Kto nie musi składać rocznej deklaracji PIT?
Justyna Nowak
FreeImages

Kto nie musi składać rocznej deklaracji PIT?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zerowy dochód u osób fizycznych i przedsiębiorców

Pierwszym przypadkiem, który przychodzi na myśl, gdy rozpatrujemy kwestię braku konieczności rozliczania się z fiskusem, jest brak przychodów. Osoby pozostające na utrzymaniu małżonka lub rodziców, które w danym roku osiągnęły zerowy przychód, dochód i ich podatek do zapłaty wynosił zero, nie muszą składać deklaracji podatkowej. Nie muszą, ale mogą to zrobić, jeśli zależy im np. na uzyskaniu zaświadczenia o dochodach. Wygodnym rozwiązaniem będzie dla nich program PIT 2018/2019.

W innej sytuacji są osoby prowadzące działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy, którzy wcześniej zadeklarowali uzyskiwanie przychodu z jakiegoś tytułu, muszą rozliczyć się urzędem skarbowym, nawet jeśli przychód ten wynosił zero. Dotyczy to zwłaszcza osób, które zawiesiły prowadzoną działalność, ale jej nie zlikwidowały.

Źródła przychodu zwolnione z obowiązku podatkowego

Niektóre z dochodów objęte są zwolnieniem od podatku lub zaniechaniem poboru podatku, inne rozliczane są na zasadzie ryczałtu w stałej wysokości. Jeśli podatnik uzyskał w ciągu roku tylko takie dochody, nie jest zobowiązany do składania PIT.

Art. 21 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia źródła przychodu, które, jeśli są jedynymi osiąginętymi w ciągu roku, nie wymagają składania zeznania podatkowego, ponieważ nie jest od nich płacony podatek.

Najpopularniejsze z tych źródeł to:

- renty inwalidów wojennych i wojskowych,

- świadczenia rodzinne i dodatki do rent rodzinnych,

- jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka,

- niektóre odszkodowania, odprawy i zadośćuczynienia z racji skrócenia okresu wypowiedzenia umów o pracę lub stosunków służbowych,

- odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe,

- zapomogi z racji klęski żywiołowej, śmierci lub inne, jeśli nie przekroczyły kwoty 2280 zł.

Przychody z wygranych i gier losowych a PIT


Kolejną grupą osób, która nie musi składać zeznania podatkowego, są te, których jedynym dochodem w ciągu roku podatkowego były nagrody lub wygrane z konkursów, gier i zakładów, od których opłaciły zryczałtowany podatek w wysokości 10% otrzymanej kwoty lub wartości nagrody.

PIT emerytów i rencistów


Po zakończeniu roku podatkowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła do Urzędu Skarbowego rozliczenie PIT-40A/11A osób pobierających świadczenia z ZUS, emerytów i rencistów. Osoby, dla których był to jedyny przychód w ciągu roku i które nie chcą skorzystać z odliczeń i ulg podatkowych, nie muszą już składać dodatkowego zeznania.

Rozliczenie przez program PIT 2018/2019

Zarówno osoby, które chcą złożyć deklarację zerową, jak i te, które uzyskały wyższe przychody, mogą rozliczyć się z urzędem na kilka sposobów. Najwygodniejszym  z nich pozostaje program PIT 2018/2019, który pozwala na szybkie uzupełnienie formularza, korektę ewentualnych błędów i przesłanie PIT do urzędu w trybie online.

Autor artykułu: Justyna Nowak

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie przychodów z zagranicy – PIT-36 w 2019 roku