Czym się różnią składniki majątku własne i obce? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika
Czym się różnią składniki majątku własne i obce?
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Czym się różnią składniki majątku własne i obce?

Podziel się tym artykułem:   

Prowadząc firmę należy zastanowić się, czy składniki majątku trwałego do poprawnego funkcjonowania działalności gospodarczej warto kupować je na własność czy wybrać inną formę zapewnienia firmie odpowiedniego wyposażenia.

Nabywanie składników majątku firmy poprzez kupowanie niezbędnych nieruchomości czy sprzętów wydaje się być najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy. Majątek, który nabywa, jest wówczas w całości jego własnością, może go ulepszać i dostosowywać do potrzeb pracowników. Co więcej, przedsiębiorca ma prawo decydować o jego przeznaczeniu czy przyszłości. Inną z zalet własnościowego majątku trwałego jest możliwość jego amortyzacji. 

Okazuje się jednak, że zalety zakupu własnych środków trwałych są przyćmione ich jedną znaczną wadą – jednorazowym dużym wydatkiem finansowym, który musi ponieść firma. Nie każde przedsiębiorstwo chce i może pozwolić sobie na poniesienie znacznych kosztów na zakup nieruchomości czy wyposażenia. W takim przypadku pomocne może okazać się korzystanie z innych form zapewniania firmie niezbędnego majątku, takich jak: leasing, najem, dzierżawa czy użyczenie.

Leasing:

• przedsiębiorca nie musi ponosić jednorazowo dużych wydatków,

• umowa leasingu nie wpływa na zdolność kredytową leasingobiorcy,

• raty leasingu operacyjnego można uznać za koszty uzyskania przychodów,

• w leasingu kapitałowym można odpisy amortyzacyjne uznać za koszty podatkowe leasingobiorcy,

• nie trzeba fundować dodatkowych zabezpieczeń, co mnoży koszty,

• utrata przedmiotu leasingu nie zrywa umowy i konieczne jest wywiązywanie się z rat do końca jej trwania,

• koszty leasingu są w podsumowaniu ogólnym jednak dość wysokie,

• opóźnienie w spłatach rat jest naruszaniem zapisów umowy, co ma niekorzystne konsekwencje.

Najem i dzierżawa:

• przedsiębiorca decydujący się na najem nie ponosi z tego tytułu wysokich kosztów,

• wydatki mogą zostać uznane za koszty podatkowe najemcy,

• właścicielem przedmiotu najmu jest wynajmujący, najemca nie może mieć swobodnego wpływu na jego kształt,

• najmu nie można wliczyć w koszty odpisów amortyzacyjnych.

 Użyczenie:

• używający ponosi wyłącznie koszty związane z eksploatacją,

• przy składnikach użyczonych nie trzeba odprowadzać czynszu,

• zdarza się, że osoba, której użyczono, uzyska przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń,

• korzystający z użyczonego majątku nie jest jego właścicielem, wiec nie może przeprowadzić odpisów amortyzacyjnych.

 

Podziel się tym artykułem: