Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Leasing a podatki. Co można zaliczyć do kosztów...
pixabay.com
Ministerstwo Finansów

Leasing a podatki. Co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu 2018/2019?

Przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po leasing. Z rozwiązania korzystają głównie mikro i małe firmy, które wolą leasing od kredytów. Zdecydowanie najczęściej leasingowymi przedmiotami są pojazdy: 43,9% stanowią pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony, 26,7% - transport ciężki.

 

W zależności od rodzaju leasingu, na przedsiębiorcy ciąża inne obowiązki podatkowe. Jak wygląda kwestia „leasing a podatki”?

  

Rodzaje leasingu finansowego

Nie jesteś pewny, jakie wydatki związane z leasingiem pojazdu możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorstwa? Jako przedsiębiorca masz prawo do zakwalifikowania części odsetkowej dotyczącej rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów. Możesz też wprowadzić auto do ewidencji środków trwałych.

Kwestia leasing a podatki zależy od metody amortyzacji samochodu, do których zalicza się:

  1. liniową metodę amortyzacji – to podstawowy sposób leasingu samochodu osobowego. Stawka amortyzacji wynosi w tym przypadku 20% w skali roku, a pojazd będzie amortyzowany przez 5 lat,
  2. indywidualną metodę amortyzacji – można zastosować ją w dwóch przypadkach:
  • kiedy samochód osobowy został uznany za używany (czyli był użytkowany przed nabyciem przez co najmniej 6 miesięcy),
  • kiedy samochód osobowy został uznany za ulepszony (kiedy przed wprowadzeniem do ewidencji podatnik poniósł wydatki rzędu co najmniej 20% wartości początkowej auta).

Do kosztów uzyskania przychodu należy bezpośrednio wliczyć wszelkie wydatki obejmujące: myjnię, drobne naprawy czy zakup paliwa do samochodu w leasingu.

  

Leasing a podatki – co zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

W przypadku auta z leasingu do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może wpisać:

  • koszty użytkowania leasingowego przedmiotu (m.in. naprawy, paliwo, konserwacja),
  • opłaty ustalone w umowie, ponoszone z tytułu użytkowania leasingowanego pojazdu, do których zalicza się: opłatę wstępną, prowizje, opłaty manipulacyjne, raty leasingowe,
  • cena (określona w umowie leasingowej), po której przedsiębiorca ma prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu tej umowy.

Do kosztów uzyskania przychodu nie można natomiast wliczyć kaucji, która w założeniu jest zabezpieczeniem przedmiotu umowy i podlega zwrotowi po jej wygaśnięciu.

Zagadnienie leasing a podatki można rozpatrywać wtedy, gdy umowa leasingu będzie zawarta na piśmie. Musi być to umowa nazwana, odpłatna i dwustronnie zobowiązująca. Zawsze ma charakter terminowy i kreuje stosunek prawny o charakterze ciągłym.

Autor artykuu: Beata Michoń

Loading Comments