Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Demontaż eternitu z preferencyjną stawką VAT
sxc.hu
Tax Care

Demontaż eternitu z preferencyjną stawką VAT

Preferencja ta stanowi głównie korzyść dla odbiorców usług, którzy dzięki temu mogą mniej zapłacić za usunięcie szkodliwych materiałów.

Choć od 2002 roku w Polsce nieprzerwalnie realizowany jest  Program Oczyszczania Kraju z Azbestu (wcześniej Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski), mający na celu wyeliminowanie ze  środowiska tej szkodliwej substancji, azbest jest nadal obecny w strukturze wielu budynków na terenie całego kraju, stanowiąc niejako relikt przeszłości. 

Nic więc dziwnego, że świadczenie usług w zakresie usuwania elementów infrastruktury zawierających azbest cieszy się nadal ogromną popularnością. Doskonałym przykładem działań mogą być  w tym przypadku usługi, polegające na demontażu  z dachów budynków pokryć wykonanych z płyt eternitowych, wraz z ich przekazaniem do utylizacji. Nie bez znaczenia wydaje się przy tym fakt, iż usługi te podlegają  opodatkowaniu VAT według preferencyjnej stawki 8%.

Świadczenie usług podlega z zasady w opodatkowaniu VAT

Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług jest w Polsce powszechny, co wynika bezpośrednio z art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. 

Przez świadczenie usług z zasady rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również: 

- przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; 

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; 

- świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. 

Symbol PKWiU warunkiem zastosowania preferencyjnej stawki VAT

Podstawowa stawka VAT, stosowana w celu ustalenia wartości zobowiązania względem organu podatkowego z zasady wynosi 23%. Jednak usługi, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 3 do ustawy, zostały objęte preferencyjną stawką 8%. Wykaz ten stanowi zamknięty katalog towarów lub usług, dla których przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne zgodne z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Jedną z wymienionych pozycji są „Usługi związane z odkażaniem budynków” (opatrzone symbolem PKWiU 39.00.14.0). Ze względu na fakt, iż usługi polegające na demontażu z dachów budynków pokryć wykonanych z płyt eternitowych wraz z przekazaniem ich do utylizacji wyspecjalizowanemu odbiorcy, można zakwalifikować do tej grupy czynności  możliwe jest też objęcie ich preferencyjną stawką VAT, w wysokości 8%. Stanowisko to zostało potwierdzone w indywidualnej interpretacji, wydanej z 02.10.2012r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. akt IPTPP4/443-475/12-2/UNR).

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care

Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care

Taxcare.pl

Loading Comments
Zainteresuje cię także