Jak odliczyć wydatki na leki w PIT 2018 za 2017 rok
Redakcja
pixabay.com
Redakcja

Jak odliczyć wydatki na leki w PIT 2018 za 2017 rok

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kto może skorzystać z ulgi na leki?

Osoby niepełnosprawne mają prawo do odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym wydatków na cele rehabilitacyjne. Mogą z niego skorzystać również osoby, które utrzymują osoby niepełnosprawne o następującym stopniu pokrewieństwa: małżonek, dziecko własne, przysposobione i obce przyjęte na wychowanie, pasierb, rodzic, rodzic małżonka, ojczym, macocha, zięć, synowa lub rodzeństwo.W celu skorzystania z ulgi należy udokumentować swój status:

- orzeczeniem lekarskim o niepełnosprawności (swoim lub osoby znajdującej się pod opieką, która nie ukończyła 16 roku życia);

- decyzją o rencie z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rencie socjalnej albo szkoleniowej;

- dowodem poniesienia wydatków na leki (fakturą lub bankowym dowodem zapłaty).Jaką kwotę wydaną na leki można odliczyć w PIT za 2017?

Warto pamiętać, że odliczeniu nie podlega cała kwota, którą wydano na zakup leków. Ulga rehabilitacyjna na leki dotyczy różnicy między faktycznie poniesionymi w danym miesiącu wydatkami a kwotą 100 zł. Oznacza to, że dopiero po wydaniu ponad 100 zł w trakcie miesiąca zyskujemy prawo do odliczeń.

Przykład: osoba niepełnosprawna wydała na leki 120 zł w styczniu, 170 zł w lutym i 90 zł w marcu. Oznacza to, że kwota odliczeń dla stycznia wynosi 20 zł, lutego – 70 zł, a w marcu odliczenie nie przysługuje. Dla tych trzech miesięcy suma do odliczenia wynosi więc 90 zł. W podobny sposób należy wykonać obliczenia dla wszystkich miesięcy 2017 roku i je zsumować.

Jakie leki można odliczyć w PIT?

Ulga rehabilitacyjna przysługuje tylko na niektóre rodzaje leków. Ustawa stwierdza, że podstawą do skorzystania z niej są wydatki na leki przepisane przez lekarza specjalistę, które osoba niepełnosprawna musi stosować na stałe lub przez pewien okres. Te, które wydawane są bez recepty (np. suplementy diety) lub nie są związane z niepełnosprawnością, nie podlegają odliczeniu. Urzędy skarbowe precyzują, że lekami nie można też nazwać środków opatrunkowych, strzykawek i igieł, czy produktów wchodzących w skład specjalnej diety zalecanej niepełnosprawnemu. 

Gdzie wykazać ulgę na leki?Osoby, które korzystają z ulg podatkowych, powinny wykazać je na formularzu PIT 0, który stanowi załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Dokumentów, które potwierdzają prawo do ulgi na leki, nie trzeba załączać do PIT-0, ale na pewno warto je przechowywać na wypadek ewentualnej kontroli skarbowej. Należy pamiętać, że dowodem na zakup leków jest jedynie faktura VAT, rachunek imienny lub dowód wpłaty, ale nie jest nim paragon. Nie pozwala on bowiem prawidłowo zidentyfikować osoby, która dokonała zakupu leku.

Czas na złożenie PIT-0 razem z główną deklaracją podatkową w 2018 roku upływa 30 kwietnia. Rozlicz PIT za 2017 już dziś! 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024