Kartel czterech operatorów
KS
http://sxc.hu/

Kartel czterech operatorów

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Porozumienie operatorów dotyczyło współpracy z operatorem telewizji mobilnej, wyłonionym w drodze przetargu. Członkowie kartelu zobowiązani zostali do zaniechania praktyk niedozwolonych i zapłacą łącznie ponad 113 mln zł kary nałożonej przez Urząd.

Jak nie wiadomo o co chodzi, to…

Postępowanie przeciwko ukaranym wszczęte zostało we wrześniu 2010 roku i powiązane było z wynikami przetargu na rezerwację częstotliwości umożliwiających odbiór telewizji w telefonie komórkowym (DVB-H). Jego zwycięzcą okazała się spółka Info-TV-FM, konkurująca w przetargu z konsorcjum Mobile TV złożonym z operatorów komórkowych Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa, PTK Centertel i P4.

- Na podstawie zebranych informacji uznaliśmy, że najwięksi operatorzy komórkowi, po przegranym przetargu dzielącym częstotliwości, zawarli nielegalne porozumienie. Uczestnicy kartelu ustalali sposób zachowania wobec wygranej spółki, wymieniali między sobą poufne informacje oraz uzgadniali sposób publicznego kwestionowania oferty wygranego – wyjaśnia Prezes Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.

Na podstawie zgromadzonych przez Urząd materiałów dowodowych ustalono, że członkowie przegranego konsorcjum uzgadniali działania wobec zwycięzcy. Operatorzy porównywali proponowane im warunki finansowe współpracy oraz dzięki narzędziom PR kwestionowali wiarygodność oferty Info-TV-FM. W związku z tym UOKiK zadecydował, że działania te zaburzały mechanizm skutecznej konkurencji, ograniczały wzajemną niepewność rynkową operatorów oraz wstrzymały rozwój rynku hurtowego telewizji DVB-H, pozbawiając tym samym konsumentów możliwości korzystania z telewizji mobilnej przez telefon.

Za udział w niedozwolonym porozumieniu przyjdzie zapłacić uczestnikom kartelu - Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa, PTK Centertel, P4 – niemało, bo odpowiednio 33,4mln zł, 34mln zł, 35mln zł oraz 10,7 mln zł. Decyzja nie jest jednak prawomocna, operatorom przysługuje prawo do odwołania się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Odwołania od decyzji

O zamiarze odwołania się od decyzji Urzędu poinformowała już w wydanym oświadczeniu Polkomtel S.A., na blogu spółka P4 oraz komentarzu do decyzji PKT Centertel. W komunikacie prasowym P4, operatora sieci Play czytamy: „Przedstawiona w uzasadnieniu UOKiK argumentacja nie wskazuje na jakiekolwiek potwierdzenie zarzutów, że P4 czy jego reprezentanci byli zaangażowani w rzekome niedozwolone porozumienie. Przedstawione argumenty bardzo wybiórczo i w nieprecyzyjny sposób oddają stan faktyczny. Operator jest przekonany, że nie ma żadnych dowodów, o zamiarze udziału czy udziale w jakiejkolwiek zmowie”.

Spółka PKT Centertel również poinformowała o bezpodstawności decyzji wydanej przez UOKiK. Operator zapowiedział opublikowanie dalszych informacji odnośnie decyzji, jednak wskazał, że nie uczestniczył w zmowie, a decyzje przedsiębiorstwa podejmowane były zawsze całkowicie samodzielnie i wynikały z nieopłacalności usług DVB-H.

Polkomtel S.A. zwraca natomiast uwagę na niefrasobliwość Urzędu deklarując: „Urząd konsekwentnie pomija fakt, że spółka świadcząca usługi telewizji mobilnej nigdy nie złożyła potencjalnym partnerom wiążącej oferty na swoje usługi. A tylko taka oferta mogła być podstawą dla nawiązania relacji biznesowych między podmiotami działającymi na konkurencyjnym rynku. Dlatego Polkomtel nie mógł ani wstrzymywać rozwoju rynku, ani pozbawiać konsumentów możliwości korzystania z usług, na które nigdy nie otrzymał oferty”. ”Dzisiejsza decyzja UOKiK jest spóźnioną próbą przymuszenia podmiotów działających na konkurencyjnym rynku do zachowań niezgodnych ze standardami biznesowymi. W ocenie Polkomtel S.A. zarzuty podnoszone przez Urząd nie mają oparcia w rzeczywistości.

Doświadczenia wszystkich krajów, w których zaistniały podmioty oferujące usługi w standardzie DVB-H, wskazują, że było to rozwiązanie nieefektywne technologicznie i ekonomicznie, wskutek czego nastąpiło całkowite wycofanie się z jego stosowania. Polscy operatorzy telefonii komórkowej mieli wystarczającą wiedzę na ten temat już w 2009 roku” – argumentuje operator Plus.

Pytaniem, które należy zadać jest więc kwestia, dlaczego operatorzy posiadając deklarowaną „wystarczającą wiedzę na ten temat już w 2009 roku” zdecydowali się na utworzenie konsorcjum i udział w przetargu, skoro rozwiązanie to uznawane było za „nieefektywne technologicznie i ekonomicznie”?

 

Portal Skarbiec.Biz
Piotr Głowacki

logo-portal-150

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jakie wymogi musi spełnić firma startująca w przetargu?