Gorące tematy
Czy ostatnie zmiany w VAT są korzystne dla firm?
Wyniki sondażu: sondaż 8 głosów
50%

Tak, ułatwią prowadzenie działalności

4 głosów
25%

Nie, utrudnią prowadzenie działalności

2 głosów
25%

W praktyce niewiele zmienią w funkcjonowaniu firm

2 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Jak długo trzeba przechowywać dokumenty podatkowe?
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak długo trzeba przechowywać dokumenty podatkowe?

Podziel się tym artykułem:   

2 maja mija termin rozliczenia się z fiskusem. Podatnicy muszą jednak pamiętać, że należy zachować dokumenty potwierdzające wysokość ubiegłorocznych przychodów, aby nie narazić się na nieprzyjemności ze strony urzędu skarbowego.

Wiele osób zastanawia się, czy i jak długo trzeba trzymać w domowym archiwum materiały świadczące o wysokości zarobków uzyskanych w 2015 roku. Jak wynika z art. 70 ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 

Oznacza to, że dokumenty za pomocą których wypełniliśmy zeznanie PIT za 2015 rok, należy przechowywać do końca 2021 roku na wypadek kontroli skarbowej. Ponadto podatnicy rozliczający się za pośrednictwem internetu powinni pamiętać, że przez taki sam okres trzeba przechowywać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). W prosty i wygodny sposób można je przechowywać w Moje Centrum Podatnika.
 

Jakie dokumenty kontroluje fiskus?
 

Do najczęściej kontrolowanych przez urzędników dokumentów należą formularz PIT-11 (informacja pracodawcy o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) oraz PIT-8C (m. in. informacja o dochodach z kapitałów pieniężnych oraz o wypłacanym stypendium). Oprócz tego dokumenty świadczące o prawidłowym wypełnieniu PIT powinny zachować osoby, które:
 

  • uzyskały przychody za granicą (np. z odsetek, dywidend itd.),
  • pomniejszyły osiągnięty dochód (np. o wartość darowizny),
  • odliczyły wyższe niż zryczałtowane koszty uzyskania przychodów.
     

Kto musi przechowywać dokumenty dłużej niż 5 lat?
 

W niektórych przypadkach podatnicy muszą dłużej niż 5 lat zachować wymagane przez fiskus dokumenty. Przede wszystkim dotyczy to osób rozliczających stratę z ubiegłych lat z prowadzonej działalności gospodarczej lub sprzedaży akcji. Można ją odliczać przez 5 lat od momentu jej powstania w dowolnych proporcjach, ale nie więcej niż połowę w jednym roku. Oznacza to, że urzędnicy mogą żądać od podatnika dokumentów z roku poniesienia straty.
 

W praktyce może to oznaczać konieczność przechowywania dokumentów aż przez 11 lat. Stanie się tak np. w przypadku, kiedy podatnik poniesie stratę w 2015 roku, a następnie przez 5 lat będzie ją odliczał w równych częściach. W konsekwencji dokumenty z 2015 roku (moment poniesienia straty) trzeba zachować do 2026 roku, czyli do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego za 2021 rok.
 

Podobnie dłużej niż 5 lat dokumenty powinni przechowywać przedsiębiorcy dokonujący odpisów amortyzacyjnych lub osoby unikające płacenia podatku podczas sprzedaży nieruchomości w ramach ulgi mieszkaniowej. Często również urzędnicy żądają od podatników przedstawienia dokumentów z przed wielu lat w trakcie trwania postępowania dotyczącego uzyskania dochodów nieujawnionych. Powszechne jest także domaganie się udowodnienia, że poszczególne środki finansowe faktycznie zostały wydane na konkretny cel. Dlatego warto trzymać dokumenty nawet z przed kilkunastu lat. Pozwoli to nam uniknąć nieoczekiwanych kłopotów ze strony fiskusa.

 

Podatnik.info

Podziel się tym artykułem: