Kary finansowe za niezłożenie PIT-4R do końca stycznia
KS
sxc.hu
Tax Care

Kary finansowe za niezłożenie PIT-4R do końca stycznia

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Lepiej się pośpieszyć – termin składania PIT-4R mija 31 stycznia, a kara za spóźnienie może wynieść nawet 32 000 złotych.

W deklaracji PIT-4R płatnik musi podać kwotę należnych zaliczek za wszystkie miesiące roku. Zakłady pracy powinny wskazać także liczbę podatników, od których wynagrodzenia pobierali zaliczki. Właściwym adresatem deklaracji jest, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, urząd skarbowy według jej miejsca zamieszkania, natomiast w pozostałych przypadkach - organ według siedziby firmy bądź miejsca prowadzenia przez nią działalności.

PIT-4R składają także spółdzielnie oraz organy rentowe

Oprócz zwykłych przedsiębiorców zatrudniających pracowników złożenie deklaracji PIT-4R obowiązuje między innymi rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie, które zajmują się produkcją rolną i pobierają w ciągu roku zaliczki na podatek od dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni oraz wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Do złożenia PIT-4R zobowiązane są również organy rentowe, które pobierają miesięczne zaliczki od wypłacanych emerytur i rent, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych i rent specjalnych (katalog pozostałych podmiotów zobowiązanych do złożenia PIT-4R znajduje się w art. 35 ust.1 ustawy o PIT).

Co ważne, PIT-4R złożyć należy bez względu na to, czy w danym roku sporządzony został PIT-11 czy też PIT-40. Nie trzeba go natomiast składać, jeśli wykazywana w nim kwota miałaby wynieść zero.

Gdy płatnik przegapi termin

Sankcją za niezłożenie przez płatnika deklaracji podatkowej w określonym terminie jest kara grzywny za wykroczenie skarbowe. Zgodnie z art. 48 Kodeksu karnego skarbowego, wysokość takiej sankcji może wynosić od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wartości minimalnego wynagrodzenia. W 2013 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1 600 zł, a zatem granicznymi wielkościami sankcji za niezłożenie deklaracji PIT-4R w terminie są 160 zł (1 600*0,1) i 32 000 zł (1 600*20).

Po terminie, ale bez sankcji

Płatnik może uniknąć kary grzywny pod warunkiem, że po niezłożeniu deklaracji w terminie zawiadomi o swoim wykroczeniu organ powołany do ścigania (pisemnie lub ustnie do protokołu) i ujawni okoliczności popełnienia wykroczenia. 


Katarzyna Miazek, Tax Care
Karolina Zawłocka, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Tajemniczy PIT-4R