Demontaż eternitu z preferencyjną stawką VAT
KS
sxc.hu
Tax Care

Demontaż eternitu z preferencyjną stawką VAT

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Preferencja ta stanowi głównie korzyść dla odbiorców usług, którzy dzięki temu mogą mniej zapłacić za usunięcie szkodliwych materiałów.

Choć od 2002 roku w Polsce nieprzerwalnie realizowany jest  Program Oczyszczania Kraju z Azbestu (wcześniej Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski), mający na celu wyeliminowanie ze  środowiska tej szkodliwej substancji, azbest jest nadal obecny w strukturze wielu budynków na terenie całego kraju, stanowiąc niejako relikt przeszłości. 

Nic więc dziwnego, że świadczenie usług w zakresie usuwania elementów infrastruktury zawierających azbest cieszy się nadal ogromną popularnością. Doskonałym przykładem działań mogą być  w tym przypadku usługi, polegające na demontażu  z dachów budynków pokryć wykonanych z płyt eternitowych, wraz z ich przekazaniem do utylizacji. Nie bez znaczenia wydaje się przy tym fakt, iż usługi te podlegają  opodatkowaniu VAT według preferencyjnej stawki 8%.

Świadczenie usług podlega z zasady w opodatkowaniu VAT

Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług jest w Polsce powszechny, co wynika bezpośrednio z art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. 

Przez świadczenie usług z zasady rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również: 

- przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; 

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; 

- świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. 

Symbol PKWiU warunkiem zastosowania preferencyjnej stawki VAT

Podstawowa stawka VAT, stosowana w celu ustalenia wartości zobowiązania względem organu podatkowego z zasady wynosi 23%. Jednak usługi, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 3 do ustawy, zostały objęte preferencyjną stawką 8%. Wykaz ten stanowi zamknięty katalog towarów lub usług, dla których przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne zgodne z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Jedną z wymienionych pozycji są „Usługi związane z odkażaniem budynków” (opatrzone symbolem PKWiU 39.00.14.0). Ze względu na fakt, iż usługi polegające na demontażu z dachów budynków pokryć wykonanych z płyt eternitowych wraz z przekazaniem ich do utylizacji wyspecjalizowanemu odbiorcy, można zakwalifikować do tej grupy czynności  możliwe jest też objęcie ich preferencyjną stawką VAT, w wysokości 8%. Stanowisko to zostało potwierdzone w indywidualnej interpretacji, wydanej z 02.10.2012r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. akt IPTPP4/443-475/12-2/UNR).

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care

Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care

Taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024