Jak zgodnie z prawem założyć sklep internetowy?
Redakcja
http://sxc.hu/

Jak zgodnie z prawem założyć sklep internetowy?

Działalność internetowa o charakterze handlowym podlega takim samym prawom, jak handel tradycyjny. Wirtualny sklep nie jest traktowany w uprzywilejowany sposób, o czym przedsiębiorcy często zapominają.

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Każdy sprzedawca internetowy, dla którego sprzedaż jest źródłem dochodu prowadzonym w sposób regularny i zorganizowany, zobowiązany jest do założenia działalności gospodarczej. Musi więc spełniać wszystkie obowiązki podatkowe wynikające z tego tytułu. Prawo to obejmuje zarówno sprzedawców oferujących produkty na portalach aukcyjnych (np. Allegro), jak i tych posiadających własne portale o charakterze sklepów internetowych.

 


Jeżeli sprzedaż towarów przez Internet ma formę jednorazową lub nieregularną sprzedawca nie musi zakładać działalności, ale ma obowiązek uiścić zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży.

 


PRZYKŁAD:

 

Pan Tomek sprzedaje w swoim sklepie internetowym lampy i asortyment oświetleniowy. Dochód, który uzyskuje pozwala mu utrzymać serwery i domenę internetową, uzupełniać towar w sklepie i uzbierać trochę oszczędności. Pan Tomek, aby działać zgodnie z prawem, musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą i uiszczać wszelkie opłaty z tego tytułu.

 


Pani Agnieszka kupiła za 1400 zł antyczną lampę do przedpokoju, jednakże okazało się, iż nie spełnia ona jej oczekiwań. Wystawiła więc towar na popularnym serwisie aukcyjnym i udało jej się go sprzedać za 2000 zł. Zgodnie z prawem Pani Ania musi jednorazowo odprowadzić od podatek dochodowy od sumy zysku, w tym przypadku od 600 zł.

 


Czym jest sklep internetowy?

 

Zasady rejestrowania sklepu internetowego są identyczne z zasadami rejestracji tradycyjnego sklepu. Jednocześnie w podobny sposób trzeba traktować jego charakter prawny, a więc opłacać podatki z tytułu prowadzenia działalności handlowej.

 


Konieczność rejestracji internetowej działalności handlowej wynika z art. 21 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w myśl którego: jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, jest on obowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych:

1) firmy przedsiębiorcy;

2) numeru identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;

3) siedziby i adresu przedsiębiorcy.

 


Rejestrację sklepu internetowego należy przeprowadzić jeszcze przed pierwszym sprzedanym produktem. Należy wyrobić numer NIP, REGON, posiadać bankowe konto firmowe i określoną siedzibę. 

 


A co z kasą fiskalną?

 

W myśl Ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. 

 


W przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą obowiązek prowadzenia ewidencji fiskalnej pojawia się w przypadku przekroczenia 20 tys. zł. rocznego obrotu. W kolejnych latach działalności limit ten wynosi 40 tys. zł.

 


Pozwolenia i koncesje

 

Podobnie jak w przypadku tradycyjnych sklepów przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy musi ubiegać się o pozwolenia i koncesje, jeżeli są konieczne w przypadku asortymentu, który sprzedaje.

 


Pozwolenia i koncesje dotyczą m. in. sprzedaży:

- broni,

- leków,

- środków ochrony roślin,

- imprez turystycznych.

 


Internetowa sprzedaż alkoholu

 

Mimo iż sklepy internetowe z alkoholem funkcjonują na polskim rynku zdarza się, że urząd miasta/gminy nie wyrazi zgody na rejestrację sklepu internetowego z takim asortymentem. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz.473 ze zmianami) nie ma regulacji pozwalających na sprzedaż alkoholu drogą elektroniczną.  
Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024