Jak obliczyć ulgę mieszkaniową 2022? Ekspert odpowiada!
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

Jak obliczyć ulgę mieszkaniową 2022? Ekspert odpowiada!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Ulga mieszkaniowa 2022

Każda osoba, która uzyskuje dochód w Polsce, musi wypełnić swoje obowiązki podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym. Dotyczy to również zysków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości. Może być ona sprzedana w ramach działalności gospodarczej lub przez osobę prywatną. Bez względu na strony umowy należy jednak przygotować się na uregulowanie zobowiązania podatkowego z uzyskanych dochodów.

Jeżeli podatnik zdecyduje się na sprzedaż jako osoba prywatna, zobowiązanie podatkowe powstaje w przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została nabyta lub wybudowana. Podatek dochodowy wynosi 19%. Zbycie nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności lub sprzedaż stanowiąca przedmiot działalności gospodarczej generują natychmiastowe zobowiązanie finansowe bez względu na czas transakcji. Podatek dochodowy ma również wysokość 19%.

Warto jednak podkreślić, że istnieje możliwość obniżenia zobowiązania podatkowego. Jednym ze sposobów jest ulga mieszkaniowa 2022. Jak obliczyć jej wysokość? Zanim przejdziemy do omówienia tego procesu, warto zwrócić uwagę na warunki, które należy spełniać, by skorzystać z takiego rozwiązania. Najważniejsze informacje na temat ulgi mieszkaniowej znajdują się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).

Art. 21 ust. 1 pkt 131 wspomnianej ustawy uwzględnia zwolnienie z podatku dochodowego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych po spełnieniu kilku następujących warunkach:

 • uzyskane dochody zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe,
 • przekazanie środków z transakcji na własne cele mieszkaniowe nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż,
 • wydatki poniesione na te cele muszą być udokumentowane,
 • podczas obliczania ulgi mieszkaniowej uwzględnia się kwotę, która nie przekracza wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Co ważne, w ustawie o podatku dochodowym można znaleźć również szczegółowy wzór, dzięki któremu dowiesz się, jaka przysługuje Ci ulga mieszkaniowa 2022. Jak obliczyć tę kwotę? Wymaga to dokładnego przeanalizowania poszczególnych elementów wzoru:

(Kwota dochodu x Kwota wydatków na cele mieszkaniowe) / kwota przychodu

Dodatkowo warto przyjrzeć się szczegółowej liście wydatków, które można nazwać własnymi celami mieszkaniowymi. Szczegółowe informacje znajdują się w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT:

 • wydatki na zakup własnego domu lub mieszkania,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • nabycie gruntu pod budowę domu,
 • spłatę kredytu hipotecznego wraz z odsetkami,
 • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego.

Co ważne, ulga mieszkaniowa dotyczy wyłącznie osób prywatnych. Z tego odliczenia nie mogą skorzystać firmy. Warto jednak zaznaczyć, że cele mieszkaniowe mogą być realizowane nie tylko na terytorium Polski, ale również krajów należących do Unii Europejskiej lub państw należących do Europejskiego Obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy też Konfederacji Szwajcarskiej.

Jak obliczyć ulgę mieszkaniową? Ekspert odpowiada!

Zanim odpowiemy dokładnie na pytanie, jak obliczyć ulgę mieszkaniową, przypomnijmy niezbędny wzór:

(Kwota dochodu x Kwota wydatków na cele mieszkaniowe) / Kwota przychodu

Jeżeli chcesz wiedzieć, ile wyniesie ulga mieszkaniowa, musisz skompletować dokumenty potwierdzające wydatki na cele mieszkaniowe. Po ich zsumowaniu otrzymasz kwotę, którą należy pomnożyć przez osiągnięty dochód. Musisz również rozróżnić przychód oraz dochód. Przychód jest pełną kwotą brutto, a dochód to ta wartość pomniejszona o koszty jego uzyskania.

Spójrzmy, jak obliczyć ulgę mieszkaniową. Przykład pomoże w zrozumieniu wzoru.

1. Pan Andrzej sprzedał nieruchomość za 450 000 zł. Mógł odliczyć od przychodu koszty jego uzyskania w wysokości 78 000 zł. Z kolei wydatki na cele mieszkaniowe wynosiły 200 000 zł.

Na początku obliczmy dochód: 450 000 zł – 78 000 zł = 372 000 zł

Kolejny krok to obliczenie ulgi mieszkaniowej według wzoru: 372 000 zł x 200 000 zł / 450 000 zł = 165 333,33 zł

Dochód, który podlega opodatkowaniu, wynosi więc 206 666,67 zł.

Kiedy odliczenie będzie na tyle wysokie, by otrzymać całkowite zwolnienie z obowiązku podatkowego? Jak obliczyć ulgę mieszkaniową?

Przykład poniżej prezentuje wyższy koszt uzyskania przychodu, który pozwoli na obniżenie podatku do 0 zł.

2. Pan Mateusz sprzedał nieruchomość za 250 000 zł. Koszt uzyskania przychodu wynosił 200 000 zł. Wydatki na cele mieszkaniowe były równe 250 000 zł.

Pierwszy krok to obliczenie dochodu: 250 000 zł – 200 000 zł = 50 000 zł

Następnie obliczmy ulgę mieszkaniową według wzoru: 50 000 zł x 250 000 zł / 250 000 zł = 50 000 zł

W efekcie dochód, który podlega opodatkowaniu, wynosi 0 zł.

Ulgę mieszkaniową odliczysz w PIT z Podatnik.info

Program Podatnik.info umożliwia proste i szybkie rozliczenie dochodu z urzędem skarbowym. Znajdziesz w nim trzy rozwiązania, które pozwolą na obliczenie podatku oraz odliczenie ulgi podatkowej.

 • Najłatwiejszy sposób: Polega na przepisaniu danych z druku PIT-11 kratka w kratkę. Następnie program rozliczy PIT za Ciebie.
 • PIT w 5 minut: Odpowiedz na proste pytania, na podstawie których kreator dobierze i wypełni za Ciebie właściwe druki.
 • Dla zaawansowanych: Samodzielnie wypełniasz odpowiedni druk, a program Podatnik.info sprawdza jego poprawność.

Każde z dostępnych rozwiązań umożliwia przesłanie deklaracji bezpośrednio do urzędu skarbowego. Jeżeli wolisz osobiście złożyć dokument, możesz pobrać plik gotowy do druku. Warto zaznaczyć, że możliwość korzystania z programu Podatnik.info jest bezpłatna.

Podsumowanie: Ulga mieszkaniowa 2022 – jak obliczyć?

Poniżej znajdziesz najważniejsze kwestie, które pomogą Ci w obliczeniu ulgi mieszkaniowej:

 • Podatek od dochodu ze zbycia nieruchomości dotyczy zarówno transakcji zawieranych przez osobę prywatną, jak i w ramach działalności gospodarczej. W obu sytuacjach wynosi on 19%.
 • Jeżeli sprzedawcą jest osoba prywatna, musisz opłacić podatek od dochodu w przypadku decyzji o sprzedaży nieruchomości na 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została nabyta.
 • Każdy podatnik może uzyskać zwolnienie z tego zobowiązania w pełnej lub w części kwoty dochodu.
 • Ulga mieszkaniowa 2022 dotyczy osób, które przeznaczyły dochody ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Każdy wydatek musi być udokumentowany.
 • Na liście wydatków pojawiają się między innymi: zakup własnego domu lub mieszkania, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, nabycie gruntu pod budowę domu, spłata kredytu hipotecznego wraz z odsetkami.
 • Wzór, jak obliczyć ulgę mieszkaniową: (Kwota dochodu x Kwota wydatków na cele mieszkaniowe) / Kwota przychodu
 • Podczas obliczania wysokości ulgi mieszkaniowej należy pamiętać również o odliczeniu kosztów uzyskania przychodu od jego pierwotnej kwoty.
 • Co ważne, możesz rozliczyć deklarację PIT-39 przez program Podatnik.info. Rozwiązanie to jest dostępne za darmo, a dokument zostanie przesłany bezpośrednio do urzędu skarbowego przez internet.

Wypełnienie, weryfikacja oraz wysłanie deklaracji PIT do urzędu skarbowego są darmowe w naszym programie Podatnik.info. Dodatkowo zapewniamy wsparcie ekspertów z obszaru księgowości, finansów oraz prawa podatkowego. Jeżeli chcesz skorzystać z tej możliwości, wystarczy pobrać program. Sprawdź to!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w składce zdrowotnej - od kiedy i na jakich zasadach?