Rozliczenie straty z działalności w zeznaniu rocznym
Redakcja
Materiały prasowe
Podatnik.info

Rozliczenie straty z działalności w zeznaniu rocznym

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Dochód/strata z prowadzonej w danym roku podatkowym działalności gospodarczej to różnica między przychodem a kosztami jego uzyskania powiększona o różnicę między wartością remanentu końcowego i początkowego (przychód – KUP + (rem. końcowy – rem. początkowy) = dochód /strata).
Jeżeli wynik jest ujemny, oznacza to, że w danym roku podatkowym ponieśliśmy stratę z działalności gospodarczej.


Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  „o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód uzyskany z tego samego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym,  że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.”

Z przytoczonego artykułu wynika, że przedsiębiorca, który uzyskał w danym roku dochód, może pomniejszyć go o stratę uzyskaną w ciągu pięciu poprzednich latach pod warunkiem, że będzie to nie więcej niż połowa straty z jednego roku podatkowego.

Zgodnie z art. 9 ust.3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11.1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne również podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w zeznaniu rocznym mogą odliczyć stratę z lat ubiegłych, jeśli w ostatnich pięciu latach byli opodatkowani na zasadach ogólnych i w tym czasie ponieśli stratę z prowadzonej wówczas działalności. W tym przypadku odliczenie także nie może przekroczyć 50% straty z jednego roku podatkowego.


Przykład 1

W trzech następujących po sobie latach przedsiębiorca osiągał następujące dochody/straty z działalności gospodarczej.


w 2015 r. strata  - 1.500 zł
w 2016 r. dochód  3.500 zł
w 2017 r. dochód  2.200 zł


W zeznaniu rocznym za 2009 rok podatnik mógł obniżyć dochód (3.500 zł) maksymalnie o połowę straty za rok 2015 tj. o 750 zł (1.500 zł x 50%).  Dochód po odliczeniu straty wyniósł 2.750 zł. 
Do rozliczenia w kolejnych latach zostanie więc 50% straty z 2015 r.

W zeznaniu rocznym za 2017 r. podatnik wykaże dochód 1.450 zł (2.200 zł – 750 zł).

Przykład 2

W czterech następujących po sobie latach przedsiębiorca osiągał następujące dochody/straty z działalności gospodarczej.


w 2014 r. strata  - 2.500 zł
w 2015 r. strata  - 3.500 zł
w 2016 r. dochód  2.200 zł
w 2017 r. dochód  5.000 zł


W zeznaniu rocznym za 2015 rok podatnik mógł obniżyć dochód (2200 zł) maksymalnie o straty z lat ubiegłych tj. o 1.250 zł (50% straty z 2014 r.)  i o 1.750 zł (50% straty z 2015 r.).  Jednak wówczas część straty z 2008 r. by przepadła, ponieważ po obniżeniu dochodu (2200) o 50% straty z 2014 dochód wyniósł 950 zł, więc wystarczy, aby wykorzystać ze straty z 2015 roku tylko 950 zł. Wówczas do rozliczenia w kolejnych latach zostanie 50% z 2014 r., 50 % z 2015 r. i pozostała część z 50% - 800 zł z 2015 r.
W 2017 r. podatnik może obniżyć dochód (5000 zł) o straty z lat ubiegłych tj. o 1250 zł (50% z 2014 r.)  i o 1750 zł ( 50% z 2015 r.). Dochód do opodatkowania wyniesie 2000 zł.
Do wykorzystania w następnych latach (max 3 lata) pozostanie tylko część straty z 2015 r. – kwota 800zł.

Dochód/strata z prowadzonej w danym roku podatkowym działalności gospodarczej to różnica między przychodem a kosztami jego uzyskania powiększona o różnicę między wartością remanentu końcowego i początkowego (przychód – KUP + (rem. końcowy – rem. początkowy) = dochód /strata).
Jeżeli wynik jest ujemny, oznacza to, że w danym roku podatkowym ponieśliśmy stratę z działalności gospodarczej.


Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  „o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód uzyskany z tego samego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym,  że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.”

Z przytoczonego artykułu wynika, że przedsiębiorca, który uzyskał w danym roku dochód, może pomniejszyć go o stratę uzyskaną w ciągu pięciu poprzednich latach pod warunkiem, że będzie to nie więcej niż połowa straty z jednego roku podatkowego.

Zgodnie z art. 9 ust.3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11.1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne również podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w zeznaniu rocznym mogą odliczyć stratę z lat ubiegłych, jeśli w ostatnich pięciu latach byli opodatkowani na zasadach ogólnych i w tym czasie ponieśli stratę z prowadzonej wówczas działalności. W tym przypadku odliczenie także nie może przekroczyć 50% straty z jednego roku podatkowego.


Przykład 1

W trzech następujących po sobie latach przedsiębiorca osiągał następujące dochody/straty z działalności gospodarczej.


w 2015 r. strata  - 1.500 zł
w 2016 r. dochód  3.500 zł
w 2017 r. dochód  2.200 zł


W zeznaniu rocznym za 2009 rok podatnik mógł obniżyć dochód (3.500 zł) maksymalnie o połowę straty za rok 2015 tj. o 750 zł (1.500 zł x 50%).  Dochód po odliczeniu straty wyniósł 2.750 zł. 
Do rozliczenia w kolejnych latach zostanie więc 50% straty z 2015 r.

W zeznaniu rocznym za 2017 r. podatnik wykaże dochód 1.450 zł (2.200 zł – 750 zł).

Przykład 2

W czterech następujących po sobie latach przedsiębiorca osiągał następujące dochody/straty z działalności gospodarczej.


w 2014 r. strata  - 2.500 zł
w 2015 r. strata  - 3.500 zł
w 2016 r. dochód  2.200 zł
w 2017 r. dochód  5.000 zł


W zeznaniu rocznym za 2015 rok podatnik mógł obniżyć dochód (2200 zł) maksymalnie o straty z lat ubiegłych tj. o 1.250 zł (50% straty z 2014 r.)  i o 1.750 zł (50% straty z 2015 r.).  Jednak wówczas część straty z 2008 r. by przepadła, ponieważ po obniżeniu dochodu (2200) o 50% straty z 2014 dochód wyniósł 950 zł, więc wystarczy, aby wykorzystać ze straty z 2015 roku tylko 950 zł. Wówczas do rozliczenia w kolejnych latach zostanie 50% z 2014 r., 50 % z 2015 r. i pozostała część z 50% - 800 zł z 2015 r.
W 2017 r. podatnik może obniżyć dochód (5000 zł) o straty z lat ubiegłych tj. o 1250 zł (50% z 2014 r.)  i o 1750 zł ( 50% z 2015 r.). Dochód do opodatkowania wyniesie 2000 zł.
Do wykorzystania w następnych latach (max 3 lata) pozostanie tylko część straty z 2015 r. – kwota 800zł.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024