Nowe zasady odliczania VAT od wydatków na samochody...
KS
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Nowe zasady odliczania VAT od wydatków na samochody używane do celów firmowych i prywatnych

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej o wyrażenie zgody na stosowanie przez nasz kraj ograniczenia w odliczaniu VAT z tytułu nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony, które są wykorzystywane do celów prowadzonej działalności gospodarczej oraz do celów prywatnych. Mowa tu także o ograniczenia w odliczaniu VAT od zakupu paliwa i innych wydatków eksploatacyjnych, związanych z użytkowaniem samochodu.

W połowie grudnia 2013 r. Polska uzyskała zgodę na stosowanie wskazanych wyżej ograniczeń.

Co proponuje resort finansów?

Projekt nowelizacji ustawy o VAT, przygotowany przez Ministerstwo Finansów przewiduje ograniczenie w odliczaniu VAT w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z użytkowaniem samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które są wykorzystywane zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych. Wydatki takie będą podlegały 50 % odliczeniu (z pewnymi wyjątkami).

Powyższe ograniczenie obejmie wydatki na samochody osobowe, motocykle i pozostałe pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, nie będzie zaś obejmowało wydatków, związanych z motorowerami lub ciągnikami rolniczymi.

Pełne odliczenie VAT

Pełne, 100 % odliczenie VAT będzie przysługiwało jedynie w odniesieniu do pojazdów, które podatnik wykorzystuje wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Chodzi tu o przypadki, gdy w niebudzący wątpliwości sposób dany pojazd jest wykorzystywany tylko do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Pomocna będzie w tej kwestii dokumentacja, z której będzie wynikało, że podatnik zajmuje się np. wynajmem samochodów i pojazdy są wykorzystywane tylko w tym celu.

W praktyce niemożliwe będzie więc udowodnienie faktu wykorzystywania pojazdu do celów służbowych np. przez osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą w domu.

Jakich formalności trzeba będzie dopełnić?

Aby uzyskać możliwość pełnego odliczenia VAT od wydatków na pojazd, wykorzystywany do celów służbowych podatnik będzie musiał złożyć w urzędzie skarbowym informację o pojazdach (pod groźbą grzywny) oraz ewidencję przebiegu pojazdu. Jeżeli podatnik nie złoży tych dokumentów, albo jeśli będą one niezgodne ze stanem faktycznym po ich weryfikacji przez organy podatkowe, podatnik będzie miał prawo tylko do ograniczonego odliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu. Jeżeli natomiast skorzysta w sposób bezpodstawny z pełnego odliczenia, będzie musiał dokonać korekty odliczonego podatku.

Podatnik będzie miał też obowiązek poinformować organy podatkowe o zmianie przeznaczenia pojazdu, np. z wykorzystywanego na cele mieszane na cele tylko prywatne.


Kancelaria Prawna Skarbiec 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Czy sprzedaż firmowego samochodu ciężarowego bez VAT jest możliwa?