnia łoża hodowlanego) m2


Pozostała hodowla poza gospodarstwem rolnym
 

 • 83 Ryby akwariowe dm3
 • 84 Psy rasowe szt.
 • 85 Koty rasowe szt.


Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jakie ulgi może odliczyć w PIT-28 ryczałtowiec?