Jednorazowe odpisy amortyzacyjne w 2019 roku dla małych...
Justyna Nowak
sxc.hu
Podatnik.Info

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne w 2019 roku dla małych podatników

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przeczytaj, co to znaczy być małym podatnikiem i czy można wtedy rozliczyć się przez program PIT 2018.

 

Komu przysługuje jednorazowa amortyzacja?

Jednorazowa amortyzacja przysługuje podatnikom o statusie małych podatników oraz osobom, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej w odniesieniu do trwałych środków. Muszą się one jednak zaliczać w danym roku podatkowym do grup 3-8 ujętych w Klasyfikacji Środków Trwałych:

  • Grupa 3: kotły i maszyny energetyczne,

  • Grupa 4: maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,

  • Grupa 5: maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,

  • Grupa 6: urządzenia techniczne,

  • Grupa 7: środki transportu (nie dotyczy to jednak samochodów osobowych),

  • Grupa 8: narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Co więcej, te środki w roku podatkowym muszą być wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych. Ich wysokość w sumie nie może przekroczyć kwoty 50 000 euro łącznej wartości odpisów amortyzacyjnych.

 

Zasady otrzymania statusu małego podatnika w 2019 roku

Jednym z warunków zyskania statusu małego podatnika w 2019 roku jest nieprzekroczenie limitu wartości posiadanych środków trwałych. Są to między innymi maszyny, samochody, które muszą spełnić między innymi takie warunki:

  • stanowią współwłasność lub własność przedsiębiorcy i przewiduje się, że będą użytkowane przez okres dłuższy niż rok,

  • są lub będą wykorzystywane na potrzeby firmy,

  • są kompletne i zdatne do użytkowania,

  • zostały kupione lub wytworzone we własnym zakresie.

Osoby o statusie małego podatnika mają prawo do jednorazowej amortyzacji w 2019 roku. Przeczytaj, jakie jeszcze wymagania musisz spełnić, by otrzymać taki status.

 

Status małego podatnika 2019 – warunki

By otrzymać status małego podatnika, nie można przekroczyć w danym roku podatkowym określonej wysokości przychodów, wykazywanej na zeznaniu rocznym klasycznie lub przez program PIT 2018. W 2019 roku mały podatnik to osoba, której wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w minionym roku podatkowym kwoty (wyrażonej w złotych) odpowiadającej wartości 1 200 000 euro. Należy pamiętać, że przychody ze sprzedaży liczone są z uwzględnieniem kwoty niezależnego podatku od usług i towarów.

 

Górny limit przychodów w danym roku podatkowym (1 200 000 euro) dla małego podatnika, wpisywany do papierowego zeznania lub przez program PIT 2018,  przelicza się zgodnie ze średnim kursem euro, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski. NBP ogłasza ją w pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.  Wartość podawana jest w zaokrągleniu do 1 000 zł. Zgodnie z tą regułą w 2018 roku średni kurs euro wyniósł 4,2795 zł. Wartość tą można znaleźć w tabeli nr 190/A/NBP/2018 na stronie NBP.

 

Przychody małego podatnika za 2018 rok – przeliczenie

Zgodnie ze wspomnianym przelicznikiem, mały podatnik w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 roku będzie mógł mieć przychody ze sprzedaży na poziomie 5 135 000 zł (wliczając w tę sumę niezależny podatek od usług i towarów). Musi je wykazać na rocznym zeznaniu podatkowym, który może szybko wypełnić np. przez program PIT 2019. Przekroczenie tej kwoty dyskwalifikuje przedsiębiorcę jako małego podatnika.

 

Wysokość jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w 2019 roku

W 2019 roku (zarobki za 2018 rok) wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dla małego podatnika nie może przekroczyć wartości 50 000 euro. Jest to łączna dopuszczalna wartość odpisów amortyzacyjnych w 2019 roku. Wynika z tego, że biorąc pod uwagę limit przychodów, wysokość amortyzacji w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dla podatku od osób prawnych w 2019 roku wynosi 214 000 zł.

 

Program PIT 2018 – rozliczenie małego podatnika

Skorzystanie z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego nie wpływa na zmianę wyboru formularza PIT. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym nie trzeba tego faktu zaznaczać w zeznaniu rocznym wypełnianym za pośrednictwem programu PIT 2018. Oznacza to, że osoba o statusie małego podatnika wybiera do rozliczenia rocznego formularz zgodny z wybraną metodą rozliczenia przychodów rocznych – na zasadach ogólnych (PIT-36) lub zgodnie z podatkiem liniowym (PIT-36L).

 

Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy o statusie małego podatnika mogą rozliczyć zeznanie, zarówno składając papierową deklarację, jak i wypełniając dokument przez program PIT 2018. Wybierając drogę elektroniczną, podatnik oszczędza czas i zmniejsza ryzyko popełniania błędu.


Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Szybki PIT za 2018? Rozlicz PIT Programem PIT Pro lub online