Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

23 procent VAT-u na usługi szkoleniowe
http://sxc.hu/

23 procent VAT-u na usługi szkoleniowe

1 stycznia 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku VAT. Jednym z jej założeń jest zmniejszenie zakresu zwolnień z podatku VAT dla usług edukacyjnych i szkoleniowych.

Nowe przepisy nie oznaczają jednak, że wszystkie tego typu usługi będą obarczone 23-procentowym podatkiem. Zwolnieniu nadal będzie podlegać część usług edukacyjnych, m. in. te świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnie, jednostki naukowo-badawcze Polskiej Akademii Nauk w zakresie kształcenia na poziomie wyższym, usługi prywatnego nauczania na wszystkich poziomach nauczania prowadzone przez nauczycieli, usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego szczególnie prowadzone przez jednostki, które uzyskały akredytację na prowadzenie tego typu usług lub w całości finansowane ze środków publicznych. Z podatku VAT pozostaną również zwolnione kursy języków obcych bez względu na to, kto i dla kogo będzie je prowadził.

 

Jednak zdecydowana większość podmiotów świadczących usługi szkoleniowe, dotąd zwolnionych z płacenia VAT-u, od 1 stycznia 2011 roku podlega temu obowiązkowi. Są to w szczególności:

- prywatne firmy szkoleniowe,

- prywatne szkoły organizujące kursy dla dzieci i seniorów (np. Uniwersytety Trzeciego Wieku)

- firmy i instytucje prowadzące szkolenia sportowe (np. szkoły narciarstwa, tańca),

- firmy i instytucje, dla których szkolenia nie są podstawową formą działalności, a prowadzą je niejako „przy okazji” (np. sklepy komputerowe prowadzące dla swoich klientów szkolenia informatyczne).

Loading Comments