Jak samodzielnie opodatkować dochody ze zbycia udziałów...
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak samodzielnie opodatkować dochody ze zbycia udziałów w spółce z o.o.?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Rozlicz dochody w PIT-38

Inwestorzy uzyskujący przychody ze zbycia papierów wartościowych (np. sprzedaży bądź zamiany) za pośrednictwem biura maklerskiego (płatnika) powinni do końca lutego otrzymać informację PIT-8C, wystawioną przez ten podmiot. W informacji należy wykazać sumę przychodów osiągniętych przez podatnika przy współpracy z maklerem oraz koszty uzyskania tego przychodu.

Następnie na podstawie danych z PIT-8C osoba zbywająca papiery musi rozliczyć się z fiskusem do 30 kwietnia w zeznaniu PIT-38. W prosty sposób można to zrobić np. za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2013. Dzięki temu użytkownik znacznie ogranicza ryzyko popełnienia błędów rachunkowych w deklaracji podatkowej.

Natomiast osoba pozbywająca się odpłatnie np. udziałów w spółkach z o.o. musi samodzielnie rozliczyć się z uzyskanych dochodów z tego tytułu do 30 kwietnia w PIT-38. Należy pamiętać, że dochodem jest nadwyżka przychodu nad kosztami jego uzyskania osiągnięta w roku podatkowym (2013 r.), która podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 19 proc.

Kiedy powstaje przychód?

Przychód z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółce z o.o. powstaje z chwilą przeniesienia prawa własności do nich na kupującego. Należy pamiętać, że przychodem są kwoty należne, nawet jeżeli nie zostały faktycznie otrzymane. Ponadto przychód osiągnięty w danym roku stanowi sumę przychodów ze wszystkich transakcji.

Koszty uzyskania przychodu uwzględnia się na dzień uzyskania przychodu. Oznacza to, że poniesione wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu dopiero w chwili zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółce z o.o.

Jakie wydatki są kosztem uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółce z o.o. stanowią wydatki poniesione na ich zakup. Przede wszystkim możemy do nich zaliczyć:

  • wydatki poniesione w związku z prowadzeniem rachunku przez biuro maklerskie (zapłacone prowizje przy kupnie i sprzedaży papierów wartościowych, opłaty dotyczące obsługi lub założenia rachunku inwestycyjnego, transfer papierów wartościowych),
  • wydatki przeznaczone na samodzielne nabycie papierów wartościowych (bez pośrednictwa maklera) lub udziałów (np. opłaty notarialne),
  • spłacone odsetki i prowizje od kredytów zaciągniętych na kupno papierów lub udziałów.


W PIT-38 podatnik wykazuje sumę przychodów oraz kosztów ich uzyskania osiągniętych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z o.o. Natomiast stratę określoną w deklaracji będzie mógł odliczyć najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wykaż stratę na giełdzie w PIT-38