Rozliczenie PIT Indywidualnie czy z Małżonkiem – jak...
Beata Michoń
Wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem - jakie korzyści dla Podatnika?
Podatnik.Info

Rozliczenie PIT Indywidualnie czy z Małżonkiem – jak rozliczyć PIT za 2018?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 

Rozliczenie z małżonkiem – kiedy jest korzystne?

Wspólne rozliczenie jest szczególnie opłacalne w sytuacji, gdy jedno z małżonków ma bardzo wysokie dochody, a drugie z nich nie pracuje bądź zarabia niewiele. Dzięki możliwości zsumowania zarobków obu małżonków i podzieleniu ich na pół, osoba zarabiająca więcej może obniżyć stawkę swojego podatku PIT z 32% do 18%. Jest to rozwiązanie najkorzystniejsze dla osób osiągających dochody przekraczające pierwszy próg podatkowy w wysokości 85.528 zł. Ponadto małżonek uzyskujący niskie zarobki, ma prawo do skorzystania z ulg i odliczenia kwoty wolnej od podatku.

  

PIT – rozliczenie z małżonkiem a warunki, które trzeba spełnić

Nie wiesz, jakie warunki trzeba spełnić, aby móc złożyć wspólnie PIT? Rozliczenie z małżonkiem jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

  1. Małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim przez ostatni rok – Istnieją dwa wyjątkowe przypadki, w których ta reguła nie jest stosowana. Pierwszy z nich to zawarcie związku małżeńskiego przed rozpoczęciem roku podatkowego, a następnie śmierć jednego z małżonków w jego w trakcie. Kolejnym jest przypadek podatnika, który był w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a małżonek zmarł przed rozliczeniem zeznania rocznego. W każdej z tych sytuacji, taki podatnik może skorzystać ze wspólnego rozliczenia, mimo śmierci swojego partnera.
  2. Małżonkowie posiadali wspólnotę majątkową przez cały rok – powstaje ona w chwili zawarcia małżeństwa, chyba że małżonkowie zadecydują inaczej (sporządzą intercyzę),
  3. Małżonkowie wskazali w deklaracji PIT opcję rozliczenia wspólnie z małżonkiem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w zeznaniu podatkowym.

Warto dodać, że żaden z małżonków nie może korzystać z opodatkowania liniowego, ryczałtowego, karty podatkowej i podatku tonażowego.

 

PIT – rozliczenie z małżonkiem a dochody zagraniczne

Łączne opodatkowanie jest też dostępne dla małżonków:

  • mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej,
  • z których jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w RP, a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w miejscu innym niż RP – np. państwie członkowskim UE lub w innym państwie EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Dotyczy to osób, których łączne przychody opodatkowane na terytorium RP osiągnęły co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym.

 

Kiedy nie warto rozliczać się z małżonkiem?

Rozważając możliwość wspólnego rozliczenia, należy zwrócić uwagę na różnicę kwoty wolnej od podatku w przypadku rozliczania PIT samemu i wspólnie na PIT. Rozliczenie z małżonkiem będzie niekorzystne dla par z dużymi różnicami w zarobkach. Dotyczy to sytuacji, gdy jeden z nich osiąga dochody na granicy progu podatkowego, a dodanie dochodu drugiego małżonka spowoduje znalezienie się w wyższym progu podatkowym. Niesie to za sobą konsekwencje w postaci zmiany wysokości podatku i zmiany kwoty wolnej od podatku na niekorzyść podatników.

 

Autor artykułu: Beata Michoń 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dyrektywa DAC 7 - nowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych