Czy rachmistrz musi zapłacić podatek?
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Czy rachmistrz musi zapłacić podatek?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PIT-37 a źródło przychodów

Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygnaturze IPPB4/415-283/11-4/JS z 9 czerwca 2011 roku. Określa ona dokładnie, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować dodatki wypłacane pracownikom jednostek samorządu terytorialnego (np. gminy), oddelegowanych do pracy w biurach spisowych.

Otrzymane dodatki i nagrody rachmistrz uwzględnia w rocznym zeznaniu podatkowym, ponieważ są one dochodem . Nie wlicza się ich jednak do sumy dochodów uzyskanych z pracy, lecz wykazuje się je w odrębnej rubryce PIT, jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. W formularzu PIT-37 wpisuje się je w pozycji 47.

Działalność wykonywana osobiście

Z wyżej wymienionej indywidualnej interpretacji podatkowej wynika, że na podstawie art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m. in. czynności zlecone przez organ władzy, administracji państwowej lub samorządowej na podstawie właściwych przepisów.

Właśnie takie czynności wykonują pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, oddelegowani do pracy przez komisarzy spisowych w biurze spisowym na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Art. 20 ustęp 4 tej ustawy stanowi, że pracownicy w czasie wykonywania prac spisowych zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy.

Wynagrodzenie zasadnicze i dodatek

Urzędy przyznają swoim pracownikom dodatek spisowy oraz nagrodę za czynności związane ze spisem powszechnym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 17 grudnia 2010 roku. Nie podpisują również z nimi umów zlecenia ani o dzieło. Tak więc osobom zatrudnionym w urzędach, za cały ten okres przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Otrzymanego dodatku oraz nagrody nie wlicza się jednak do sumy dochodów z etatu, lecz do przychodów osiągniętych z działalności wykonywanej osobiście. Potwierdza to opinia Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie:

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powyższe przepisy prawa stwierdzić należy, iż wypłacane dodatki spisowe i nagrody przyznane pracownikom Urzędu Gminy oddelegowanym do pracy w biurze spisowym, nie stanowią przychodów ze stosunku pracy. Świadczenia te zostaną bowiem otrzymane w związku z wykonywaniem przez te osoby prac zleconych przez komisarzy spisowych, czyli inny podmiot niż pracodawca, dlatego też przychód z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Wspomniane przychody obciążone są 20-proc. kosztami ich uzyskania.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Płaca minimalna 2025 – czy możemy spodziewać się podwyżki?