Jak rozliczyć stratę podatkową za 2018 od inwestycji...
Justyna Nowak
FreeImages
Podatnik.Info

Jak rozliczyć stratę podatkową za 2018 od inwestycji kapitałowych w PIT-38?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

   

Przysługuje nam możliwość odliczenia połowy wartości straty za dany rok. Oznacza to, że wyrównanie niekorzystnego bilansu z danego roku nie może zostać przeprowadzone szybciej niż w dwa lata. Na co należy zwrócić uwagę podczas rozliczania strat inwestycyjnych? 

  

PIT-38 a rozliczenie straty inwestycyjnej za 2018 – wysokość odpisu

O ile rok podatkowy, zakończony ujemnym bilansem, nie może być w całości rozliczony na jednej deklaracji PIT-38, należy pamiętać o możliwości rozliczenia więcej niż jednego ujemnego roku jednocześnie w dowolnej wysokości, jednak nie wyższej niż 50%.

Przykład:

Rok

Bilans zysków i strat

2014

- 10 000 zł

2015

- 6 000 zł

2016

- 2 000 zł

2017

+ 12 000 zł

2018

+ 30 000 zł

 

Odpisanie straty podatkowej na PIT-38 – analiza przykładu

Przez pierwsze trzy lata działalności podatnik nie notuje żadnych zysków, rozliczając deklarację PIT-38 2019 z wykazaną stratą. 2017 rok kończy się z bilansem dodatnim, na poziomie 12 tys. zł. Oznacza to, że podatnikowi przysługuje prawo odliczenia do 9 tys. zł (5 tys. zł. za 2014 rok, 3 tys. zł za 2015 rok, i 1 000 zł za 2016 rok). W takiej sytuacji, z całkowitego dochodu, wynoszącego 12 000 zł, opodatkowaniu na PIT-38 za 2018 będzie podlegać jedynie 3 000 zł. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w roku kolejnym, kiedy 30 000 zł osiągniętego dochodu, inwestor będzie miał możliwość pomniejszyć o 9 000 zł straty (21 tys. złotych zysku, podlegającemu opodatkowaniu).

 

Źródeł dochodu nie można łączyć

Możliwości rozliczenia straty są określone przepisami, zawartymi w art. 9 ust. 3 Ustawy o PIT. Należy jednak pamiętać, iż odliczenie straty od dochodu można zastosować wyłącznie w przypadku tego samego źródła przychodu. Jeżeli w danym roku podatkowym uzyskujemy przychody z różnych źródeł, nie możemy dokonać „przeniesienia” straty pomiędzy źródłami zarobku – straty poniesione w ramach inwestycji kapitałowych nie mogą pomniejszać dochodów np. z umowy o dzieło.

 

Możliwość dokonania odpisu jest też uzależniona od wysokości osiąganych dochodów – jeśli na przestrzeni kolejnych 5 lat inwestor nie osiągnął zysków, nie będzie miał możliwości przeprowadzenia żadnego odliczenia

 

Jakie straty możemy uwzględnić w PIT-38?

Do inwestycji kapitałowych, od których można odliczyć poniesione straty, zaliczamy m.in.:

  • sprzedaż udziałów (akcji) w spółkach,

  • sprzedaż papierów wartościowych (również tzw. sprzedaż krótka),

  • sprzedaż bądź realizacja praw wynikających z instrumentów finansowych.

  

Rozliczenie straty podatkowej należy przeprowadzić w polu 28 deklaracji PIT-38. Znając powyższe mechanizmy wyliczenia dozwolonego odliczenia straty, będziemy mogli bez trudu rozliczyć naszą deklarację przy użyciu programu PIT. Aplikacja ta posiada szeroką bazę zawsze aktualnych druków podatkowych wraz z wymaganymi załącznikami. Wypełnij swój PIT-38 w programie PIT APP – oprogramowaniu, z którego podatnicy skorzystali ponad 13 milionów razy!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie PIT-38 bez formularza PIT-8C. Czy jest to możliwe w PIT 2019/2020?