Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Na jakich drukach wystąpić o zwrot za materiały...
http://sxc.hu/

Na jakich drukach wystąpić o zwrot za materiały budowlane?

Zwrot VAT za materiały budowlane to sposób na obniżenie kosztów związanych z budową czy remontem domu. Aby skorzystać z ulgi, trzeba dopełnić szeregu formalności, w tym złożyć odpowiednie druki w urzędzie skarbowym.

Podstawowym drukiem, który musi wypełnić podatnik starający się o zwrot VAT za materiały budowlane, jest VZM-1, a także załączniki, które warto wypełnić  wcześniej– to uprości i uporządkuje całą procedurę. Zarówno druk VZM-1, jak i załączniki do niego można skonstruować samodzielnie, nie trzeba wypełniać gotowego szablonu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Najwygodniej będzie skorzystać z aktywnych formularzy tych druków dostępnych w programie do ściągnięcia TUTAJ.

 

Istnieją dwa rodzaje załączników do wniosku VZM-1: VZM-1A i VZM-1B. W załącznikach wpisujemy numery faktur, odpowiednio dla wydatków odliczonych (VZM-1A) i nieodliczonych  (VZM-1B)w ramach ulg mieszkaniowych. Wypełniamy jeden z nich bądź oba, przy czym VZM-1B wypełniamy tylko, jeśli korzystaliśmy w latach 2004-2005 z ulgi mieszkaniowej związanej z inwestycją, do której teraz staramy się o zwrot. W załącznikach podajemy pełne numery faktur i pozycje z faktur, których dotyczy odliczenie, jeśli odliczeniu nie podlegają wszystkie pozycje z faktury. Uzupełniamy również kwotę brutto danego zakupu i kwotę podatku VAT. Jeśli dany zakup był związany z inwestycją wymagającą pozwolenia na budowę, kwotę podatku powtarzamy w kolumnie 5, a jeśli inwestycja nie wymagała pozwolenia na budowę – w kolumnie 6. Po wpisaniu wszystkich faktur i pozycji sumujemy kwoty brutto i podatku VAT.

 

Druk VZM-1 służy określeniu inwestycji, której dotyczy zwrot oraz kwoty zwrotu i przysługujących limitów. W odpowiednich miejscach podajemy datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji oraz obliczamy kwoty zwrotu i limitów. W druku VZM-1 powinno znaleźć się również złożenie oświadczenia o zakresie przeprowadzanego remontu, który nie wymagał pozwolenia na budowę, jeśli taki remont był przeprowadzany. Trzeba też określić sposób, w jaki chcemy otrzymać zwrot i ewentualnie podać numer rachunku bankowego. Dodatkowo odnotowujemy załączniki dołączone do wniosku: kopie faktur, kopię pozwolenia na budowę, jeśli prace go wymagały i kopię dokumentu potwierdzającego status prawny lokalu, którego remont nie wymagał pozwolenia na budowę.

Loading Comments