Jednolity Plik Kontrolny uderza w MŚP. Ale...
Redakcja
Youtube/Mateusz Czapla/http://skroc.pl/5d770
Podatnik.info

Jednolity Plik Kontrolny uderza w MŚP. Ale mikroprzedsiębiorcy mogą odetchnąć!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jaka firma to MŚP, a która to mikroprzedsiębiorstwo?


Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od towarów i usług, przedsiębiorcy mają obowiązek dostarczyć do urzędu w formie elektronicznej Jednolity Plik Kontrolny VAT, do 25. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej. Dotychczas musiały to robić korporacje, lecz od 1 stycznia 2017 roku dotyczy to także MŚP, ale nie mikroprzedsiębiorców.


Jak ustalić różnicę pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), a mikroprzedsiębiorcami? Wątpliwości postanowiło rozwiać Ministerstwo Finansów. Resort w wydanym komunikacie wyjaśnia, że podatnicy podlegający obowiązkowi ewidencjonowania JPK muszą spełnić jedną z dwóch przesłanek w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych prowadzenia działalności gospodarczej:

  • średnioroczne zatrudnienie oraz przekroczenie danego poziomu osiągniętego obrotu netto,
  • sumy aktywów bilansu muszą być spełnione łącznie.


Mikroprzedsiębiorca ma furtkę!


Oznacza to, że aby przedsiębiorca miał status mikroprzedsiębiorcy i dzięki temu nie musiał przesyłać JPK od 1 stycznia 2017 roku, nie może w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniać średniorocznie 10 i więcej pracowników,
  • nie może przekroczyć równowartości w złotych 2 milionów euro w odniesieniu do jednego ze wskaźników finansowych (tj. roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu).


Jednak jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, istnieje bardzo istotne odstępstwo od tej reguły. Firmy zamiast badania osiągniętego rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, alternatywnie mogą wziąć pod uwagę sumę aktywów bilansu przedsiębiorcy sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych. Resort tłumaczy, że:

Średnioroczne zatrudnienie pracowników i obrót określone w USDG przelicza się w odniesieniu do dwóch ostatnich lat obrotowych. Lata obrotowe określa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w odniesieniu do konkretnej sytuacji przedsiębiorcy. W większości przypadków lata te pokrywają się z latami kalendarzowymi. Jeśli lata kalendarzowe i obrotowe pokrywają się, to dla określenia statusu przedsiębiorcy w 2017 r. (jako mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy) bierze się pod uwagę lata 2015 i 2016. W przypadku obliczania średniorocznego zatrudnienia pracowników nie zaokrągla się wyniku do pełnej osoby.
Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przedsiębiorca może zmienić formę opodatkowania PIT do 20 stycznia