Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Prezent od dewelopera a PIT
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Prezent od dewelopera a PIT

Podatku nie trzeba płacić od nagród o niskiej wartości

Zgodnie z art. 21 ust. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagrody związane ze sprzedażą premiową ( taki charakter mają wręczane nam przez dewelopera upominki) są zwolnione z opodatkowania, jeżeli ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł. Tak więc limit zwalniający podatnika z konieczności płacenia daniny fiskusowi od wartości otrzymanego prezentu jest bardzo niski, a wręcz niemożliwy do uniknięcia.

Kto płaci podatek, deweloper czy klient?

W przypadku kiedy przekroczymy wyżej wymieniony limit, deweloper musi pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. od wartości całej nagrody, a nie tylko od nadwyżki. Natomiast na kliencie ciąży obowiązek zapłaty podatku. Ponadto jeżeli wręczone nam prezenty nie mają charakteru pieniężnego, a rzeczowy(np. meble, telewizor, sprzęt AGD, wycieczka), to podatnik musi uregulować należność fiskusowi z własnych środków. Oznacza to, że podatnik musi zapłacić deweloperowi kwotę należnego podatku przed terminem jego zapłaty przez płatnika. Jeżeli np. otrzymamy sprzęt AGD o wartości 10 tys. zł, to musimy za niego zapłacić 1000 zł.

Niestety nie można liczyć na to, że urzędnicy nie dowiedzą się o wartościowym dodatku do zakupionego przez nas od dewelopera mieszkania. Stanie się tak dlatego, ponieważ sprzedawca lokalu pobierając podatek zmuszony jest dostarczyć klientowi oraz urzędowi skarbowemu deklaracje. Obowiązek musi spełnić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano daninę na rzecz fiskusa.

Niższa cena mieszkania zamiast atrakcyjnej nagrody

Dlatego warto dokładnie przemyśleć, czy tak naprawdę przyjęcie wartościowego upominku od dewelopera będzie się nam opłacać. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest podjęcie negocjacji ze sprzedawcą lokalu w celu obniżenia ceny mieszkania zamiast proponowanego przez niego bonusu rzeczowego. Dzięki temu unikniemy przykrej konieczności płacenia podatku od wartościowej nagrody, a jednocześnie zapłacimy deweloperowi mniejszą sumę za zakup mieszkania.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Zainteresuje cię także