Przy zmianie adresu firmy VAT-owiec musi złożyć VAT-R
KS
http://sxc.hu/
Tax Care

Przy zmianie adresu firmy VAT-owiec musi złożyć VAT-R

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W niektórych sytuacjach – na przykład w przypadku działalności prowadzonej w kilku miejscach – właściwość urzędu skarbowego ustalana jest w inny sposób.

Zobowiązania z tytułu VAT podatnik reguluje w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce dokonywania przez niego sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Wyjątek od tej reguły dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w więcej niż jednym miejscu. Ostrożność należy zachować także w przypadku, gdy podatnik zmienia miejsce wykonywania działalności.

Przykład

Podatnik mieszka w Warszawie i zajmuje się świadczeniem usług gastronomicznych. Jego restauracja znajduje się Wrocławiu i to tam wykonywane są wszystkie czynności związane z prowadzoną działalnością. Rozliczenia VAT-u dokona we Wrocławiu.


Działalność prowadzona w kilku miejscach

Ustalenie właściwego urzędu w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w kilku miejscach, zależeć będzie od:

  • adresu siedziby spółki w przypadku, gdy przedsiębiorca jest osobą prawną lub jednostką samorządową czy jednostką nieposiadającą osobowości prawnej (np. spółka cywilna),
  • miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jeśli jest on osobą fizyczną.
     

Przedsiębiorca po przeprowadzce

W praktyce często występują wątpliwości w sytuacji, gdy przedsiębiorca dokonuje zmiany miejsca wykonywania działalności. Jeśli w ciągu roku rozliczeniowego zmienił miejsce wykonywania opodatkowanych czynności, miejsce zamieszkania lub adres siedziby firmy, organem podatkowym właściwym dla rozliczeń VAT będzie urząd właściwy w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Przykładowo, jeśli podatnik rozliczał się do tej pory z fiskusem w Katowicach, a na początku stycznia przeniósł swoją działalność do Warszawy, podatek od towarów i usług za styczeń rozliczyć będzie musiał już w Warszawie.

Warto jednak pamiętać, że jeśli podatnik jest zobowiązany innymi przepisami do ujawnienia zmiany adresu siedziby swojej firmy w odpowiednim rejestrze, zmiana właściwego urzędu skarbowego nastąpi tylko wtedy, gdy nowy adres siedziby został ujawniony w tym rejestrze do końca okresu rozliczeniowego, którego deklaracja VAT dotyczy.

Zmiana właściwości urzędu - deklaracja VAT-R

O zmianie właściwego urzędu należy poinformować "nowy" urząd, składając w nim deklarację VAT-R. Podatnik ma na to czas do 7 dniu od zmiany adresu. Takie powiadomienie nie będzie jednak konieczne w sytuacji, gdy przedsiębiorca korzysta z e-deklaracji. Ponowne składanie złożonego odpowiednio wcześniej przez podatnika upoważnienia UPL-1 jest zbędne.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Karolina Zawłocka, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!