Do czego służy formularz PIT-2 za 2018?
Justyna Nowak
FreeImages
Podatnik.Info

Do czego służy formularz PIT-2 za 2018?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Formularz ten jest obowiązkowy jedynie dla podatników, którzy wyrażą wolę, aby płatnik pomniejszał ich miesięczne zaliczki z tytułu podatku dochodowego o 1/12 kwoty zmniejszenia podatku.

 
PIT-2 a wyliczenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy

W przypadku wykonywania pracy, za którą podatnik otrzymuje wynagrodzenie, otrzymana kwota jest pomniejszone o składki opłacone przez płatnika. Wśród kwot, o które pomniejszona jest pensja netto, otrzymywana przez pracownika, znajduje się zaliczka na podatek dochodowy. Zaliczkę tą potrąca się od wynagrodzenia, uzyskanego w oparciu o. m. in.:

  • umowę o pracę,
  • stosunek służbowy,
  • umowę zlecenie,
  • umowę o dzieło,
  • spółdzielczy stosunek pracy,
  • pracę nakładczą.
 

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy jest uzależniona od dochodu, który podatnik uzyskał w danym miesiącu. Do momentu, w którym roczny dochód (z kolejnych, następujących po sobie miesięcy, licząc od stycznia) nie przekroczy 85 528 zł, stawka podatkowa będzie obliczona zgodnie z pierwszym progiem podatkowym, wynoszącym 18%. Jeśli w ciągu jednego z miesięcy roku podatkowego, osiągnięty przez podatnika dochód przekroczy 85 528 zł, kolejne miesiące będą rozliczane według stawki wynoszącej 32%.

 

Należy pamiętać, iż możliwa do odliczenia ulga podatkowa może zostać zastosowania jedynie w sytuacji, w której roczny dochód mieści się w ramach pierwszego progu podatkowego. Jeśli kryteria zostaną spełnione, a pracownik złoży do pracodawcy druk PIT-2, wyliczone wynagrodzenie pracownika będzie musiało uwzględniać ulgę podatkową w wysokości 46, 33 zł miesięcznie.

 
Komu nie przysługuje możliwość złożenia PIT-2?

Umowa o pracę nie jest jedynym kryterium, które należy spełnić, aby PIT-2 został złożony poprawnie. Przekazując ten formularz, podatnik musi spełniać określone kryteria odnośnie swoich źródeł dochodu. Złożenie PIT-2 jest równoznaczne z deklaracją, iż pracownik:

  • nie otrzymuje renty, emerytury lub świadczeń z Funduszu Pracy,
  • nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej, najmu bądź dzierżawy lub tytułu członkowskiego w spółdzielni produkcyjnej.
 

Nowo zatrudniony pracownik, który wyrazi taką wolę, powinien złożyć formularz PIT-2 przed otrzymaniem pierwszego wynagrodzenia. Pozostali pracownicy na podjęcie tej decyzji mają czas do otrzymania pierwszej wypłaty w nowym roku podatkowym. Złożenie formularza PIT-2 owocuje otrzymywaniem wypłaty z uwzględnieniem kwoty ulgi od dochodu przez cały rok – niedopatrzenie terminu skutkuje niemożnością skorzystania z tego druku. Raz złożona deklaracja PIT-2 u poszczególnego pracodawcy będzie wiążąca również w kolejnych latach, o ile pracownik nie podejmie decyzji o zmianie rozliczenia lub przestanie spełniać odpowiednie warunki.

 

Złożenie oświadczenia PIT-2 jest jedynie możliwością, nie obowiązkiem. Niezależnie od podjętej decyzji na temat skorzystania z wyliczenia wynagrodzenia z ulgą podatkową, pracownik wciąż podlega konieczności uzupełnienia rocznej deklaracji PIT. Aby uzupełnić swe zeznanie roczne poprawnie, bezpiecznie i wygodnie, skorzystaj z możliwości oferowanych przez program PIT. Aplikacja zawiera wszystkie najpopularniejsze wzory deklaracji podatkowych wraz z aktualnymi załącznikami. Nie czekaj do ostatniej chwili, rozlicz swój PIT jak najszybciej!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dla kogo jest PIT-2, PIT-3 i kiedy należy złożyć odpowiednią deklarację?