Uwaga: zmiany w CIT 2022. Sprawdź!
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

Uwaga: zmiany w CIT 2022. Sprawdź!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Uwaga! Nadchodzą zmiany w CIT 2022!

Rząd wprowadza kolejne zmiany w prawie podatkowym, które mają pomóc w realizacji założeń związanych z Polskim Ładem. Wśród nich pojawiają się nowe przepisy wpływające pozytywnie na sytuację finansową podatników. Niektóre jednak mogą zaniepokoić. Jak wpłyną nowe przepisy na podatek CIT 2022? Zmiany zostały już przyjęte przez Radę Ministrów, dlatego warto wiedzieć, na co się przygotować.

Uwaga, zmiany w CIT 2022! Szczegółowe informacje na temat nadchodzących modyfikacji można znaleźć w projekcie rządu. Rada Ministrów przyjęła w dniu 23 sierpnia 2022 roku nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Celem działań rządu jest udoskonalenie przepisów oraz wyeliminowanie wątpliwości i niejasności dotyczących obowiązującej do tej pory ustawy. Co ważne, mimo przyjęcia nowelizacji część przepisów wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2023 roku. Wszystkie zmiany zostały dokładnie przeanalizowane przez rząd na etapie konsultacji pod kątem wpływu na sytuację podatników.

Jakie zmiany w CIT 2022 wprowadza rząd?

Należy podkreślić, że zmiany CIT 2022 umożliwiają regulacje, które nie powodują wprowadzenia nowych przepisów. Większość z nich doprecyzowuje mechanizmy obowiązujące dotychczas. Rząd zakłada, że wdrożone zmiany pozwolą na zrealizowanie idei sprawiedliwego systemu podatkowego oraz przyczynią się do sukcesywnego rozwoju gospodarczego. To, czy faktycznie taki będzie efekt nowego prawa podatkowego w obszarze CIT, oceni wkrótce każdy podatnik.

Nadchodzące zmiany dotyczą kilku ważnych obszarów. Wśród nich pojawia się między innymi: minimalny podatek CIT, „ukryte dywidendy”, podatek od przerzuconych dochodów, podatek u źródła, koszty finansowania dłużnego, polska spółka holdingowa, CIT estoński, podatek od przychodów z budynków oraz dokumentacja cen transferowych. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o nowelizacji przepisów podatkowych.

Minimalny podatek CIT 2022 – zmiany

Jedna ze zmian, którą uwzględnia nowelizacja, dotyczy art. 24ca Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86). Nowe przepisy uwzględniają zawieszenie podatku minimalnego CIT do dnia 31 grudnia 2022 roku. Ponadto rząd zakłada podwyższenie rentowności do 2% oraz modyfikacji wyliczania tego wskaźnika.

Wśród planowanych zmian dotyczących wskaźnika rentowności pojawiają się wyłączenie z KUP opłat leasingowych środków trwałych, a także należności faktoringowych. Nowelizacja zakłada wprowadzenie w zamian alternatywnej metody. Podatnik będzie mógł sam zdecydować, które rozwiązanie wybierze.

Trzecim rozwiązaniem, które dotyczy minimalnego podatku PIT, są modyfikacje polegające na rozszerzeniu katalogu włączeń. Zostaną do niego wprowadzone między innymi: spółki komunalne, podatnicy z obszaru ochrony zdrowia, mali podatnicy oraz podatnicy z rentownością powyżej 2% w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych.

Eliminacja przepisów o „ukrytych dywidendach”

Rząd planuje uchylenie przepisów dotyczących „ukrytej dywidendy”. Są to świadczenia, których wartość zależy od zysku. Najważniejsze informacje na ten temat pojawiają się w art. 16 ust. 1 pkt 15b ustawy o CIT.

Przerzucanie dochodów a nowelizacja przepisów

Kolejna z ważnych zmian dotyczy przerzucania dochodów, czyli przepisu uwzględnionego w art. 24a ustawy o CIT. W efekcie podatek będzie obejmował:

  • wyłącznie kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
  • podmiotów powiązanych, które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP.

Nowelizacja doprecyzowuje również warunek dotyczący 50% przychodów uzyskiwanych przez przedmiot powiązany oraz przenoszenia przechodów na rzecz innego podmiotu.

Uproszczeniu podlega z kolei warunek dotyczący opodatkowania na preferencyjnych warunkach w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia podmiotu powiązanego. Według nowelizacji, kryterium będzie odnosiło się wprost do przychodów podmiotu powiązanego, a nie do całej działalności lub dochodu podmiotu powiązanego.

Zmiany CIT 2022 dotyczą również przepisów o podatku od przerzuconych dochodów do określonych schematów z udziałem spółek transparentnych podatkowo lub z podmiotami zagranicznymi przenoszącymi przychody do innych podmiotów zagranicznych korzystających z niskiego opodatkowania.

Koszt finansowania dłużnego – zmiany CIT 2022

Nowelizacja dotyczy przepisów uwzględnionych w art. 15c ustawy o CIT. Wśród planowanych zmian pojawia się limit kosztów finansowania dłużnego na podstawie dwóch kryteriów: 30% EBITDA oraz kwoty 3 mln zł. Ponadto zostanie wyłączony limit kosztów finansowania dłużnego w przypadku transakcji kapitałowych, gdy finansujący to bank lub SKOK z siedzibą w państwie członkowskim UE, lub w państwie należącym do EOG.

Przepisy nie będą dotyczyły finansowania dłużnego udzielonego na nabycie lub objęcie udziałów, a także ogółu praw i obowiązków w podmiotach niepowiązanych.

Podatek u źródła (WHT)

Nowelizacja obejmuje zwolnienie z niektórych obowiązków płatników w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych. Ponadto zakłada uelastycznienie konstrukcji oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund. Zwolnienie obejmowałoby kolejnych siedem miesięcy, a nie trzy.

Polska spółka holdingowa a CIT 2022 – zmiany

Nowe przepisy zakładają dodanie prostej spółki akcyjnej do podmiotów uprawnionych do działania w reżimie PSH. Podmioty te będą mogły korzystać ze zwolnienia dywidend z CIT. Dopuszcza się także, by krajowa spółka zależna mogła korzystać ze zwolnienia Polskiej Strefy Inwestycyjnej. Co ważne, podatnicy działający w reżimie PSH będą mogły skorzystać ze 100% zwolnienia z dywidend – aktualnie 95%.

Zmiany przepisów dotyczących opodatkowania PIT

Nowelizacja zmodyfikowała zasady określania dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku na cele mieszane i niezwiązane z działalnością. Rząd zakłada, że będzie możliwe wskazanie 50% wysokości wydatków, opisów amortyzacyjnych oraz opisów z tytułu trwałej utraty wartości związanych z używaniem składników majątku.

Rząd planuje wydłużenie czasu na złożenie zaświadczenia o wyborze opodatkowania estońskim CIT z pierwszego miesiąca do zakończenia roku podatkowego, w trakcie którego chcą skorzystać z takiego rozliczenia. Nowelizacja określa, że termin wygaśnięcia zobowiązania w całości nadchodzi po 4 latach podatkowych – upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem.

Zmiany dokumentacji dla transakcji z rajami podatkowymi

Nowelizacja dotyczy także art. 11o ustawy o CIT, czyli dokumentacji TP. Podatnicy mogą skorzystać z podwyższonych progów istotności dla transakcji:

  • bezpośrednich z 100 tys. zł do 200 tys. zł,
  • pośrednich z obowiązujących 500 tys. zł do 2,5 mln zł.

Kolejną propozycję jest rezygnacja z domniemania istnienia pośredniej transakcji z rajami podatkowymi.

Podsumowanie: CIT 2022 – zmiany w opodatkowaniu

Poniżej znajdziesz najważniejsze zmiany w obowiązujących przepisach podatkowych:

  • Rada Ministrów przyjęła 23 sierpnia 2022 roku projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw.
  • Część zaproponowanych zmian zostanie wprowadzona 1 stycznia 2023 roku.
  • Celem nowych przepisów jest zdefiniowanie, doprecyzowanie oraz wyjaśnienie niejasności pojawiających się w obszarze opodatkowania CIT.
  • Wśród zmian pojawia się: uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”, likwidacja obowiązku składania załącznika w ramach „ulgi na złe długi”.
  • Pojawiają się także zmiany zakresu dokumentacji w ramach transakcji rajowych, dotyczące polskiej spółki holdingowej, opodatkowania podatkiem od porzuconych dochodów.
  • Rząd proponuje wprowadzenie złagodzenia przepisów przy rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych oraz uelastycznienie zasad stosowania estońskiego PIT-u.

Jeżeli masz wątpliwości, jak zmiany w CIT 2022 wpłyną na Twoją indywidualną sytuację, możesz poprosić o konsultacje naszych ekspertów. Każdy z naszych użytkowników może zadać naszym ekspertom dowolne pytanie. Jedyne, co należy zrobić, to pobranie programu Podatnik.info. Dzięki niemu rozliczysz również deklarację roczną nawet w 5 minut.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!