Co to jest PIT-37? Do czego służy, dla kogo, co można odliczyć? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika
Co to jest PIT-37? Do czego służy, dla kogo, co można...
Beata Michoń
FreeImages
Podatnik.Info

Co to jest PIT-37? Do czego służy, dla kogo, co można odliczyć?

Podziel się tym artykułem:   

Co to jest PIT-37? – pytanie to pojawia się najczęściej wśród najmłodszych podatników, którzy rozpoczęli karierę zawodową w minionym roku kalendarzowym. Tę najpopularniejszą wśród Polaków deklarację co roku uzupełnia ok. czterech na pięciu podatników.

  

Formularz ten dotyczy prawie wszystkich osób zarabiających pensję netto, czyli taką, która została pomniejszone o obowiązujące składki. Co należy wiedzieć o deklaracji PIT-37, aby dopełnienie podatkowych formalności nie sprawiło nam żadnych problemów?  

   

Co to jest PIT-37? Rola formularza PIT-11

Stosując pewne uproszczenia, deklarację PIT-37 2019 można zdefiniować jako rozliczenie rocznych zarobków, uzyskanych za pomocą płatnika. Co kryje się pod tym pojęciem? Świadcząc pracę względem swojego pracodawcy (niezależnie od rodzaju umowy), pracownik otrzymuje wynagrodzenie w postaci netto. Po stronie pracodawcy-płatnika powstaje wówczas obowiązek uiszczenia za pracownika-podatnika składek na PIT, ubezpieczenia ZUS czy ubezpieczenie zdrowotne. To właśnie te poniesione opłaty stanowią różnicę pomiędzy pensją netto a brutto.

  

Do czego służy PIT-11?

Otrzymany od pracodawcy przed końcem lutego PIT-11 stanowi dokładne wyszczególnienie kwot, o które na przestrzeni całego roku podatkowego zostało potrącone jego miesięczne wynagrodzenie. Obowiązek pomniejszenia pensji przez pracodawcę wynika bezpośrednio z treści ustawy o PIT, zgodnie z którą to po stronie pracodawcy spoczywa zarówno wyliczenie odpowiedniej wysokości tych zaliczek, jak i ich odprowadzenie do odpowiedniego urzędu skarbowego. To właśnie ten przepis jest bezpośrednią przyczyną podziału na płatnika i podatnika, gdyż zobowiązuje pracodawcę do pośredniczenia w regulacji należności względem fiskusa.

  

Jakie dochody można rozliczyć przy pomocy PIT-37?

Deklaracja PIT-37 za 2018 jest przeznaczona dla podatników, którzy w ubiegłym roku podatkowym osiągnęli dochody wyłącznie przy pośrednictwie płatnika, którego firma (źródło dochodu) znajduje się na terenie Polski. Wynagrodzenie, uzyskane w oparciu o zasady ogólne i skalę podatkową, może wynikać m.in. z:

 • stosunku pracy,

 • stosunku służbowego,

 • pracy nakładczej,

 • świadczeń bądź zasiłków przedemerytalnych

 • należności wynikających z członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych,

 • zasiłków pieniężnych, otrzymywanych z tytułu ubezpieczenia społecznego,

 • stypendiów naukowych,

 • osobiście wykonywanej działalności: umowy zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, obowiązków społecznych i sportowych,

 • przychodów z praw autorskich lub praw majątkowych,

 • świadczeń z Funduszu Pracy bądź z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • pracy, wykonywanej jako osoba aresztowana bądź skazana,

 • nawiązania  umowy aktywizacyjnej.

   

Nawet jeśli dochody podatnika upoważniają go do złożenia deklaracji PIT-37, muszą zostać spełnione również inne kryteria. Osoba taka nie mogła trudnić się prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej (lub działów specjalnych produkcji rolnej), opodatkowanej zgodnie z założeniami zasad ogólnych i skali podatkowej, rozliczyć się wraz z małoletnimi dziećmi, jak również uwzględnić w swoich rocznych dochodach strat poniesionych we wcześniejszych latach.

  

Co to jest PIT-37? W zdecydowanej większości przypadków to po prostu deklaracja dla zatrudnionego w oparciu o umowę pracownika – świadczącego pracę i otrzymującego wynagrodzenie w postaci netto. Deklarację PIT-37 online najprościej rozliczyć przy użyciu programu PIT – umożliwia on błyskawiczne wypełnienie całego formularza wraz z załącznikami, a użytkownik już po chwili otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru, świadczące o dopełnieniu obowiązku podatkowego.

  

Podziel się tym artykułem: