W jaki sposób niania rozliczy się z fiskusem?
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/

W jaki sposób niania rozliczy się z fiskusem?

Od czasu wprowadzenia przez ustawodawcę tzw. umowy uaktywniającej coraz więcej niań zdecydowało się pracować legalnie i skorzystać z tej formy zatrudnienia. Muszą one jednak pamiętać, że dochody z tego tytułu należy wykazać w zeznaniu rocznym.

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Niania rozlicza się z fiskusem wypełniając formularz PIT-36, w którym osiągnięte zarobki wpisuje jako przychody uzyskane z innych źródeł. W prosty sposób zeznanie roczne może wypełnić za pomocą programu PIT PRO 2011, dostępnego TUTAJ.

Miesięczne odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy

Należy jednak pamiętać, że niania ma prawo odprowadzać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego. W takiej sytuacji zaliczkę wpłaca się na rachunek bankowy właściwego według miejsca zamieszkania urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym niania uzyskała dochód. Wyjątek stanowi zaliczka za grudzień, którą opłaca się w momencie składania zeznania rocznego.

Uwaga! Jeżeli niania dokona wpłaty zaliczki w trakcie roku podatkowego, tym samym zobowiązuje się do wpłacania kolejnych zaliczek w od uzyskanych dochodów z tytułu opieki nad dziećmi w następnych miesiącach aż do końca roku podatkowego.

Na czym polega umowa uaktywniająca?

Umowa zawierana jest pomiędzy nianią a rodzicem/rodzicami dziecka. Na jej podstawie niania może sprawować opiekę nad dziećmi od momentu ukończenia przez nie 20 tygodnia życia. W umowie uaktywniającej zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, takie same jak w przypadku umowy zlecenia.

Ponieważ umowa uaktywniająca zawierana jest pomiędzy dwoma podmiotami nie prowadzącymi działalności gospodarczej, dlatego przychód osiągnięty przez nianię zalicza do uzyskanego z innych źródeł, a nie z działalności prowadzonej osobiście. Dzięki temu rodzice z tytułu zawartej umowy nie mają obowiązku:

- poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanego wynagrodzenia,
- sporządzania i przekazywania niani lub organowi podatkowemu deklaracji i informacji podatkowych (PIT -11, PIT -4R).

Jak obliczyć koszty uzyskania przychodu?

Wynagrodzenie niani obciążone jest kosztami uzyskania przychodu w wysokości 20 proc. osiągniętego przychodu. Należy jednak pamiętać, że obliczając koszt uzyskania przychodu, trzeba pomniejszyć przychód o potrącone przez płatnika (rodzica) lub opłacone przez podatnika (nianię)
w danym miesiącu składki na ubezpieczenia:

- emerytalne,
- rentowe,
- oraz chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Niania może jednak ponieść koszty w wyższej wysokości, niż procentowo założył ustawodawca (20 proc.). Jeżeli posiada dokumenty potwierdzające ten fakt, to przysługuje jej prawo do zastosowania wartości kosztów uzyskania w wysokości faktycznie poniesionej.

O tym, jakie obowiązki muszą spełnić rodzice, aby zatrudnić nianię w ramach umowy uaktywniającej, możecie przeczytać Państwo TUTAJ.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
 Niania rozlicza się sama