Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Co można odliczyć w PIT 2019?
http://sxc.hu/
podatnik.info

Co można odliczyć w PIT 2019?

Rozliczając podatek dochodowy możesz skorzystać z szeregu ulg, czyli tzw. odliczeń do podatku i odliczeń od dochodu. Najpopularniejszymi ulgami jest ulga prorodzinna, ulga za składki zdrowotne czy ulga za różnego rodzaju darowizny.

Rozliczając PIT w 2020 roku możesz dodatkowo skorzystać z nowych odliczeń, czyli ulgi termoizolacyjnej, ulgi z tytułu darowizny na cele edukacji zawodowej. Zobacz, co jeszcze możesz odliczyć.

Odliczenia od podatku PIT za 2019 rok


Co do zasady prawo podatkowe pozwala na dokonanie modyfikacji wysokości podatku przez stosowane odliczenia. Ulgi te mogą mieć formę odliczeń od podatku dochodowego lub odliczenia od dochodu, który jest podstawą obliczenia podatku.

 

W PIT 2019 możesz odliczyć od podatku:

 • Ulgę prorodzinną − skorzystać z niej można rozliczając deklarację PIT-36 i PIT-37, a ujmuje się ją na załączniku PIT/O

 • Składki zdrowotne ZUS − do wysokości zapłaconych lub pobranych składek na ZUS, można ją odliczyć od PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28. Nie musisz wypełniać dodatkowego załącznika.

 • Ulgę abolicyjną − to tzw. ulga za podatek zapłacony od dochodów z zagranicy. Prawo do ulgi mają osoby wypełniające deklarację PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28

Odliczenia od dochodu w 2019 roku


W przypadku odliczeń od dochodu za 2019 rok możesz skorzystać z:

 • Użytkowanie Internetu − przysługuje podatnikowi przez tylko przez 2 następujące po sobie lata, który rozlicza PIT-36, PIT-37, PIT-28

 • Odliczenie na emeryturę z IKZE − przysługuje każdemu podatnikowi rozliczającemu PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28

 • Odliczenie straty podatkowej − przysługuje przedsiębiorcom, a więc tym, którzy składają PIT-36, PIT-36L, PIT-28

 • Odliczenie darowizny na pożytek publiczny − przysługuje podatnikom rozliczającym się na podstawie PIT-36, PIT-37, PIT-28

 • Odliczenie darowizny na cele kultu religijnego − przysługuje podatnikom rozliczającym się na podstawie PIT-36, PIT-37, PIT-28

 • Ulga dla krwiodawców − przysługuje osobom, które oddawały krew i rozliczają przysługuje PIT-36, PIT-37, PIT-28

 • Odliczenie darowizny na cele charytatywne − przysługuje podatnikom rozliczającym się na podstawie PIT-36, PIT-37, PIT-28

 • Ulga rehabilitacyjna − przysługuje m.in. osobom o orzeczonej niepełnosprawności, które rozliczają PIT-36, PIT-37, PIT-28

 • Ulga na badania i rozwój − przysługuje przedsiębiorcom PIT-36 czy PIT-36L

 • Ulga na złe długi w PIT za 2020 − przysługuje PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28

 • Odliczenie składek ZUS − przysługuje PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28


Nowe ulgi, z których możesz skorzystać w 2019 roku to:

 • Ulga termomodernizacyjna − to ulga, z której skorzystać może każdy, kto jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego i w ubiegłym roku podjął prace modernizacyjne na rzecz ocieplenia domu. Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług zmierzających do modernizacji ocieplenia domu. Ważnym warunkiem jest to, żeby prace termomodernizacyjne zostały zakończone w ciągu 3 kolejnych lat licząc od dnia, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Z ulgi mogą skorzystać rozliczający PIT-36, PIT-28, PIT-36L i PIT-37

 • Odliczenie darowizny na cele edukacji zawodowej − ulga ta przysługuje przedsiębiorcom (PIT-36, PIT-36L i PIT-28), którzy dokonali darowizny na cele edukacji zawodowej.

Loading Comments