Przychód poniżej 200 zł z umowy zlecenia poza rocznym...
http://sxc.hu/

Przychód poniżej 200 zł z umowy zlecenia poza rocznym PIT-em

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ostateczny termin na złożenie rocznej deklaracji podatkowej zbliża się wielkimi krokami. Upływa on w poniedziałek 30 kwietnia, czyli już za niecały miesiąc. Warto zatem wiedzieć jak dokonać rozliczenia dochodów uzyskanych w drodze umów cywilnoprawnych, jakimi są popularne obecnie umowy zlecenie.

>>>Podatniku! Rozlicz się z fiskusem za pomocą programu PIT PRO 2012<<<

Obowiązek podatkowy w przypadku umowy zlecenie

Podatnik powinien pamiętać o tym, że dochód uzyskany w drodze zawartej umowy cywilnoprawnej zasadniczo podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a w związku z tym koniecznym jest wykazanie go na formularzu rozliczeniowym PIT-37 albo PIT-36. W tym celu zleceniodawca zobowiązany jest do wystawienia i przesłania zleceniobiorcy informacji dotyczącej kwoty uzyskanego przychodu wraz ze wskazaniem kwoty zaliczki na podatek dochodowy, jak również składek, które zostały od niego pobrane w trakcie roku podatkowego. To na podstawie formularza informacyjnego PIT-11, bo o nim mowa, dokonuje się stosownych rozliczeń rocznych.

Umowy do 200 zł bez PIT-11

Inaczej sprawa wygląda w przypadku umowy zlecenie, gdy nie została ona zawarta między pracownikiem i pracodawcą, a kwota należności nie przekracza wartości 200 zł. W takiej sytuacji, podatnik nie otrzyma od swojego zleceniodawcy informacji PIT-11, na podstawie której powinien wypełnić zeznanie roczne. Taka sytuacja może wydać się podejrzana, gdyż wielu zleceniobiorców nie zdaje sobie sprawy, że w momencie, gdy zlecona czynność została wyceniona na kwotę nie przekraczającą wartości wspomnianych już 200 zł, przychód ten nie podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych tylko jest obciążony ryczałtem w wysokości 18% przychodu. Warto przy tym pamiętać, że zryczałtowany podatek dochodowy pobierany jest bezpośrednio przez zleceniodawcę, co zwalnia z obowiązku rozliczeniowego zleceniobiorcę. Oznacza to, że taki przychód nie tylko nie będzie wymagał od podatnika obliczenia stosownej wartości zobowiązania względem organu podatkowego, ale także wykazania go w deklaracji podatkowej.

Istotne zmiany w sposobie rozliczania przychodów z umów cywilnoprawnych

Rozważając temat rozliczeń podatkowych związanych z przychodami uzyskanymi na skutek zawartych umów o charakterze cywilnoprawnym, warto wspomnieć o istotnych zmianach jakie zaszły od początku 2011 roku. Do tej pory, w sytuacji, gdy suma należności określonych w umowach zawartych z jednym zleceniodawcą w jednym miesiącu przekroczyła wartość 200 zł, przychód ten był opodatkowany na zasadach ogólnych, niezależnie od tego na jakie kwoty opiewała każda z zawartych umów. Wynikało to z faktu, iż łączna suma przychodu była wyższa niż owe 200 zł.

Obecnie, w odniesieniu do tego rodzaju umów nie obowiązuje już limit miesięczny. Oznacza to, że ilość czy też łączna wartość umów zleceń zawartych w danym miesiącu, nie wpływa na sposób rozliczenia podatku dochodowego. Każda z nich jest bowiem objęta ryczałtem na podatek dochodowy, gdy jej wartość nie przekroczy kwoty 200 zł.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Umowy-zlecenia z różnych firm należy rozliczyć w jednym zeznaniu PIT