Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
Wyniki sondażu: sondaż 463 głosów
20%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

93 głosów
21%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

96 głosów
59%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

274 głosów
Kalendarz podatnika
Przedszkole nie wystawi paragonu za przygotowanie...
KS
http://sxc.hu/
Tax Care

Przedszkole nie wystawi paragonu za przygotowanie podwieczorku

Podziel się tym artykułem:   

Opłaty pobierane od rodziców w przedszkolu z tytułu sprzedaży posiłków oraz opłat za pobyt dziecka korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Przedszkole nie musi wystawiać paragonów za opiekę podopiecznych.

W ramach swojej działalności przedszkole zapewnia swoim przedszkolakom śniadania, obiady, podwieczorki. Za posiłki te, które są przygotowywane wyłącznie dla dzieci uczęszczających do danej placówki, rodzice zobowiązani są wnieść opłatę. Dodatkowo, muszą też płacić tzw. czesne za pobyt malucha w przedszkolu.

Co do zasady podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nie będzie to jednak dotyczyło sprzedaży przez przedszkole posiłków czy pobierania opłat za czesne.

Kasa fiskalna zbędna

Warto pamiętać, że przedszkole nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług. Stołówka zaś jest prowadzona na zasadach wskazanych w ustawie o systemie oświaty. Przedszkole może obejść się bez stosowania kasy fiskalnej, gdyż spełnia warunki niezbędne do skorzystania z przewidzianego w przepisach podatkowych zwolnienia ze stosowania kasy rejestrującej, co podkreśla Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 10.09.2013 r. o sygn. IPTPP4/443-384/13-5/MK. Czynnościami zwolnionymi z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej są m.in. usługi w zakresie edukacji oraz usługi stołówek w placówkach oświatowych, tj. w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych, szkołach wyższych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. w domach dziecka), które świadczone są wyłącznie dla podopiecznych placówek, ich nauczycieli i personelu.

Ewidencja budżetowa

Zwolnienie dotyczy danego roku podatkowego, nie później jednak niż do 31 grudnia 2014 r. Zwolnione z obowiązku wystawiania paragonów przedszkole opłaty za czesne i żywienie ewidencjonuje zatem zgodnie z przepisami o rachunkowości budżetowej.

Nie każda szkoła zwolniona

Warto pamiętać, że niektóre szkoły, do których mogą uczęszczać także przedszkolaki, są wyłączone spod tego zwolnienia. Można tu wymienić właścicieli szkół nauki jazdy, szkół tańca, instruktorów tańca oraz osoby świadczące usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Katarzyna Więsik, księgowa Tax Care
Taxcare.pl 

Podziel się tym artykułem: