Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Kto nie musi składać rocznej deklaracji PIT?
FreeImages

Kto nie musi składać rocznej deklaracji PIT?

Co do zasady, każdy podatnik będący osobą fizyczną, jest zobowiązany do składania rocznego rozliczenia podatkowego. Istnieją jednak sytuacje, w których nie trzeba składać formularza PIT. Kogo dotyczą takie wyjątki? Czy wystarczą bardzo niskie dochody, brak zatrudnienia lub status studenta?

Zerowy dochód u osób fizycznych i przedsiębiorców

Pierwszym przypadkiem, który przychodzi na myśl, gdy rozpatrujemy kwestię braku konieczności rozliczania się z fiskusem, jest brak przychodów. Osoby pozostające na utrzymaniu małżonka lub rodziców, które w danym roku osiągnęły zerowy przychód, dochód i ich podatek do zapłaty wynosił zero, nie muszą składać deklaracji podatkowej. Nie muszą, ale mogą to zrobić, jeśli zależy im np. na uzyskaniu zaświadczenia o dochodach. Wygodnym rozwiązaniem będzie dla nich program PIT 2018/2019.

W innej sytuacji są osoby prowadzące działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy, którzy wcześniej zadeklarowali uzyskiwanie przychodu z jakiegoś tytułu, muszą rozliczyć się urzędem skarbowym, nawet jeśli przychód ten wynosił zero. Dotyczy to zwłaszcza osób, które zawiesiły prowadzoną działalność, ale jej nie zlikwidowały.

Źródła przychodu zwolnione z obowiązku podatkowego

Niektóre z dochodów objęte są zwolnieniem od podatku lub zaniechaniem poboru podatku, inne rozliczane są na zasadzie ryczałtu w stałej wysokości. Jeśli podatnik uzyskał w ciągu roku tylko takie dochody, nie jest zobowiązany do składania PIT.

Art. 21 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia źródła przychodu, które, jeśli są jedynymi osiąginętymi w ciągu roku, nie wymagają składania zeznania podatkowego, ponieważ nie jest od nich płacony podatek.

Najpopularniejsze z tych źródeł to:

- renty inwalidów wojennych i wojskowych,

- świadczenia rodzinne i dodatki do rent rodzinnych,

- jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka,

- niektóre odszkodowania, odprawy i zadośćuczynienia z racji skrócenia okresu wypowiedzenia umów o pracę lub stosunków służbowych,

- odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe,

- zapomogi z racji klęski żywiołowej, śmierci lub inne, jeśli nie przekroczyły kwoty 2280 zł.

Przychody z wygranych i gier losowych a PIT


Kolejną grupą osób, która nie musi składać zeznania podatkowego, są te, których jedynym dochodem w ciągu roku podatkowego były nagrody lub wygrane z konkursów, gier i zakładów, od których opłaciły zryczałtowany podatek w wysokości 10% otrzymanej kwoty lub wartości nagrody.

PIT emerytów i rencistów


Po zakończeniu roku podatkowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła do Urzędu Skarbowego rozliczenie PIT-40A/11A osób pobierających świadczenia z ZUS, emerytów i rencistów. Osoby, dla których był to jedyny przychód w ciągu roku i które nie chcą skorzystać z odliczeń i ulg podatkowych, nie muszą już składać dodatkowego zeznania.

Rozliczenie przez program PIT 2018/2019

Zarówno osoby, które chcą złożyć deklarację zerową, jak i te, które uzyskały wyższe przychody, mogą rozliczyć się z urzędem na kilka sposobów. Najwygodniejszym  z nich pozostaje program PIT 2018/2019, który pozwala na szybkie uzupełnienie formularza, korektę ewentualnych błędów i przesłanie PIT do urzędu w trybie online.

Autor artykułu: Justyna Nowak

Loading Comments