Jak rozliczyć stratę podatkową za 2018 od inwestycji...
FreeImages
Podatnik.Info

Jak rozliczyć stratę podatkową za 2018 od inwestycji kapitałowych w PIT-38?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

   

Przysługuje nam możliwość odliczenia połowy wartości straty za dany rok. Oznacza to, że wyrównanie niekorzystnego bilansu z danego roku nie może zostać przeprowadzone szybciej niż w dwa lata. Na co należy zwrócić uwagę podczas rozliczania strat inwestycyjnych? 

  

PIT-38 a rozliczenie straty inwestycyjnej za 2018 – wysokość odpisu

O ile rok podatkowy, zakończony ujemnym bilansem, nie może być w całości rozliczony na jednej deklaracji PIT-38, należy pamiętać o możliwości rozliczenia więcej niż jednego ujemnego roku jednocześnie w dowolnej wysokości, jednak nie wyższej niż 50%.

Przykład:

Rok

Bilans zysków i strat

2014

- 10 000 zł

2015

- 6 000 zł

2016

- 2 000 zł

2017

+ 12 000 zł

2018

+ 30 000 zł

 

Odpisanie straty podatkowej na PIT-38 – analiza przykładu

Przez pierwsze trzy lata działalności podatnik nie notuje żadnych zysków, rozliczając deklarację PIT-38 2019 z wykazaną stratą. 2017 rok kończy się z bilansem dodatnim, na poziomie 12 tys. zł. Oznacza to, że podatnikowi przysługuje prawo odliczenia do 9 tys. zł (5 tys. zł. za 2014 rok, 3 tys. zł za 2015 rok, i 1 000 zł za 2016 rok). W takiej sytuacji, z całkowitego dochodu, wynoszącego 12 000 zł, opodatkowaniu na PIT-38 za 2018 będzie podlegać jedynie 3 000 zł. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w roku kolejnym, kiedy 30 000 zł osiągniętego dochodu, inwestor będzie miał możliwość pomniejszyć o 9 000 zł straty (21 tys. złotych zysku, podlegającemu opodatkowaniu).

 

Źródeł dochodu nie można łączyć

Możliwości rozliczenia straty są określone przepisami, zawartymi w art. 9 ust. 3 Ustawy o PIT. Należy jednak pamiętać, iż odliczenie straty od dochodu można zastosować wyłącznie w przypadku tego samego źródła przychodu. Jeżeli w danym roku podatkowym uzyskujemy przychody z różnych źródeł, nie możemy dokonać „przeniesienia” straty pomiędzy źródłami zarobku – straty poniesione w ramach inwestycji kapitałowych nie mogą pomniejszać dochodów np. z umowy o dzieło.

 

Możliwość dokonania odpisu jest też uzależniona od wysokości osiąganych dochodów – jeśli na przestrzeni kolejnych 5 lat inwestor nie osiągnął zysków, nie będzie miał możliwości przeprowadzenia żadnego odliczenia

 

Jakie straty możemy uwzględnić w PIT-38?

Do inwestycji kapitałowych, od których można odliczyć poniesione straty, zaliczamy m.in.:

  • sprzedaż udziałów (akcji) w spółkach,

  • sprzedaż papierów wartościowych (również tzw. sprzedaż krótka),

  • sprzedaż bądź realizacja praw wynikających z instrumentów finansowych.

  

Rozliczenie straty podatkowej należy przeprowadzić w polu 28 deklaracji PIT-38. Znając powyższe mechanizmy wyliczenia dozwolonego odliczenia straty, będziemy mogli bez trudu rozliczyć naszą deklarację przy użyciu programu PIT. Aplikacja ta posiada szeroką bazę zawsze aktualnych druków podatkowych wraz z wymaganymi załącznikami. Wypełnij swój PIT-38 w programie PIT APP – oprogramowaniu, z którego podatnicy skorzystali ponad 13 milionów razy!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie PIT-38 bez formularza PIT-8C. Czy jest to możliwe w PIT 2019/2020?