E-deklaracje podatkowe bez bezpiecznego podpisu...
KS
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

E-deklaracje podatkowe bez bezpiecznego podpisu elektronicznego

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jest to kolejny etap wprowadzania w naszym kraju systemu e-Podatkiusług elektronicznych online świadczonych na rzecz obywateli i podmiotów gospodarczych. System ten ma ułatwić podatnikom rozliczanie się z urzędem skarbowym oraz innymi organami administracji skarbowej.

>>>Podatniku, rozlicz się z fiskusem za pomocą Programu PIT 2012-2013<<<

Rodzaje e-deklaracji bez bezpiecznego podpisu elektronicznego

Podatnicy podatku od towarów i usług mogą przesyłać przez Internet deklaracje podatkowe:

  • VAT-7 – składane co miesiąc, w terminie do 25 dnia następnego miesiąca,
  • VAT-7K – składane co kwartał (dotyczy to tzw. małych podatników – o odpowiednio niskiej wartości sprzedaży albo kwocie pobranych prowizji lub wynagrodzenia za usługi w poprzednim roku podatkowym), w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale,
  • VAT-7D – składane co kwartał (dotyczy to innych podatników, którzy pisemnie zawiadomili o takim sposobie rozliczania VAT naczelnika właściwego urzędu skarbowego), w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale (jednak w tym przypadku istnieje obowiązek wpłacania comiesięcznych zaliczek na podatek, w wysokości 1/3 kwoty podatku należnego za poprzedni kwartał).

Podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych mogą składać w formie elektronicznej deklaracje PCC-3. Należy je przesłać w terminie 14 dni od podpisania umowy cywilnoprawnej (dotyczy to przede wszystkim umów sprzedaży lub zamiany).

Podpis elektroniczny

Deklaracja w formie elektronicznej musi być poświadczona podpisem elektronicznym, pozwalającym w sposób jednoznaczny zidentyfikować podatnika. Do potwierdzenia autentyczności deklaracji podatkowych nie jest jednak konieczny tzw. bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu). Wystarczy, że przesyłający deklarację podatnik poda następujące dane:

  • identyfikator podatkowy NIP (lub numer PESEL w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej),
  • imię (pierwsze),
  • nazwisko,
  • datę urodzenia ,
  • kwotę przychodu wynikającą z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy deklaracji o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składana deklaracja (jeśli dwa lata wcześniej podatnik nie składał zeznania lub rocznego obliczenia podatku, należy wpisać wartość „0”).


Od kiedy można składać e-deklaracje bez bezpiecznego podpisu?

Podatnicy podatku od towarów i usług mogą przesyłać w formie elektronicznej deklaracje: VAT-7, VAT-7K i VAT-7D – składane za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po 31 grudnia 2010 r.

Natomiast podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych mogą przesłać drogą elektroniczną deklaracje PCC-3 – składane po dniu 31 grudnia 2011 r.

Kancelaria Prawna Skarbiec

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
VAT-7, PCC-3 czy PIT-36 można wysłać z domu bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego