Czy umowa dożywocia podlega PIT?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Czy umowa dożywocia podlega PIT?

Podatniczka zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi o wydanie indywidualnej interpretacji w następującej sprawie. Wnioskodawczyni jest właścicielką dwóch działek zabudowanych. Pierwszą z nich nabyła w 1958 r. na podstawie umowy darowizny, a drugą w 1984 r. odziedziczyła po pierwszym mężu. W 2010 r. na podstawie umowy o dożywocie właścicielka przeniosła prawo własności wyżej opisanych nieruchomości na rzecz innej osoby. Następnie w związku z zaistniałymi nieporozumieniami pomiędzy wnioskodawczynią a osobą, z którą zawarła ona umowę o dożywocie, została ona rozwiązana aktem notarialnym w 2011 r.

Od jakiej daty liczyć okres pięciu lat zwalniający z konieczności płacenia podatku?

Aktualnie podatniczka ponownie chce zawrzeć umowę o dożywocie z inną osobą i ma wątpliwości, czy z tego powodu nie będzie zmuszona zapłacić podatku PIT. Urzędy skarbowe na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uważają odpłatne zbycie nieruchomości za przychód podatnika, jeżeli nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zdaniem wnioskodawczyni jest ona zwolniona z opodatkowania, ponieważ w jej przypadku upływ pięcioletniego terminu należy liczyć od daty zawarcia umów darowizny w 1958 i 1984 r., a nie od daty zawarcia aktu notarialnego rozwiązującego umowę o dożywocie w 2011 r.

Początek trwania okresu zwalniającego z opodatkowania należy liczyć od momentu rozwiązania umowy dożywocia

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawczyni. Zdaniem organu podatkowego okres pięciu lat należy liczyć od końca roku, w którym podatniczka nabyła z powrotem na własność przedmiotową nieruchomość, czyli od końca roku, w którym miało miejsce rozwiązanie umowy dożywocia. Ponadto zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego umowa dożywocia może ulec rozwiązaniu w wyniku umowy zawartej pomiędzy jej stronami. Oznacza to, że własność nieruchomości przechodzi z powrotem na zbywcę, a prawo dożywocia wygasa.

19 proc. zryczałtowany podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości

Dlatego jak czytamy w uzasadnieniu, dożywotnik ponownie nabywa własność, której wcześniej się wyzbył. W konsekwencji w przypadku odpłatnego zbycia ww. nieruchomości przed upływem okresu pięciu lat od końca roku, w którym podatniczka nabyła ponownie prawo do niej, będzie zmuszona do zapłaty 19 proc. zryczałtowanego podatku dochodowego.

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także