Jak przeprowadzić remanent likwidacyjny w firmie?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak przeprowadzić remanent likwidacyjny w firmie?

Podatek dochodowy


Przeprowadzenie remanentu likwidacyjnego dla potrzeb podatku dochodowego jest konieczne, aby ustalić podatek dochodowy od składników majątkowych, które pozostały po likwidowanej działalności gospodarczej i przechodzą do prywatnego majątku przedsiębiorcy.
 

Remanent ten sporządza się po zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego o ostatecznej decyzji likwidacji działalności gospodarczej. Majątek wycenia się według cen zakupu, czyli cen, które nabywca płaci za towar pomniejszonych o podatek VAT.
 

W remanencie dla PIT zawiera się:

  • majątek wykazany w spisie z natury, czyli towary, materiały, aktualna produkcja, braki, odpady oraz tzw. towar w drodze (zakupiony już przez przedsiębiorcę, który nie dotarł jeszcze do siedziby firmy w dniu remanentu),
  • majątek, który nie jest środkiem trwałym, a wiąże się z wykonywaną działalnością i obejmuje wyposażenie niezależnie od jego wartości.
     

Podatek od towarów i usług


Remanent likwidacyjny dla potrzeb podatku od towarów i usług przeprowadza się, aby ustalić podatek VAT od składników majątku przekazywanych na potrzeby osobiste prowadzącego działalność gospodarczą, jak i od zbycia tych składników w ciągu 12 miesięcy od dnia likwidacji firmy.
 

Remanentowi podlegają towary, w stosunku do których przedsiębiorcy, w momencie ich nabycia, przysługiwało prawo do dokonania obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Towary własnej produkcji, jak i rzeczy ruchome, niebędące przedmiotem dostawy towarów. Grunty i energia pod wszelką postacią, całość i części budynków, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.
 

Przypadki, w których przeprowadza się remanent dla VAT:

  • rozwiązanie spółki cywilnej lub handlowej nie mającej osobowości prawnej,
  • zgłoszenie zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych przez osobę fizyczną,
  • niewykonywanie czynności opodatkowanych przez osobę fizyczną co najmniej przez 10 miesięcy.Podatnik.info

 

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także