Jeśli chcesz podarować 1% podatku – zrób to teraz
http://sxc.hu/

Jeśli chcesz podarować 1% podatku – zrób to teraz

W przyszłym tygodniu upłynie termin składania zeznań podatkowych za 2010 rok, a wraz z nim możliwość przekazania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego.

Jeżeli chcemy być uprawnieni do podarowania części naszego podatku na wybrany przez nas cel, powinniśmy na czas złożyć zeznanie, tj. w roku 2011 do dnia 2 maja oraz do dnia 30 czerwca zapłacić należny podatek. W przypadku niedotrzymania powyższych terminów, nie będziemy uprawnieni do złożenia wniosku i w konsekwencji do przekazania części kwoty naszego podatku.

Aby dokonać wpłaty 1% podatku na konto wybranej instytucji, należy w formularzu zeznania podatkowego PIT wypełnić rubryki zatytułowane: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”.
Należy pamiętać, że w tym roku nieznacznie zmienił się sposób, w jaki możemy to uczynić. Nie mamy już bowiem obowiązku wpisywania nazwy instytucji, której chcemy dedykować przekazywaną kwotę. Wystarczy, że w odpowiednie miejsce naszego rocznego zeznania wpiszemy numer, pod którym zapisana jest interesująca nas organizacja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz wysokość kwoty przekazywanego podatku.


Wypełnienie tych miejsc będzie równoznaczne ze złożeniem wniosku o przekazanie instytucjom pożytku publicznego w naszym imieniu wskazanej kwoty. Nie może ona przekraczać 1% wysokości naszego podatku dochodowego i powinna być zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Pełną listę organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku oraz numer KRS, który będzie nam potrzebny do umieszczenia we wniosku można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej TUTAJ.

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także