Jakie dokumenty są potrzebne do wypełnienia PIT?
Beata Michoń
Jakie dokumenty są potrzebne do wypełnienia PIT
Podatnik.Info

Jakie dokumenty są potrzebne do wypełnienia PIT?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Dokumenty, które Ci się przydadzą będą inne m.in. w zależności od tego, z jakich dochodów się rozliczasz i czy przysługują Ci ulgi lub odliczenia.

 

Rozliczenie PIT – dokumenty potrzebne do wypełnienia zeznania

 

Większość podatników rozlicza się za pomocą deklaracji PIT-37 – żeby ją wypełnić, potrzebny jest uzupełniony formularz PIT-11, który płatnik powinien Ci dostarczyć do końca lutego. Znajdziesz w nim m.in. informacje dotyczące swoich przychodów, które powinieneś zamieścić na deklaracji podatkowej. Jeśli dostałeś więcej niż jeden PIT-11, pamiętaj, że wszystkie będą Ci potrzebne, by przeprowadzić rozliczenie PIT. Dokumenty te zawierają wiele ważnych informacji. Niektóre osoby będą zamiast PIT-11 wykorzystywały PIT-8C. Na tym druku również znajdują się dane potrzebne do rozliczenia przychodów. Wszystko zależy od źródła ich uzyskania.

 

Poświadczenia zawierające dane dotyczące darowizn

Warto zaznaczyć, że odliczenie z tytułu darowizny przysługuje osobom, które:

  • wpłacały sumy na cele kultu religijnego,
  • oddawały krew,
  • przeznaczały sumy organizacjom na prowadzenie przez nie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.  

Prawo umożliwia też odliczanie innych darowizn, o ile pozwalają na to stosowne ustawy.

W formularzu PIT-0, który wypełnia się razem z zeznaniem podatkowym, należy wpisać kwotę, jaka została przekazana w ramach darowizny oraz dane identyfikacyjne i adres obdarowanego. Dlatego warto wcześniej przygotować dokumenty potwierdzające wpłaty, by wiedzieć, jakie informacje należy wpisać w tym druku i poprawnie przeprowadzić rozliczenie PIT. Dokumenty te najlepiej gromadzić przez cały rok podatkowy, by później z nich skorzystać przy uzupełnianiu deklaracji. W szczególnej sytuacji są osoby, które oddawały krew. Powinny posiadać dokument, z którego wynika, ile litrów przekazały – na tej podstawie oblicza się wysokość odliczenia, którą wpisuje się do PIT-0.

Należy mieć też na uwadze, że każdy kto chce korzystać z ulg, musi mieć dokumenty, z których wynika kto przekazał darowiznę, komu i jakiej wartości – niezbędne będzie także oświadczenie o tym, że darowiznę przyjęto. Z kolei w przypadku krwiodawstwa musisz mieć poświadczenie z punktu, gdzie oddawałeś krew. Tych papierów nie musisz składać wraz z formularzem PIT, ale pamiętaj, że możesz zostać poproszony o ich okazanie.

 

Ulga prorodzinna, internetowa, rehabilitacyjna – informacje o kwotach

Jesteś uprawniony do określonych ulg? Jeśli chcesz skorzystać z ulgi prorodzinnej, wystarczy, że przygotujesz dokumenty, na których znajdują się dane Twojego dziecka, takie jak imię i nazwisko, PESEL i data urodzenia.

Z kolei przy wypełnianiu rubryki związanej z ulgą internetową niezbędne są dokumenty, które poświadczają, jak duże wydatki poniosłeś w związku z użytkowaniem internetu. Powinieneś mieć faktury, z których wynika jakie strony zawarły umowę, na czym polegała usługa i ile kosztowała. Podatnik, który korzysta z tego rodzaju ulgi musi mieć potwierdzenie dokonania wpłaty, by móc okazać je na żądanie odpowiednich organów.

W przypadku ulgi rehabilitacyjnej należy mieć dokumenty, które wskazują na to, jak duże koszty poniosłeś w związku z rehabilitacją. Przykładowo, jeśli przyjmujesz leki, konieczny jest dokument, na którym widnieje Twoje imię i podana jest wysokość kosztów, jakie poniosłeś na lekarstwa (np. faktura). Dzięki niemu będziesz wiedział, jaką sumę wpisać do formularza.

 

Pozostałe odliczenia

Również w przypadku innych odliczeń np. przysługujących z tytułu wydatków na nabycie nowych technologii lub związanych ze składkami na IKZE, powinieneś przygotować dokumenty, z których wynika ile zapłaciłeś. Te dane należy wprowadzić do formularza PIT-0 i złożyć wraz z deklaracją podatkową. Dodatkowo, tak jak przy opisanych wyżej odliczeniach, musisz mieć stosowne poświadczenia wpłaty, które będziesz mógł okazać organom podatkowym w razie ewentualnych problemów z rozliczeniem.

 

Wymienione wyżej dokumenty to standardowe druki, które trzeba przygotować, by poprawnie przeprowadzić rozliczenie PIT. Dokumenty te mogą jednak być inne dla poszczególnych podatników. Na przykład osoby, które w minionym roku podatkowym prowadziły działalność gospodarczą, pracowały za granicą albo sprzedawały nieruchomość, będą musiały mieć pod ręką dodatkowe papiery, by uzupełnić PIT.

Ponadto podatnicy, którzy chcą się rozliczać przez internet będą potrzebowali jeszcze innego dokumentu (np. PIT-11), z którego wynika, jaki przychód osiągnęli w poprzednim roku. Tę kwotę trzeba podać, by potwierdzić swoją tożsamość, wysyłając PIT online.

  

ROLICZ PIT W 5 MINUT JUŻ DZIŚ! 

 

 Artykuł powstał przy współpracy ze spejcliastą ds. finansów Beatą Michoń 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT-36 − do kiedy i kto powinien rozliczyć tę deklarację?