Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Zmiany w PIT-2019 – jak przeprowadzić korektę PIT za...
pixabay.com
mf.gov.pl

Zmiany w PIT-2019 – jak przeprowadzić korektę PIT za 2018?

Czasem niełatwo uniknąć błędów podczas wypełniania deklaracji podatkowych, m.in. takich jak PIT-37 czy PIT-38. Co jeśli wiesz, że Twój PIT wymaga poprawy, ale formularz został już złożony w urzędzie skarbowym? Korekta PIT-37, czyli zmiana pierwotnej treści deklaracji, jest możliwa, o ile nie toczy się wobec Ciebie postępowanie bądź kontrola podatkowa. 

Zobacz, jak szybko przeprowadzić korektę.

 

Do kiedy możesz złożyć korektę?

Skorygowanie nieprawidłowo wypełnionej deklaracji jest możliwe nim nastąpi przedawnienie podatkowe – czyli przez okres 5 lat. To właśnie wtedy możesz dostarczyć poprawioną wersję zeznania PIT. Warto dodać, że okres ten liczy się od końca roku, w którym zeznanie zostało przekazane do urzędu skarbowego. Co oznacza, że deklaracja złożona w 2019 roku, może być zmieniona aż do końca 2024 roku. Po upływie tego terminu korekta nie ma sensu, ponieważ zobowiązanie nie będzie mogło być egzekwowane.

Jeśli nie minęło jeszcze 5 lat, ale wszczęto wobec Ciebie postępowanie podatkowe lub kontrolne, również zostajesz pozbawiony możliwości składania korekty.

 

Ponowne złożenie deklaracji – korekta PIT-37

Jeśli zorientowałeś się, że złożone przez Ciebie zeznanie jest błędne, powinieneś dokonać korekty. Jak to zrobić? Po pierwsze musisz wybrać druk deklaracji, obowiązującej w danym roku podatkowym. Następnie na formularzu musisz wskazać, że Twoim celem jest korekta PIT-37 lub innej, właściwej deklaracji. Później wystarczy już tylko wypełnić jeszcze raz cały formularz PIT, pamiętając o poprawieniu błędów lub uzupełniając treść deklaracji o dodatkowe informacje.

Dostarczenie korekty może odbyć się za pomocą: wysyłki listownej, osobistego złożenia deklaracji w urzędzie, czy przesłania jej w formie elektronicznej. Korekta deklaracji online może dotyczyć formularzy składanych wcześniej przez internet, jak i tych złożonych w formie tradycyjnej. Taki sposób na złożenie korekty pozwoli zrobić to szybko, bez oczekiwania w kolejkach. Po wysłaniu formularza, powinieneś otrzymać potwierdzenie przekazania korekty deklaracji. Należy je przechowywać w dokumentacji podatkowej.

 

Korekta PIT-37 − kiedy mogę z niej skorzystać?

Zastanawiasz się, w jakich sytuacjach niezbędna jest korekta PIT-37 lub innego zeznania podatkowego? Należy ją przeprowadzić, jeśli:

  • wprowadziłeś błędny identyfikator podatkowy,
  • przesłałeś PIT do niewłaściwego urzędu skarbowego,
  • zeznanie zostało złożone na nieaktualnym druku,
  • deklaracja podatkowa zawiera błędy rachunkowe,
  • zapomniałeś o dołączeniu niezbędnych załączników,
  • zdecydowałeś się na odliczenie 1% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego, a nie zrobiłeś tego w pierwszej wersji deklaracji,
  • chcesz skorzystać z przysługującej Ci ulgi, o której nie pamiętałeś przy składaniu pierwszego zeznania,
  • rozliczyłeś się indywidualnie, ale wolałbyś zrobić to wspólnie z małżonkiem.

Jeśli na powyższej liście zauważyłeś punkty, które Ciebie dotyczą, możesz dokonać zmian poprzez ponowne złożenie i wypełnienie właściwego druku. Pomoże Ci w tym program do PIT. Z jego pomocą szybko wypełnisz formularz i zmniejszysz prawdopodobieństwo popełnienia błędu w rozliczeniach.

 

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

 

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT Pro 2018/2019 już dziś

 

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments