Czy umowa dożywocia podlega PIT?
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Czy umowa dożywocia podlega PIT?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Podatniczka zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi o wydanie indywidualnej interpretacji w następującej sprawie. Wnioskodawczyni jest właścicielką dwóch działek zabudowanych. Pierwszą z nich nabyła w 1958 r. na podstawie umowy darowizny, a drugą w 1984 r. odziedziczyła po pierwszym mężu. W 2010 r. na podstawie umowy o dożywocie właścicielka przeniosła prawo własności wyżej opisanych nieruchomości na rzecz innej osoby. Następnie w związku z zaistniałymi nieporozumieniami pomiędzy wnioskodawczynią a osobą, z którą zawarła ona umowę o dożywocie, została ona rozwiązana aktem notarialnym w 2011 r.

Od jakiej daty liczyć okres pięciu lat zwalniający z konieczności płacenia podatku?

Aktualnie podatniczka ponownie chce zawrzeć umowę o dożywocie z inną osobą i ma wątpliwości, czy z tego powodu nie będzie zmuszona zapłacić podatku PIT. Urzędy skarbowe na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uważają odpłatne zbycie nieruchomości za przychód podatnika, jeżeli nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zdaniem wnioskodawczyni jest ona zwolniona z opodatkowania, ponieważ w jej przypadku upływ pięcioletniego terminu należy liczyć od daty zawarcia umów darowizny w 1958 i 1984 r., a nie od daty zawarcia aktu notarialnego rozwiązującego umowę o dożywocie w 2011 r.

Początek trwania okresu zwalniającego z opodatkowania należy liczyć od momentu rozwiązania umowy dożywocia

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawczyni. Zdaniem organu podatkowego okres pięciu lat należy liczyć od końca roku, w którym podatniczka nabyła z powrotem na własność przedmiotową nieruchomość, czyli od końca roku, w którym miało miejsce rozwiązanie umowy dożywocia. Ponadto zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego umowa dożywocia może ulec rozwiązaniu w wyniku umowy zawartej pomiędzy jej stronami. Oznacza to, że własność nieruchomości przechodzi z powrotem na zbywcę, a prawo dożywocia wygasa.

19 proc. zryczałtowany podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości

Dlatego jak czytamy w uzasadnieniu, dożywotnik ponownie nabywa własność, której wcześniej się wyzbył. W konsekwencji w przypadku odpłatnego zbycia ww. nieruchomości przed upływem okresu pięciu lat od końca roku, w którym podatniczka nabyła ponownie prawo do niej, będzie zmuszona do zapłaty 19 proc. zryczałtowanego podatku dochodowego.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Płaca minimalna 2025 – czy możemy spodziewać się podwyżki?