Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 233 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

79 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

138 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Zasada „jednego okienka” dla rejestrujących...
Redakcja
http://sxc.hu/

Zasada „jednego okienka” dla rejestrujących działalność gospodarczą

Podziel się tym artykułem:   

Osoby fizyczne zakładające własną firmę od 31 marca 2009 roku mają dużo łatwiej. Dzięki wprowadzonej zasadzie „jednego okienka” praktycznie całą procedurę mogą przeprowadzić w jednym miejscu, praktycznie jednego dnia, nie ponosząc z tego tytułu żadnych opłat.

Zintegrowany system rejestracji działalności gospodarczej zakłada, że przedsiębiorca w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca zamieszkania składa jeden druk – EDG-1, który zastępuje dotychczasowe formularze wniosków o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, nadanie numeru REGON, do urzędu skarbowego o nadanie bądź identyfikację numeru NIP, a także zgłoszenie płatnika składek do ZUS-u. Poszczególne wnioski są przesyłane najpóźniej w ciągu trzech dni do właściwych urzędów. Takie rozwiązanie znacznie upraszcza i skraca całą procedurę zakładania własnej firmy. 

 

Przedsiębiorca musi jednak samodzielnie złożyć w urzędzie skarbowym deklarację o przyjętej metodzie opodatkowania, a w ZUS-ie zgłosić osoby ubezpieczone.  

 

Wniosku EDG-1 nie trzeba składać osobiście. Można go przesłać listem poleconym – należy go wówczas własnoręcznie podpisać, a podpis potwierdzić notarialnie.  Osoby posiadające podpis elektroniczny mogą złożyć wniosek za pośrednictwem internetu, korzystając z formularza zamieszczonego na stronie urzędu. 

 

Rejestracja działalności gospodarczej jest bezpłatna. 

Podziel się tym artykułem: