W jakim terminie należy złożyć deklarację VAT-UE?
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

W jakim terminie należy złożyć deklarację VAT-UE?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przepisy zezwalają podatnikom na składanie wspomnianych deklaracji w różnych odstępach czasowych (raz na miesiąc lub co trzy miesiące). Jeżeli podatnik VAT UE nie wykonuje w danym okresie rozliczeniowym żadnych czynności opodatkowanych, musi mimo wszystko złożyć deklarację dla potrzeb podatku VAT, jednak nie ma obowiązku składania „zerowej” informacji podsumowującej.  

 

Podatnicy składający deklarację kwartalną muszą spełniać kilka warunków naraz. W przypadku podatnika dokonującego wewnątrzunijnej dostawy towarów, w żadnym z czterech poprzednich kwartałów całkowita wartość dokonanych przez niego transakcji z tytułu WDT nie przekroczyła kwoty 500 000 zł. Ponadto całkowita wartość transakcji w pierwszym i drugim miesiącu kwartału nie przekroczyła 500 000 zł. 

 

Podobnie jest w przypadku podatnika dokonującego wewnątrzunijnego nabycia towarów (WNT). Podczas takich transakcji, podatnik musi wykazać, że całkowita ich wartość w pierwszym i drugim miesiącu kwartału nie przekroczyła 50 000 zł. W najlepszej sytuacji są jednak podatnicy dokonujący dostawy usług opodatkowanych w kraju nabywcy. W tym wypadku nie ma żadnych limitów.    Jeśli podatnikom nie uda się zachować wyszczególnionych limitów (zostaną przez nich przekroczone), są zobowiązani złożyć deklaracje miesięczne. W przypadku, gdy przekroczenie limitu nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklarację za pierwszy i drugi miesiąc składa się do 15-go (lub 25-go jeśli deklaracja jest składana elektronicznie) następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. Przekroczenie limitu może też nastąpić w trzecim miesiącu kwartału. W takiej sytuacji składana jest deklaracja kwartalna, jednak skutkiem przekroczenia limitu z tytułu WDT będzie obowiązek składania deklaracji miesięcznych w następnych okresach rozliczeniowych. 

 

Termin składania deklaracji VAT-UE

 

W przypadku miesięcznych oraz kwartalnych deklaracji VAT-UE, składanych w formie papierowej, termin ich oddania upływa po 15-ym dniu następnego miesiąca po okresie rozliczeniowym. Te same deklaracje ale w formie elektronicznej muszą zostać złożone do 25-ego dnia następnego miesiąca po okresie rozliczeniowym.

 

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!