Przychód poniżej 200 zł z umowy zlecenia poza rocznym...
KS
http://sxc.hu/

Przychód poniżej 200 zł z umowy zlecenia poza rocznym PIT-em

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ostateczny termin na złożenie rocznej deklaracji podatkowej zbliża się wielkimi krokami. Upływa on w poniedziałek 30 kwietnia, czyli już za niecały miesiąc. Warto zatem wiedzieć jak dokonać rozliczenia dochodów uzyskanych w drodze umów cywilnoprawnych, jakimi są popularne obecnie umowy zlecenie.

>>>Podatniku! Rozlicz się z fiskusem za pomocą programu PIT PRO 2012<<<

Obowiązek podatkowy w przypadku umowy zlecenie

Podatnik powinien pamiętać o tym, że dochód uzyskany w drodze zawartej umowy cywilnoprawnej zasadniczo podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a w związku z tym koniecznym jest wykazanie go na formularzu rozliczeniowym PIT-37 albo PIT-36. W tym celu zleceniodawca zobowiązany jest do wystawienia i przesłania zleceniobiorcy informacji dotyczącej kwoty uzyskanego przychodu wraz ze wskazaniem kwoty zaliczki na podatek dochodowy, jak również składek, które zostały od niego pobrane w trakcie roku podatkowego. To na podstawie formularza informacyjnego PIT-11, bo o nim mowa, dokonuje się stosownych rozliczeń rocznych.

Umowy do 200 zł bez PIT-11

Inaczej sprawa wygląda w przypadku umowy zlecenie, gdy nie została ona zawarta między pracownikiem i pracodawcą, a kwota należności nie przekracza wartości 200 zł. W takiej sytuacji, podatnik nie otrzyma od swojego zleceniodawcy informacji PIT-11, na podstawie której powinien wypełnić zeznanie roczne. Taka sytuacja może wydać się podejrzana, gdyż wielu zleceniobiorców nie zdaje sobie sprawy, że w momencie, gdy zlecona czynność została wyceniona na kwotę nie przekraczającą wartości wspomnianych już 200 zł, przychód ten nie podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych tylko jest obciążony ryczałtem w wysokości 18% przychodu. Warto przy tym pamiętać, że zryczałtowany podatek dochodowy pobierany jest bezpośrednio przez zleceniodawcę, co zwalnia z obowiązku rozliczeniowego zleceniobiorcę. Oznacza to, że taki przychód nie tylko nie będzie wymagał od podatnika obliczenia stosownej wartości zobowiązania względem organu podatkowego, ale także wykazania go w deklaracji podatkowej.

Istotne zmiany w sposobie rozliczania przychodów z umów cywilnoprawnych

Rozważając temat rozliczeń podatkowych związanych z przychodami uzyskanymi na skutek zawartych umów o charakterze cywilnoprawnym, warto wspomnieć o istotnych zmianach jakie zaszły od początku 2011 roku. Do tej pory, w sytuacji, gdy suma należności określonych w umowach zawartych z jednym zleceniodawcą w jednym miesiącu przekroczyła wartość 200 zł, przychód ten był opodatkowany na zasadach ogólnych, niezależnie od tego na jakie kwoty opiewała każda z zawartych umów. Wynikało to z faktu, iż łączna suma przychodu była wyższa niż owe 200 zł.

Obecnie, w odniesieniu do tego rodzaju umów nie obowiązuje już limit miesięczny. Oznacza to, że ilość czy też łączna wartość umów zleceń zawartych w danym miesiącu, nie wpływa na sposób rozliczenia podatku dochodowego. Każda z nich jest bowiem objęta ryczałtem na podatek dochodowy, gdy jej wartość nie przekroczy kwoty 200 zł.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT-11 wyślij przez internet