Lokalne wsparcie dla mikrofirm – nawet do 300 tys. zł
KS
http://sxc.hu/
Tax Care

Lokalne wsparcie dla mikrofirm – nawet do 300 tys. zł

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W kwietniu odbył się prawdopodobnie ostatni w tym roku nabór wniosków w ramach unijnego działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (działanie 312 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich),  przeprowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W dalszym ciągu jednak można starać się o podobne wsparcie lokalnie w ramach PROW Oś 4 Leader, za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania, funkcjonujących na terenach gmin. Różnica jest taka, że w przypadku dotacji uzyskanych przy pomocy LGD w poszczególnych gminach będą preferowane poszczególne rodzaje działalności – ważne z punktu widzenia rozwoju gminy (np. wpływające na rozwój turystyki lub wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze czy historyczne).

O dotację mogą starać się nowopowstające mikrofirmy lub mikroprzedsiębiorcy, którzy planują rozwinąć biznes. Maksymalna kwota dofinansowania zależy od liczby powstałych miejsc pracy. W przypadku jednoosobowej działalności można  liczyć na dofinansowanie w wysokości do 100 tys. złotych. Tworząc dwa miejsca pracy, kwota ta wzrośnie do 200 tys. zł, a przy zatrudnieniu minimum 3 pracowników – do 300 tysięcy. Utworzone miejsca pracy trzeba utrzymać przez co najmniej dwa lata. O dotację, przyznawaną w formie refundacji poniesionych już kosztów, mogą starać się tylko firmy, których roczny obrót nie przekracza 2 mln euro i które zatrudniają maksymalnie 10 pracowników. Mikrofirma musi działać lub rozpoczynać działalność na terenach wiejskich lub miejsko-wiejskich (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. lub 20 tys. mieszkańców), a sam przedsiębiorca nie może być ubezpieczony w KRUS w pełnym zakresie.

Trwające lub planowane nabory wniosków na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach PROW Oś 4 Leader (za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania)

woj. dolnośląskie

24.06.2013-13.07.2013 -  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu”

24.06.2013-23.07.2013 -  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie” 

01.07.2013-15.07.2013 -  Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina

16.07.2013-31.07.2013 -  Lokalna Grupa Działania „Kraina Wzgórz Trzebnickich”

woj. kujawsko-pomorskie

08.07.2013-31.07.2013 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa „Podgrodzie Toruńskie”

woj. lubelskie

17.06.2013-16.07.2013 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”

01.07.2013-19.07.2013 -  Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

woj. lubuskie

19.06.2013-03.07.2013 - Lokalna Grupa Działania „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

24.06.2013–08.07.2013 -  Lokalna Grupa Działania „Zielone Światło”

01.07.2013-15.07.2013 -  Lokalna Grupa Działania „Działaj z nami”

woj. łódzkie

01.07.2013-15.07.2013 - Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką”

08.07.2013-22.07.2013 -  Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

16.07.2013-06.08.2013 -  Lokalna Grupa Działania „Bud-uj razem”

woj. małopolskie           

03.06.2013 r. - 02.07.2013 - Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”

13.06.2013-10.07.2013 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kwartet na Przedgórzu”

21.06.2013-06.07.2013 -  Lokalna Grupa Działania „Dolina Karpia”

27.06.2013-25.07.2013 - Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby

01.07.2013-26.07.2013 -  Lokalna Grupa Działania „Korona Sądecka”

08.07.2013-22.07.2013 -  Lokalna Grupa Działania „Zdrój”

19.07.2013-14.08.2013 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Karpia”

woj. mazowieckie

26.06.2013-17.07.2013 - Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu”

01.07.2013-19.07.2013 - Lokalna Grupa Działania „Perły Mazowsza”

woj. podkarpackie

24.06.2013-12.07.2013 - Lokalna Grupa Działania „Lider Dolina Strugu”

02.07.2013-30.07.2013 - Lokalna Grupa Działania „Liwocz”

09.07.2013- 06.08.2013 -  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”

woj. pomorskie

10.06.2013-01.07.2013 - Lokalna Grupa Działania „Turystyczne Kaszuby”

17.06.2013-01.07.2013 - Lokalna Grupa Działania „Małe morze”

24.06.2013-08.07.2013 - Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”

woj. śląskie

14.06.2013 - 02.07.2013 - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”

woj. świętokrzyskie

07.06.2013-05.07.2013 - Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”

17.06.2013-06.07.2013 - Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”

woj. warmińsko-mazurskie

10.07.2013-26.07.2013 - Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”

11.07.2013-29.07.2013 - Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia”

woj. wielkopolskie

26.06.2013 - 12.07.2013 - Lokalna Grupa Działania „Źródło”

Refundacja obejmuje połowę poniesionych kosztów kwalifikowanych. Pieniądze można wydać m.in. na zakup maszyn, remont lokalu przeznaczonego na działalność oraz na środek transportu (do przewozu minimum ośmiu osób). Koszty kwalifikowalne nie obejmują m.in. kosztów nabycia nieruchomości i budowy budynków mieszkalnych.


Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Taxcare.pl 

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
2 mld zł dla mikroprzedsiębiorców z małych miejscowości lub wsi