Do czego służy formularz PIT-2 za 2018?
FreeImages
Podatnik.Info

Do czego służy formularz PIT-2 za 2018?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Formularz ten jest obowiązkowy jedynie dla podatników, którzy wyrażą wolę, aby płatnik pomniejszał ich miesięczne zaliczki z tytułu podatku dochodowego o 1/12 kwoty zmniejszenia podatku.

 
PIT-2 a wyliczenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy

W przypadku wykonywania pracy, za którą podatnik otrzymuje wynagrodzenie, otrzymana kwota jest pomniejszone o składki opłacone przez płatnika. Wśród kwot, o które pomniejszona jest pensja netto, otrzymywana przez pracownika, znajduje się zaliczka na podatek dochodowy. Zaliczkę tą potrąca się od wynagrodzenia, uzyskanego w oparciu o. m. in.:

  • umowę o pracę,
  • stosunek służbowy,
  • umowę zlecenie,
  • umowę o dzieło,
  • spółdzielczy stosunek pracy,
  • pracę nakładczą.
 

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy jest uzależniona od dochodu, który podatnik uzyskał w danym miesiącu. Do momentu, w którym roczny dochód (z kolejnych, następujących po sobie miesięcy, licząc od stycznia) nie przekroczy 85 528 zł, stawka podatkowa będzie obliczona zgodnie z pierwszym progiem podatkowym, wynoszącym 18%. Jeśli w ciągu jednego z miesięcy roku podatkowego, osiągnięty przez podatnika dochód przekroczy 85 528 zł, kolejne miesiące będą rozliczane według stawki wynoszącej 32%.

 

Należy pamiętać, iż możliwa do odliczenia ulga podatkowa może zostać zastosowania jedynie w sytuacji, w której roczny dochód mieści się w ramach pierwszego progu podatkowego. Jeśli kryteria zostaną spełnione, a pracownik złoży do pracodawcy druk PIT-2, wyliczone wynagrodzenie pracownika będzie musiało uwzględniać ulgę podatkową w wysokości 46, 33 zł miesięcznie.

 
Komu nie przysługuje możliwość złożenia PIT-2?

Umowa o pracę nie jest jedynym kryterium, które należy spełnić, aby PIT-2 został złożony poprawnie. Przekazując ten formularz, podatnik musi spełniać określone kryteria odnośnie swoich źródeł dochodu. Złożenie PIT-2 jest równoznaczne z deklaracją, iż pracownik:

  • nie otrzymuje renty, emerytury lub świadczeń z Funduszu Pracy,
  • nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej, najmu bądź dzierżawy lub tytułu członkowskiego w spółdzielni produkcyjnej.
 

Nowo zatrudniony pracownik, który wyrazi taką wolę, powinien złożyć formularz PIT-2 przed otrzymaniem pierwszego wynagrodzenia. Pozostali pracownicy na podjęcie tej decyzji mają czas do otrzymania pierwszej wypłaty w nowym roku podatkowym. Złożenie formularza PIT-2 owocuje otrzymywaniem wypłaty z uwzględnieniem kwoty ulgi od dochodu przez cały rok – niedopatrzenie terminu skutkuje niemożnością skorzystania z tego druku. Raz złożona deklaracja PIT-2 u poszczególnego pracodawcy będzie wiążąca również w kolejnych latach, o ile pracownik nie podejmie decyzji o zmianie rozliczenia lub przestanie spełniać odpowiednie warunki.

 

Złożenie oświadczenia PIT-2 jest jedynie możliwością, nie obowiązkiem. Niezależnie od podjętej decyzji na temat skorzystania z wyliczenia wynagrodzenia z ulgą podatkową, pracownik wciąż podlega konieczności uzupełnienia rocznej deklaracji PIT. Aby uzupełnić swe zeznanie roczne poprawnie, bezpiecznie i wygodnie, skorzystaj z możliwości oferowanych przez program PIT. Aplikacja zawiera wszystkie najpopularniejsze wzory deklaracji podatkowych wraz z aktualnymi załącznikami. Nie czekaj do ostatniej chwili, rozlicz swój PIT jak najszybciej!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dla kogo jest PIT-2, PIT-3 i kiedy należy złożyć odpowiednią deklarację?