Jak rozliczyć się z faktury RR?
Redakcja
Fot. Tracy O/http://tnij.org/is9mwzq/flickr.com CC-BY/http://tnij.org/2176i2j
Podatnik.info

Jak rozliczyć się z faktury RR?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Faktura RR tym różni się od zwykłej faktury, że jest wystawiana przez nabywcę, przy czym oryginał jest przekazywany rolnikowi, a kopia pozostaje u nabywcy.


Faktura RR powinna być oznaczona napisem „faktura VAT RR”, numerem kolejnym dokumentu i datą sprzedaży i wystawienia faktury, a także zawierać oświadczenie rolnika w brzmieniu: "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.". Na fakturze RR musi znaleźć się imię, nazwisko, nazwę, adres sprzedawcy i nabywcy, a także ich numery NIP lub PESEL.


Faktura RR powinna też zawierać serię i numer dowodu osobistego rolnika, a także datę wydania i organ wydający – dotyczy to sytuacji, gdy rolnik jest osobą fizyczną. W części dotyczącej towaru – nazwy nabytych produktów rolnych, jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie klasy lub jakości tych produktów, cenę jednostkową produktu rolnego (bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku), wartość nabytych produktów rolnych ( również bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku), stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku 6,5%, kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych, wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, która musi być wyrażona cyframi i słownie.
 

Na podstawie faktury RR nabywca może odliczyć VAT naliczony pod warunkiem, że zapłata za produkty rolne nastąpiła do 14 dni od daty dostawy (chyba że na podstawie odrębnej umowy nabywca i dostawca ustalili inaczej) przelewem na konto. Jeśli płatności dokonano gotówką, nabywca nie może odliczyć VAT-u.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dyrektywa DAC 7 - nowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych