Jak przeprowadzić remanent likwidacyjny w firmie?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak przeprowadzić remanent likwidacyjny w firmie?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Podatek dochodowy


Przeprowadzenie remanentu likwidacyjnego dla potrzeb podatku dochodowego jest konieczne, aby ustalić podatek dochodowy od składników majątkowych, które pozostały po likwidowanej działalności gospodarczej i przechodzą do prywatnego majątku przedsiębiorcy.
 

Remanent ten sporządza się po zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego o ostatecznej decyzji likwidacji działalności gospodarczej. Majątek wycenia się według cen zakupu, czyli cen, które nabywca płaci za towar pomniejszonych o podatek VAT.
 

W remanencie dla PIT zawiera się:

  • majątek wykazany w spisie z natury, czyli towary, materiały, aktualna produkcja, braki, odpady oraz tzw. towar w drodze (zakupiony już przez przedsiębiorcę, który nie dotarł jeszcze do siedziby firmy w dniu remanentu),
  • majątek, który nie jest środkiem trwałym, a wiąże się z wykonywaną działalnością i obejmuje wyposażenie niezależnie od jego wartości.
     

Podatek od towarów i usług


Remanent likwidacyjny dla potrzeb podatku od towarów i usług przeprowadza się, aby ustalić podatek VAT od składników majątku przekazywanych na potrzeby osobiste prowadzącego działalność gospodarczą, jak i od zbycia tych składników w ciągu 12 miesięcy od dnia likwidacji firmy.
 

Remanentowi podlegają towary, w stosunku do których przedsiębiorcy, w momencie ich nabycia, przysługiwało prawo do dokonania obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Towary własnej produkcji, jak i rzeczy ruchome, niebędące przedmiotem dostawy towarów. Grunty i energia pod wszelką postacią, całość i części budynków, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.
 

Przypadki, w których przeprowadza się remanent dla VAT:

  • rozwiązanie spółki cywilnej lub handlowej nie mającej osobowości prawnej,
  • zgłoszenie zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych przez osobę fizyczną,
  • niewykonywanie czynności opodatkowanych przez osobę fizyczną co najmniej przez 10 miesięcy.Podatnik.info

 

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przedsiębiorca może zmienić formę opodatkowania PIT do 20 stycznia