Limit dla małego podatnika w 2020 roku
redakcja
http://sxc.hu/
redakcja

Limit dla małego podatnika w 2020 roku

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Limity dla małego podatnika zwiększone

Zmianie mają ulec między innymi limity dla małego podatnika. W 2020 roku ich wartość wzrośnie, dzięki czemu większa liczba przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z dodatkowych udogodnień. Jakie jeszcze zmiany szykują się od 2020 roku?

Mały podatnik to podatnik spełniający warunki dotyczące przychodu rocznego nieprzekraczającego ustalonej w danym roku kwoty. Jeśli podatnik w poprzednim roku podatkowym uzyskał przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług), w kolejnym może być traktowany jako mały podatnik, co niesie za sobą szereg udogodnień.

W 2018 roku limit dla małego podatnika wynosił równowartość 1 200 000 euro. Przeliczenia sumy dokonuje się według kursu euro ogłaszanego w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku podatkowego przez Narodowy Bank Polski, z zaokrągleniem do 1000 zł.

Zmiana w 2020 roku dotyczy podwyższenia limitu, którego przekroczenie skutkuje niemożnością figurowania jako mały podatnik. Wartość od tego roku będzie wynosić równowartość 2 000 000 euro. W związku z tym większa liczba podatników będzie mogła skorzystać z przywilejów dla małych podatników.

Kolejne zmiany dla podatników od 2020 roku

Co jeszcze przewiduje projekt ustawy, która ma zacząć obowiązywać w 2020 roku? Zwiększa się limit dla małego podatnika, dzięki czemu większa grupa podatników będzie mogła m.in.:

  • dokonywać kwartalnych (a nie tylko miesięcznych) rozliczeń,
  • korzystać z dogodniejszych zasad amortyzacji,
  • stosować obniżoną stawkę CIT do 15 proc.

Oprócz tego, projekt zmiany ustawy przewiduje kolejne uproszczenia. Co wchodzi w ich skład?

  • możliwość jednorazowego PIT'>rozliczenia całości poniesionej straty podatkowej do 5 mln złotych w danym roku podatkowym – to korzystna regulacja dla przedsiębiorców, którym łatwiej będzie podjąć decyzję o ryzyku inwestycyjnym. Jeśli dojdzie do strat, podatnik będzie mógł sprawniej je rozliczyć,
  • Innovation Box – Rada Ministrów przewiduje wprowadzenie ulgi podatkowej dla sektora badań i rozwoju w wysokości 5 proc. Ulga będzie dotyczyć dochodów uzyskanych dzięki własności intelektualnej. Warunkiem jest ochrona ulgi – przez prawo autorskie, patent czy prawo do rejestracji wzoru przemysłowego,
  • ograniczenie obowiązku przeprowadzania okresowych szkoleń BHP – dotyczy pracowników administracyjno biurowych, których obowiązki są objęte najniższym wskaźnikiem wypadkowości,
  • ujednolicenie formularzy dotyczących deklaracji podatkowych – dotyczy podatków lokalnych, czyli podatku leśnego, podatku od nieruchomości. Dodatkowo zostanie wprowadzona możliwość składania deklaracji drogą internetową.

Warto pamiętać, że wciąż najszybszym sposobem na złożenie deklaracji podatkowej PIT jest wypełnienie tzw. e-deklaracji, czyli deklaracji podatkowej. Tym samym formularz można wypełnić bez wychodzenia z domu – dostarczenie dokumentu również następuje całkowicie internetowo. Po otrzymaniu przez urząd formularza, podatnikowi dostarczane jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które gwarantuje, że dokument dotarł do urzędu na czas.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!