Księgowy może podpisać Twoją deklarację
KS
http://sxc.hu/

Księgowy może podpisać Twoją deklarację

Deklaracja podatkowa składana do urzędu skarbowego, w celu zabezpieczenia autentyczności danych w niej zawartych, z zasady powinna zostać opatrzona podpisem podatnika. Jednak można ten obowiązek powierzyć innej osobie, np. księgowej i zamiast pilnować spraw formalnych, skoncentrować się na prowadzeniu biznesu.

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Podpis złożony na wypełnionej deklaracji podatkowej to swojego rodzaju potwierdzenie danych w niej zawartych, dlatego też z zasady jest on konieczny. Wyjątek od tej reguły stanowią roczne zeznania podatkowe PIT, składane za pośrednictwem Internetu, w przypadku których obowiązek autoryzacji za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie jest wymagany. Wynika to z faktu, iż bazują one na specyficznej konfiguracji danych, dotyczących zeznań podatkowych sporządzanych i składanych za poprzednie lata, takich jak numer NIP, imię i nazwisko podatnika, jego numer PESEL, data urodzenia, czy też kwota przychodu wykazana w zeznaniu
za poprzedni rok.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku innych deklaracji, nieważne czy składanych osobiście w urzędzie skarbowym, przesyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, czy też elektronicznie, podpis jest niezbędny.

Pełnomocnik podpisze deklarację podatkową

Przepisy prawa podatkowego dopuszczają jednak możliwość złożenia deklaracji podatkowej podpisanej przez osobę do tego upoważnioną, mianowicie pełnomocnika. Gdy jest więc osoba, której można powierzyć takie obowiązki warto tę opcję rozważyć. Może to być np. księgowa, która prowadzi sprawy firmy, wypełnia deklarację, a gdy przedsiębiorca samodzielnie prowadzi księgowość np. członek rodziny. Takie upoważnienie może okazać się bardzo pomocne, w szczególności gdy profil prowadzonej działalności gospodarczej wymaga częstych podróży służbowych. Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia z obowiązku podpisania deklaracji. Jeżeli jednak przepisy prawa wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne tylko pod warunkiem, że udzieliły go wszystkie te osoby.

Należy przy tym pamiętać, że rolę pełnomocnika może pełnić jedynie osoba fizyczna (nie może to być np. spółka). Przepisy nie wymagają by taka osoba posiadała określone uprawnienia, jak np. doradca podatkowy, czy adwokat. Wystarczające jest by posiadała pełną zdolność do czynności prawnych.

Nie tylko dla podatników

Co ważne z takiej możliwość może skorzystać także płatnik, czy inkasent. Gdy np. przedsiębiorca zatrudnia pracowników, występuje w roli płatnika. Jest on wtedy zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy osób u niego zatrudnionych. Musi także składać roczne deklaracje o pobranych zaliczkach. Ustanowione pełnomocnictwo w tym zakresie odciąży go także z tego obowiązku.

Konieczność zgłoszenia w urzędzie skarbowym

W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych należy zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym. I tak w przypadku deklaracji składanych w tradycyjny sposób, zgłoszenie dotyczące pełnomocnictwa, jak również ewentualne zawiadomienie o jego odwołaniu, należy złożyć organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Oznacza to, że gdy inny urząd skarbowy jest właściwy w sprawie opodatkowania VAT, a inny w sprawie PIT, trzeba złożyć pełnomocnictwa do obu urzędów. Tylko wtedy pełnomocnik podpisze skutecznie zarówno deklaracje VAT, jaki i PIT.

Ponadto, w kwestii deklaracji elektronicznych wspomnianą wyżej dokumentację należy przedstawić naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dorota Kępka, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Czy e-PIT trzeba podpisać?