Zasady korygowania faktur - co się zmieniło w 2019 roku
Redakcja
korygowanie faktur
Redakcja

Zasady korygowania faktur - co się zmieniło w 2019 roku

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Korekta faktury, inaczej faktura korygująca, to dokument służący do zmiany danych na wystawionej wcześniej fakturze. Na dokumentach tych często pojawiają się pomyłki dotyczące nazw, ilości, czy kwot za sprzedane towary lub usługi. Przedsiębiorcom zdarzają się także zwroty i reklamacje. Wszystkie te sytuacje zobowiązują ich do korekty pierwotnej faktury.

Przejdź do następnych akapitów:


Kiedy należy skorygować fakturę?

Ustawa o podatku od towarów i usług zakłada, że fakturę korygującą należy wystawić w przypadkach:

- dokonania zwrotu towarów i opakowań,

- dokonania nabywcy zwrotu części lub całości zapłaty,

- udzielenia obniżek cen,

- udzielenia rabatu,

- podniesienia ceny, pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku.

Drobne pomyłki, dotyczące np. danych adresowych czy dokładnej nazwy produkty może poprawić kupujący za pomocą noty korygującej. Pozostałe dane poprawia jedynie sprzedający.


Co powinna zawierać faktura korygująca?

Prawidłowa faktura korygująca zawiera następujące informacje:

- wyrazy ‘faktura korygująca’ lub ‘korekta’,

- numer porządkowy i datę wystawienia,

- dane zawarte w fakturze, która jest korygowana,

- przyczynę korekty,

- korektę podstawy opodatkowania lub kwoty należnego podatku, z wyszczególnieniem  kwot poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,

- prawidłową treść korygowanych pozycji.

Należy pamiętać, że w celu pomniejszenia podatku VAT na podstawie wystawionej korekty, należy uzyskać potwierdzenie jej otrzymania przez kontrahenta.


W jakim okresie księgować korektę faktury?

Jeszcze do niedawna korekty ujmowano w ewidencji z datą wystawienia pierwszej faktury, niezależnie od przyczyn korekty. Było to kłopotliwe, szczególnie w sytuacjach, gdy korekty dotyczyły innego roku podatkowego, wpływając na roczne zeznanie podatkowe.

Obecne zasady księgowania korekt opisuje art. 14 ust. 1m-1p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Głosi on, że moment ujęcia faktury korygującej w ewidencji zależy od powodu, z jakiego dokonano korekty. Jeśli korektę wystawiono na skutek błędu, należy cofnąć się do daty wystawienia pierwotnej faktury. Jeśli korektę wystawiono z powodu zdarzeń późniejszych – zwrotu, rabatu, reklamacji, należy rozliczyć ją na bieżąco, z datą wystawienia.


Termin wystawienia korekty faktury

Faktury korygujące należy wystawić w momencie zwrotu towaru lub ujawnienia błędu. Czasami jednak zdarza się, że błędy zostają zauważone dopiero po dłuższym czasie. Przepisy nie wskazują żadnego ostatecznego terminy na wystawienie korekty faktury, skupiają się jedynie na okolicznościach jej wystawienia. Można przyjąć, że skoro zobowiązanie podatkowe przedawnia się po 5 latach i przez 5 lat należy przechowywać dokumentację sprzedaży, to właśnie taki okres powinien obowiązywać jako ostateczny termin wystawienia korekty. Faktury starsze niż 5 lat nie wymagają nawet przechowywania i korekt.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dyrektywa DAC 7 - nowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych