Dodatek solidarnościowy a PIT. Czy podatek...
Jan Kowalski
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Dodatek solidarnościowy a PIT. Czy podatek solidarnościowy jest opodatkowany?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

Dodatek solidarnościowy – co to jest?

 

Pandemia COVID-19 pogorszyła sytuację finansową nie tylko przedsiębiorców i pracodawców, ale również podatników utrzymujących się z różnych form zatrudnienia. Rząd wprowadzał stopniowo kolejne udogodnienia i formy wsparcia, które dążyły do ograniczenia skutków kryzysu wywołanego przez koronawirusa. Nie jesteśmy tu po to, by oceniać, czy wprowadzone działania pomogły. Skupiamy się przede wszystkim na zdefiniowaniu zależności pomiędzy poszczególnymi formami wsparcia a rozliczeniem formularza PIT.

Dodatek solidarnościowy a PIT to kwestia, która interesuje wielu podatników. Mimo że ta forma wsparcia nie jest już dostępna, przyszedł czas na jej rozliczenie. Odpowiedź na pytanie, czy jest to w ogóle konieczne, znajdziesz w dalszej części artykułu. Teraz wyjaśnijmy, co tak naprawdę kryje się pod stwierdzeniem „dodatek solidarnościowy”. Jest to wsparcie finansowe, które przysługuje podatnikom, którzy stracili źródło dochodu w konsekwencji pojawienia się COVID-19. Kryzys dotknął wiele sektorów gospodarki oraz niemal każdego z jej uczestników.

Dodatek solidarnościowy to świadczenie, o które można było wnioskować od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku. Wielu podatników zdecydowało się na skorzystanie z tego wsparcia finansowego. Wynosiło ono 1 400 zł miesięcznie i mogło być wypłacone maksymalnie trzy razy. Co ważne, pierwsza wypłata odbywa się najwcześniej w kolejnym miesiącu od złożenia wniosku. Każdy podatnik, który zdecydował się na dodatek solidarnościowy i go otrzymał, musiał spełniać kilka podstawowych warunków. Jakich?

dodatek solidarnościowy a pit

Dodatek solidarnościowy przysługiwał przede wszystkim podatnikom, którzy stracili pracę po 15 marca 2020 roku. Jeżeli stosunek pracy ustał wskutek przedłożenia wypowiedzenia przez pracodawcę lub umowa na czas określony wygasła, wówczas podatnik może złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy. Jednocześnie należy pamiętać, że wśród warunków przyznania wsparcia finansowego znalazł się również obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę w 2020 roku przez co najmniej 60 dni – łącznie.

Co ważne, dodatek solidarnościowy mogą otrzymać również podatnicy korzystający z zasiłku dla bezrobotnych, lub stypendium na szkolenia lub doskonalenie kwalifikacji zawodowych. W takim przypadku należy jednak pomniejszyć dodatek solidarnościowy o zasiłek. Urząd Pracy zawiesza pozostałe świadczenia na czas korzystania z pomocy w walce ze skutkami koronawirusa. Wstrzymanie zasiłków dotyczy jednak kolejnego miesiąca po złożeniu wniosku. Dlatego też wniosek złożony w czerwcu wiąże się z wypłatą jednego niepełnego dodatku solidarnościowego.

Oprócz tego należy zwrócić uwagę na kwestie formalne, które umożliwiały złożenie wniosku oraz otrzymanie dodatku solidarnościowego. Wśród nich można wymienić pozwolenie na przebywanie w Polsce. Oznacza to, że dodatek przysługuje również cudzoziemcom. Jednym z najważniejszych warunków jest jednak brak innego tytułu do ubezpieczenia w ZUS lub KRUS.

Oprócz tego należy pamiętać, że każda osoba, która nabędzie status podatnika, ma obowiązek poinformowania o tym urząd pracy. Jeżeli spełniałeś wszystkie te warunki i skorzystałeś z pomocy, przychodzi czas na pytanie o zależność: dodatek solidarnościowy a PIT.

 

Czy dodatek solidarnościowy jest opodatkowany?

 

Zacznijmy od pierwszego i podstawowego pytanie, czy dodatek solidarnościowy jest opodatkowany? Jeżeli rząd podejmie decyzję o wprowadzeniu zwolnienia z podatku dochodowego, wówczas nie masz żadnego obowiązku wobec Urzędu Skarbowego z tytułu pobierania pomocy. Najważniejsze informacje na temat opodatkowania formy pomocy, jaką jest dodatek solidarnościowy, znajdują się w ustawie z dnia 19 czerwca 2020 roku o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałaniu negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1068).

Jeżeli podatnik pobierał podatek solidarnościowy, PIT go nie obowiązuje – przynajmniej w tym zakresie. Należy więc podkreślić, że ta forma wsparcia finansowego nie zmienia zasad rozliczania PIT. Składasz deklarację dokładnie na takich samych zasadach jak wcześniej. Jeżeli po raz kolejny pojawią się u Ciebie wątpliwości dotyczące opodatkowania zasiłku lub innej formy wsparcia pieniężnego, informacji na ten temat należy szukać w odpowiednim akcie prawnym.

dodatek solidarnościowy a pit

Kwestie związane z opodatkowaniem oraz zwolnieniami znajdują się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Znajdziesz w niej całą listę dochodów podlegających zwolnieniu przedmiotowemu. Art. 52ua mówi natomiast o zależności dodatek solidarnościowy a PIT. Można w nim przeczytać:

Zwalnia się od podatku dochodowego kwoty dodatku solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1068).

 

Dodatek solidarnościowy a PIT

 

Wśród podatników pojawia się bardzo często pytanie dotyczące otrzymania formularza PIT-11, nawet kiedy dochód nie podlega opodatkowaniu. Jeżeli podatnik stracił pracę i zarejestrował się w Urzędzie pracy, instytucja ta ma obowiązek dostarczyć mu odpowiednią informację PIT-11. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy dochód jest zwolniony z opodatkowania. Bez względu na to, kto dostarcza formularze PIT nie musi w nich uwzględniać dochodów podatnika, od których nie została pobrana zaliczka na podatek dochodowy. Występują więc dwie sytuacje. Pierwsza czy druga – która dotyczy dodatku solidarnościowego?

W tym miejscu należy podkreślić, że dodatek solidarnościowy to przychód, od którego nie pobiera się zaliczki na podatek dochodowy. Dlatego też trudno wymagać, aby podmiot wypłacający pieniądze dostarczał podatnikowi informację PIT-11. Urząd Pracy nie ma obowiązku pobierania zaliczki na podatek ani dostarczania podatnikowi danych na temat wysokości wpłaconego dodatku.

dodatek solidarnościowy a pit

Jeżeli nadal masz wątpliwości dotyczące składanego zeznania podatkowego, warto wiedzieć, jak wygląda kwestia: dodatek solidarnościowy a rozliczenie PIT. Obowiązują w tym przypadku dokładnie te same zasady, co w przypadku innych dochodów, które podlegają zwolnieniu z podatku. Jeżeli Urząd Pracy nie ma obowiązku pobierania zaliczek i dochód nie podlega opodatkowaniu, nie musisz uwzględniać go w formularzu PIT. Zasady rozliczania podatku dochodowego pozostają takie same jak ubiegłych latach. Dodatek solidarnościowy nie ma na nie wpływu.

 

Podsumowanie: Dodatek solidarnościowy a rozliczenie PIT

 

Jeżeli masz wątpliwości dotyczące sposobu opodatkowania dodatku solidarnościowego, poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat.

  • Dodatek solidarnościowy to wsparcie finansowe dla osób, które straciły pracę wskutek wypowiedzenia od pracodawcy lub nie otrzymały przedłużenia umowy o pracę na czas określony wskutek kryzysu związanego z wystąpieniem COVID-19.
  • Warto zwrócić szczególną uwagę na cel, w jakim podatnik otrzymuje pieniądze. Jest to zminimalizowanie konsekwencji związanych z pandemią COVID-19.
  • Jeżeli otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych, należy pomniejszyć o tę kwotę wysokość dodatku solidarnościowego.
  • Ta forma wsparcia finansowego przysługuje każdemu, kto legalnie przebywa na terytorium Polski. Nie trzeba mieć obywatelstwa RP.
  • Maksymalna miesięczna wysokość dodatku solidarnościowego wynosi 1 400 zł. Pieniądze można było otrzymać przez 3 miesiące.
  • Czy dodatek solidarnościowy jest opodatkowany? Urząd Pracy nie pobiera żadnych zaliczek na podatek z tego tytułu. Dlatego też nie otrzymasz informacji PIT-11. Nie masz również obowiązku wykazania dodatku solidarnościowego w formularzu PIT.
  • Sposób rozliczania deklaracji PIT pozostaje więc taki jak w poprzednich latach, a dodatkowe źródło dochodu nie wpływa na wysokość podatku.

rozliczenie podatku 2021

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w składce zdrowotnej - od kiedy i na jakich zasadach?