Co można odliczyć od podatku 2022/2023?
Podatnik.info
podatnik.info

Co można odliczyć od podatku 2022/2023?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Co można odliczyć od podatku 2022/2023?

Rok 2022 przyniósł wiele zmian podatkowych, które wynikały przede wszystkim z obecnej sytuacji gospodarczej. Decyzją rządu zostały wprowadzone nowe regulacje, a ich celem było odciążenie portfeli Polaków. Zbiór tych rozwiązań nazywamy Tarczą Antyinflacyjną, która ma ochronić podatników przed skutkami globalnej inflacji. Niektóre zmiany dotyczą także zasad rozliczania rocznej deklaracji PIT w urzędzie skarbowym. Ministerstwo Finansów określiło je mianem Niskie Podatki.

Wśród korzystnych zmian podatkowych pojawiły się między innymi: obniżenie stawki podatku dochodowego z 17% do 12%. Dzięki temu każdy podatnik zapłaci niższe zobowiązanie w urzędzie skarbowym niż w ubiegłym roku. Dodatkowo rząd zdecydował się na podwyższenie pierwszego progu podatkowego do 120 000 zł. Ta zmiana umożliwiła także wprowadzenie wyższej kwoty wolnej od podatku, która wynosi dla deklaracji za 2022 rok aż 30 000 zł.

Powyżej zaznaczamy wyłącznie najważniejsze ze zmian, które umożliwiły każdemu podatnikowi obniżenie podatku dochodowego. Jeżeli chcesz wiedzieć, co można odliczyć od podatku 2022/2023, zachęcamy do zapoznania się z dalszą częścią artykułu. Wyjaśniamy szczegółowo, kto i kiedy ma prawo do skorzystania z wybranych ulg i preferencji.

Ulgi podatkowe 2022 to możliwość obniżenia kwoty należnego podatku, które rząd przewidział w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350). Warto zaznaczyć, że dostępne preferencje można podzielić na:

 • odliczenia od dochodu, umożliwiające pozostanie w progu podatkowym obarczonym niższą stawką podatku dochodowego,
 • odliczenia od podatku, które bezpośrednio obniżają wysokość zobowiązania względem urzędu skarbowego.

Ulgi PIT 2022/2023 rozliczysz w bezpłatnym programie Podatnik.info. Zanim jednak to zrobisz, zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o dostępnych możliwościach.

Ulgi podatkowe 2022/2023

W deklaracji podatkowej za 2022 roku, czyli składanej w 2023 roku, możesz uwzględnić najpopularniejsze odliczenia, na przykład ulgę na dziecko. Pojawiają się także nowe preferencje takie jak ulga na powrót czy ta przeznaczona dla pracujących seniorów. Zweryfikuj, co można odliczyć od podatku 2022/2023 i zdecyduj, która z dostępnych preferencji będzie dla Ciebie korzystnym rozwiązaniem.

Ulga prorodzinna – ulgi podatkowe 2022 na dzieci

Jedną z najczęściej wprowadzanych preferencji jest odliczenie od podatku dla rodziców wychowujących dzieci. Aby skorzystać z tego rozwiązania, należy dołączyć do deklaracji akty ich urodzenia lub prawo opieki nad dzieckiem. Ulga prorodzinna nie przysługuje osobom składającym PIT-28 i PIT-36L. Można ją uwzględnić jednak w załączniku PIT/O deklaracji PIT-36 oraz PIT-37.

Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci pozostających na wychowaniu. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje:

 • 1 112,04 zł na 1 dziecko,
 • 1 112,04 zł na 2 dziecko,
 • 2 000,04 zł na 3 dziecko,
 • 2 700,00 zł na 4 i każde kolejne dziecko.

Nowe ulgi podatkowe 2022/2023: odliczenie składek zdrowotnych

Jeżeli nie rozliczasz się na zasadach ogólnych i nie wiesz, co można odliczyć od podatku 2022/2023, jednym z nowych rozwiązań jest możliwość odliczenia składek zdrowotnych. Preferencja ta przysługuje podatnikom objętych podatkiem liniowym lub ryczałtem. Osoby składające deklarację PIT-36L mogą odliczyć całą wartość składek zdrowotnych, ale nie więcej niż 8 700 zł. W przypadku PIT-28 można uwzględnić 50% kwoty.

Aby potwierdzić możliwość skorzystania z odliczenia, należy dołączyć do deklaracji RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość wpłaconych składek zdrowotnych.

Ulga abolicyjna za pracę za granicą

Jeżeli podatnik uzyskał w 2022 roku dochód z pracy za granicą, wówczas przysługuje mu ulga abolicyjna. W ramach tej preferencji możesz odliczyć kwotę podatku z zagranicy. Obowiązuje jednak limit wynoszący 1 360,00 zł. Ulga abolicyjna przysługuje osobom składającym deklarację PIT-28, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-37 z załącznikiem PIT/O.

Ulga na robotyzację

Nowe ulgi podatkowe 2022/2023 to między innymi preferencja przysługująca na robotyzację, w ramach której można odliczyć wydatki na roboty, maszyny i urządzenia peryferyjne. Należy pamiętać przede wszystkim o potwierdzeniu poniesionych kosztów odpowiednimi dokumentami. Ulgę można zastosować w roku podatkowym poniesienia wydatków lub w jednym z 6 kolejnych lat. Podatnik ma prawo do zaliczenia 100% wydanej kwoty do kosztów podatkowych.

Ulga na robotyzację przysługuje w przypadku deklaracji PIT-36, PIT-36L w załączniku PIT/O.

Ulga na zabytki

Potoczna nazwa tej preferencji to „Pałacyk Plus”. Podatnik może odliczyć 50% wydatku, a w przypadku zakupu nieruchomości maksymalnie 500 000 zł. Należy pamiętać o dokumentach potwierdzających poniesione koszty. Odliczenie można zastosować w PIT-37, PIT28, PIT36 i PIT36L.

Ulga na marketingu produktu

Po raz pierwszy w 2022 roku pojawiła się także możliwość odliczenia maksymalnie 1 mln złotych wydatków poniesionych na marketing. Należy potwierdzić je odpowiednimi dokumentami kosztowymi. Ulgę można uwzględnić w PIT-36L oraz PIT-36.

Ulga na stworzenie nowego produktu

Kolejną nową ulgą podatkową jest możliwość odliczenia 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek z uwzględnieniem limitu 10% dochodu z działalności gospodarczej. Preferencję można uwzględnić w PIT36 i PIT36L w załączniku PIT/O oraz potwierdzić dokumentami z informacją o poniesionych kosztach.

Ulga sponsoringowa na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe

Po raz pierwszy w PIT 2022 można uwzględnić 50% kosztów poniesionych na tę działalność i nie więcej niż dochód z działalności. Odliczenie przysługuje osobom składającym PIT-36 i PIT-36L z załącznikiem PIT/O.

Ulga na inwestycję w spółkę alternatywną

Odliczenie na inwestycję w spółkę alternatywną można uwzględnić do kwoty 250 000 zł w załączniku PIT/O do deklaracji PIT36, PIT36L oraz PIT37.

Ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę

Po raz pierwszy można również skorzystać z odliczenia na terminal płatniczy oraz wydatków na jego obsługę. Odliczenie wynosi 1 000, 2 000 i 2 500 zł rocznie przez kolejne dwa lata. Limit zależy od obowiązku korzystania z kasy rejestrującej (fiskalnej). Ulgę można uwzględnić w PIT28, PIT36 i PIT36L z załącznikiem PIT/O oraz potwierdzić fakturami.

Ulga na związki zawodowe

Nowym odliczeniem jest również ulga na związki zawodowe w wysokości 500 zł składek rocznie. Warunkiem jest w tym przypadku załączenie dokumentów potwierdzających zapłatę składek. Ulga przysługuje osobom składającym deklarację PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37 z załącznikiem PIT/O.

Ulga na termomodernizację

Osoby składające deklarację PIT-37, PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L mogą uwzględnić ulgę na termomodernizację w wysokości do 53 000 zł. Istnieje możliwość rozliczenia poniesionych kosztów do 6 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku. Wysokość kosztów należy potwierdzić fakturą.

Ulga na IKZE (konto emerytalne)

Podatnicy składający deklarację PIT28, PIT36, PIT36L lub PIT-37 mają prawo odliczyć ulgę na IKZE. Jej wartość może być równa podstawie opodatkowania, ale wynosić nie więcej niż 7.106,40 zł, a dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą 10.659,60 zł. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek.

Ulga na badanie i rozwój (B+R)

Podatnicy składający deklarację PIT-36 i PIT-36L mogą dołączyć także załącznik PIT/BR, w którym należy wykazać 100%-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi na badanie i rozwój. Potwierdzeniem wysokości zobowiązania jest w tym przypadku ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia.

Ulga na leki

Każdy podatnik składający PIT28, PIT36, a także PIT37 może uwzględnić w załączniku PIT/O miesięczny koszt leków pomniejszony o 100 zł. Odliczenie obejmuje także pieluchy i pieluchomajtki do kwoty 2 280 zł. Należy pamiętać o dołączeniu dowodu poniesienia wydatku oraz zaświadczeniu lekarskiemu o konieczności stosowania leków.

Ulga na sprzęt rehabilitacyjny

Kolejne odliczenie przysługuje podatnikom składającym deklarację PIT-28, PIT-36 lub PIT-37. Ulga na sprzęt rehabilitacyjny jest równa wysokości poniesionych wydatków. Do deklaracji należy dołączyć dowód poniesionych wydatków oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

Wydatki na używanie samochodu przez osobę niepełnosprawną

Co ważne, istnieje także możliwość odliczenia przez osobę niepełnosprawną wydatków na używanie samochodu w wysokości 2 280 zł. Aby skorzystać z tej preferencji, należy dołączyć akt własności lub współwłasności. Podatnik musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności bez konieczności wskazania I i II grupy. Odliczenie można uwzględnić w deklaracjach PIT28, PIT36, PIT37, dołączając załącznik PIT/O.

Odliczenie darowizn

Podatnicy mogą również skorzystać z odliczenia darowizn przeznaczonych na cele kultu religijnego, organizacje pożytku publicznego oraz edukacji zawodowej. W ostatnim przypadku środki muszą być przeznaczone szkoły prowadzącej szczególny profil edukacji. Darowizny są zsumowane i odliczone łącznie, a ich limit to 6% dochodu podatnika. Ulgę można wykazać w załączniku PIT/O do deklaracji PIT28, PIT36 i PIT37.

Ulga dla krwiodawców

Warto zwrócić uwagę również na odliczenie przysługujące krwiodawcom w wysokości do 6% dochodu podatnika. Co ważne, limit ten dotyczy ulgi dla krwiodawców łącznie z pozostałymi darowiznami. Aby skorzystać z tego odliczenia, należy wykazać potwierdzenie stacji krwiodawstwa i wypełnić PIT/O dla deklaracji PIT28, PIT36 i PIT37.

Ulga dla oddających osocze

Podatnicy mogą także skorzystać z ulgi dla oddających osocze, która wynosi 350 zł za litr, ale maksymalnie 8 750 zł rocznie. Do deklaracji należy dołączyć zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości i terminie oddanego osocza. Ulga jest dostępna dla osób składających PIT28, PIT36 i PIT37.

Darowizna na cele walki z COVID-19

Wskutek pandemii pojawiły się także nowe ulgi PIT 2022/2023. Jedną z nich jest darowizna na cele walki z COVID-19 do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika). Podatnik może uwzględnić w deklaracji od 100 do 200% wartości darowizny. Wydatki należy potwierdzić odpowiednim dokumentem. Ulga przysługuje osobom składającym deklarację PIT28, PIT36, PIT36L i PIT37.

Darowizna tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe

Podatnicy mogą także skorzystać z odliczenia darowizny tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika). Limit wynosi również jak w przypadku poprzedniej ulgi od 100 do 200% wartości darowizny.

Co ważne, nie sumuje się jej z pozostałymi darowiznami! Do deklaracji należy dołączyć dokumenty potwierdzające przekazanie wpłaty. Z ulgi mogą skorzystać osoby składające PIT28, PIT36, PIT36L i PIT37.

Ulga na Internet

Podatnik może także skorzystać w dwóch następujących bezpośrednio po sobie latach z możliwości odliczenia kosztów na internet w wysokości 760,00 zł. Wydatki należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami. Z ulgi mogą skorzystać osoby składające deklarację PIT28, PIT36 i PIT37 z załącznikiem PIT/O.

Odliczenie: strata podatkowa

Podatnicy mogą skorzystać z odliczenia straty podatkowej wykazanej i rozliczonej w PIT za poprzednie lata w wysokości:

 • maksymalnie 50% dla strat z 2021 i lat wcześniejszych,
 • 100% straty z 2020 r. i 2021 r., jeśli nie przekracza 5 mln zł, a gdy jest wyższa do 50% tej nadwyżki do odliczenia rocznie.

Straty podatkowe można odliczać w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Odliczenie przysługuje podatnikom składającym deklarację PIT28, PIT36 i PIT36L.

Ulga na złe długi

Podatnikom przysługuje także możliwość odliczenia wartości nieopłaconych wierzytelności, które zwiększyły przychód podatkowy. Warunkiem jest upływ 90 dni od terminu zapłaty wskazanego na fakturze lub umowie. Do rozliczenia należy dołączyć dokument potwierdzający termin zapłaty. Ulgę można uwzględnić w PIT28, PIT36 i PIT36L.

Podsumowanie: Ulgi PIT 2022/2023 – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na temat dostępnych ulg i odliczeń.

 • Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku dochodowego poprzez skorzystanie z dostępnych ulg oraz odliczeń po spełnieniu określonych warunków.
 • W 2022 roku pojawiły się nowe możliwości obniżenia podatku w związku z licznymi zmianami podatkowymi. Nowe ulgi podatkowe 2022/2023 to między innymi: ulga na robotyzację, ulga na zabytki czy ulga na marketing produktu.
 • Prawo do ulgi musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Zwróć uwagę także na obowiązujące limity.
 • Szczegółowa lista dostępnych odliczeń znajduje się w artykule.

Jeżeli zastanawiasz się, co można odliczyć od podatku 2022/2023 i masz wątpliwości, z jakich rozwiązań masz prawo skorzystać, możesz skorzystać z indywidualnego wsparcia naszych ekspertów. Każdy użytkownik programu Podatnik.info zyskuje możliwość zadania dowolnego pytania specjalistom z obszaru prawa podatkowego, finansów i księgowości. Dodatkowo możesz skorzystać z tego bezpłatnego narzędzia do rozliczenia PIT nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze zapewni Ci bezpłatny program Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Do kiedy PIT?