Kiedy nie można skorzystać z ulgi mieszkaniowej?
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/

Kiedy nie można skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 24 lutego 2012 roku o sygnaturze I SA/Łd 1639/11.

Sąd rozstrzygał sprawę mężczyzny, który w 2010 roku sprzedał mieszkanie. Potem za pieniądze uzyskane z tej transakcji zakupił dwa inne lokale na licytacjach przeprowadzanych przez komornika sądowego. Jedno z mieszkań zostało sprzedane z zyskiem, a drugie wynajęte innym osobom w celu czerpania korzyści finansowych.

Jakiego rodzaju wydatki można odliczyć w ramach ulgi mieszkaniowej?

W związku z powyższym mężczyzna zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Zapytał w nim, czy przysługuje mu prawo do ulgi mieszkaniowej. Zdaniem podatnika ma on prawo do ulgi, ponieważ spełnia warunki zawarte art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto wnioskodawca podkreślił, że za własne cele mieszkaniowe rozumie zakup mieszkania w celu późniejszej jego sprzedaży z zyskiem lub wynajmowania i uzyskiwania z tego tytułu przychodów z najmu.

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej przysługuje osobom, które faktycznie udowodnią poniesienie wydatków związanych z własnymi celami mieszkaniowymi. Tymczasem podatnik we wniosku wyraźnie wskazał, że dla niego celem nadrzędnym jest osiągniecie zysku ze sprzedaży lokalu lub jego wynajmu.

WSA podtrzymał decyzję organu podatkowego

Podatnik zdecydował się odwołać od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd przyznał rację fiskusowi.

Sędzia przypomniał, że dochody uzyskane przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej ze sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od momentu jej nabycia obciążone są 19 proc. stawką podatku dochodowego od osób fizycznych. Można jednak uniknąć przykrej konieczności płacenia wyżej wymienionego podatku. W tym celu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy opdof należy w ciągu dwóch lat pieniądze pochodzące ze sprzedaży nieruchomości przeznaczyć na „własne cele mieszkaniowe”. Szczegółowo wydatki te zostały określone w art. 21 ust. 25 – 29 ww. ustawy i są to m. in. zakup domu, mieszkania czy gruntu. Ponadto uzyskane środki można wydać na remont, budowę, rozbudowę domu lub mieszkania oraz a spłatę kredytów (pożyczek) zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe.

W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że wymienione w powyższym artykule wydatki mają charakter wyczerpujący i przedmiotowy. Oznacza to, że należy je interpretować ściśle. Tak więc przeznaczenie środków uzyskanych ze zbycia nieruchomości w inny sposób, choćby nawet miało jakiś związek z realizacją potrzeb mieszkaniowych, nie będzie uprawniało do zwolnienia podatkowego.

Podatnik chciał osiągnąć zysk, a nie zaspokoić swoją potrzebę mieszkaniową

Podatnik, aby uzyskać zwolnienie musi wykazać, że poniesione wydatki były przeznaczone na jego własne cele mieszkaniowe. Jego celem powinno być zapewnienie sobie tzw. "dachu nad głową", czyli dążenie, aby w tym nowym lokalu mieszkać. Sąd stwierdził, że wydanie środków uzyskanych ze zbycia nieruchomości na nabycie innego lokalu mieszkalnego w celu jego odsprzedaży z zyskiem lub wynajmowania go i uzyskiwania przychodu z najmu absolutnie nie spełnia warunku zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy opdof. Ponadto stwierdzono, że podatnik dążył do osiągnięcia zysku, a nie zrealizowania potrzeby mieszkaniowej.

Oprócz tego sędzia wyjaśnił, że przyjęcie toku rozumowania podatnika prowadziłoby do przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na realizację cudzych potrzeb mieszkaniowych (najemców lokalu) oraz własnych celów finansowych. W tym przypadku nieuzasadnione jest skorzystanie przez podatnika z ulgi mieszkaniowej.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Uwaga: ulga mieszkaniowa 2020/2021 – szykują się zmiany!