Kary finansowe za niezłożenie PIT-4R do końca stycznia
sxc.hu
Tax Care

Kary finansowe za niezłożenie PIT-4R do końca stycznia

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Lepiej się pośpieszyć – termin składania PIT-4R mija 31 stycznia, a kara za spóźnienie może wynieść nawet 32 000 złotych.

W deklaracji PIT-4R płatnik musi podać kwotę należnych zaliczek za wszystkie miesiące roku. Zakłady pracy powinny wskazać także liczbę podatników, od których wynagrodzenia pobierali zaliczki. Właściwym adresatem deklaracji jest, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, urząd skarbowy według jej miejsca zamieszkania, natomiast w pozostałych przypadkach - organ według siedziby firmy bądź miejsca prowadzenia przez nią działalności.

PIT-4R składają także spółdzielnie oraz organy rentowe

Oprócz zwykłych przedsiębiorców zatrudniających pracowników złożenie deklaracji PIT-4R obowiązuje między innymi rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie, które zajmują się produkcją rolną i pobierają w ciągu roku zaliczki na podatek od dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni oraz wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Do złożenia PIT-4R zobowiązane są również organy rentowe, które pobierają miesięczne zaliczki od wypłacanych emerytur i rent, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych i rent specjalnych (katalog pozostałych podmiotów zobowiązanych do złożenia PIT-4R znajduje się w art. 35 ust.1 ustawy o PIT).

Co ważne, PIT-4R złożyć należy bez względu na to, czy w danym roku sporządzony został PIT-11 czy też PIT-40. Nie trzeba go natomiast składać, jeśli wykazywana w nim kwota miałaby wynieść zero.

Gdy płatnik przegapi termin

Sankcją za niezłożenie przez płatnika deklaracji podatkowej w określonym terminie jest kara grzywny za wykroczenie skarbowe. Zgodnie z art. 48 Kodeksu karnego skarbowego, wysokość takiej sankcji może wynosić od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wartości minimalnego wynagrodzenia. W 2013 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1 600 zł, a zatem granicznymi wielkościami sankcji za niezłożenie deklaracji PIT-4R w terminie są 160 zł (1 600*0,1) i 32 000 zł (1 600*20).

Po terminie, ale bez sankcji

Płatnik może uniknąć kary grzywny pod warunkiem, że po niezłożeniu deklaracji w terminie zawiadomi o swoim wykroczeniu organ powołany do ścigania (pisemnie lub ustnie do protokołu) i ujawni okoliczności popełnienia wykroczenia. 


Katarzyna Miazek, Tax Care
Karolina Zawłocka, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Pracodawcy przysługuje wynagrodzenie za pobieranie podatków