Postojowe – umowa zlecenie. Kogo będzie obowiązywać...
Jan Kowalski
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Postojowe – umowa zlecenie. Kogo będzie obowiązywać tarcza 6.0?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

Postojowe – umowa zlecenie. Nadchodzą zmiany!

 

Druga fala COVID-19 spowodowała wprowadzenie po raz kolejny restrykcji, które obowiązywały na początku pandemii. Bez wątpienia niesie to ze sobą duże zagrożenie dla przedsiębiorców odczuwających nadal skutki wiosennych ograniczeń. W efekcie pojawia się duża niepewność i brak poczucia bezpieczeństwa również wśród pracowników. Część z nich jest nadal zatrudniona na podstawie umowy zlecenie, co nie gwarantuje stabilności w czasach pandemii.

Nic więc dziwnego, że nowe formy wsparcia oferowane przez rząd spotkały się z falą krytyki. Tarcza 6.0 to propozycja kolejnych zmian, które mają zostać wprowadzone do ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374).

Na początku rząd proponował wsparcie wyłącznie dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Miały one być skierowane do przedsiębiorców, którzy nie otrzymali pomocy w ramach poprzednich wersji Tarczy antykryzysowej. Szczególnie zagrożone są branża gastronomiczna, fitness, hotelarska, eventowa czy też kulturowa. Warto jednak zwrócić uwagę, że to wśród pracowników firm z tych branż znajduje się wielu zleceniobiorców. Oni również chcieliby uzyskać postojowe. Umowa zlecenie do tej pory wykluczała ich z takiej pomocy. Jak będzie teraz?

To ważne! Po fali krytyki, z jaką spotkały się nowe przepisy, rząd rozpoczął intensywne prace nad kolejnymi zmianami. Jak zapowiedział Minister Gowin podczas rozmowy z PAP, zmiany mają na celu wprowadzenie pomocy dedykowanej zleceniobiorcom. Należy jednak podkreślić, że nadal nie jest znana data wejścia w życie nowych przepisów, a także ich treść. Jarosław Gowin udzielił jednak kilku istotnych informacji, które pomogą nam określić, czy postojowe – umowa zlecenie będzie możliwe i w jakiej formie.

Pamiętaj! Jeżeli podatnik nie korzystał do tej pory ze świadczenia postojowego, nadal ma możliwość złożenia wniosku na starych zasadach. Należy jednak zwrócić uwagę na limit, jaki przysługuje każdemu wnioskodawcy. Świadczenie postojowe może być wypłacone maksymalnie 3 razy! Jak prezentują się obowiązujące dotychczas zasady? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części artykułu.

 

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców – na czym będzie polegać?

 

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców to temat, który budzi wiele emocji. Dlatego warto mieć świadomość przysługujących praw, aby w razie potrzeby wiedzieć, jak z nich skorzystać oraz na jaką pomoc można liczyć w obliczu kryzysu. Zapowiedziane przez Jarosława Gowina zmiany są nadzieją dla pracowników branż najbardziej dotkniętych restrykcjami. Nowe świadczenie postojowe dla zleceniobiorców będzie przysługiwało osobom zatrudnionym na podstawie:

 

 • umowy zlecenie,
 • umowy o dzieło,
 • umowy agencyjnej.

 

Dodatkowo trwają intensywne prace nad możliwością dofinansowania w wysokości 2000 zł do wynagrodzenia pracowników branż, które dotknęły nowe obostrzenia. Oznacza to, że pracownik zatrudniony na zasadach umowy cywilnoprawnej będzie miał szansę na otrzymanie wsparcia, które może wynosić 2000 zł. Ponadto minister Jarosław Gowin poinformował, że zostaną wprowadzone formy wsparcia, które sprawdziły się w przypadku walki ze skutkami pierwszej fali COVID-19.

To ważne! Wątpliwości może wzbudzać fakt, że nowe obostrzenia są wprowadzone już od października, a rząd nadal nie ustalił formy wsparcia dla zleceniobiorców dotkniętych kryzysem. Dlatego też warto podkreślić, że wszystkie instrumenty będą obowiązywały już od daty nałożenia przez rząd restrykcji. Oznacza to, że część firm i zleceniobiorców prawdopodobnie otrzyma świadczenie postojowe za listopad, a być może nawet październik.

 

Postojowe – umowa zlecenie. Co konkretnie się zmieni?

 

Należy podkreślić, że nowe świadczenie postojowe dla zleceniobiorców nie zostało jeszcze potwierdzone, a ustawa jest w fazie projektu. Dlatego też warto podkreślić, że osoby, które nie skorzystały do tej pory z tej formy wsparcia finansowego, nadal mogą to zrobić. Wniosek o postojowe – umowa zlecenie – składa pracodawca.

Uwaga! Może się jednak zdarzyć, że odmówi on wypełnienia dokumentów. W takiej sytuacji masz możliwość samodzielnego złożenia wniosku przez stronę gov.pl po zalogowaniu się i uzyskaniu dostępu do usług publicznych.

Świadczenie postojowe – umowa zlecenie obowiązuje w przypadku osób zatrudnionych przed dniem 1 kwietnia 2020 roku. Dodatkowo wnioskodawca nie może przekraczać limitu przychodów, które nie mogą być wyższe od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Podczas obliczeń należy wziąć pod uwagę: wynagrodzenie zleceniobiorcy z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz przeciętne wynagrodzenie GUS z poprzedniego kwartału. Ostatnim warunkiem jest brak innego tytułu do ubezpieczenia.

Uwaga, ważne zmiany! Aktualnie nie mamy informacji, jakie dokładnie warunki będą obowiązywały w przypadku nowego świadczenia. Jedno jest jednak pewne. Grupa beneficjentów będzie zawężona wyłącznie do osób, które pracują u przedsiębiorców dotkniętych nowymi restrykcjami. Są to firmy z branży:

 

 • Gastronomicznej,
 • Hotelarskiej,
 • Eventowej,
 • Kulturowej,
 • Fitness.

 

Ile wynosi postojowe? Umowa zlecenie uprawnia aktualnie do odebrania świadczenia w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na rok 2020. W przypadku nowej dopłaty dla zleceniobiorców pozostanie to prawdopodobnie bez zmian, a wysokość świadczenia wyniesie 2 000 zł.

To ważne! Jedną z form wsparcia, z której najczęściej korzystają beneficjenci, jest postojowe – umowa zlecenie. Ile razy można je otrzymać? Rząd wprowadził pewne ograniczenia, które prawdopodobnie będą podtrzymane również w przypadku nowego wsparcia.

Jeżeli Twoja sytuacja materialna nie poprawiła się w stosunku do miesiąca, w którym składałeś pierwszy wniosek, przysługuje Ci kolejne postojowe. Jednocześnie należy podkreślić, że świadczenie może być wypłacane maksymalnie 3 razy!

 

 

Podsumowanie: Nowa postojowe – umowa zlecenie

 

Oto najważniejsze informacje dotyczące świadczenia postojowego dla zleceniobiorców:

 

 • Początkowo Tarcza 6.0 przewidywała wsparcie wyłącznie dla przedsiębiorców. Aktualnie trwają jednak prace nad umożliwieniem otrzymania pomocy również zleceniobiorcom.
 • Nowe świadczenie postojowe ma obejmować zleceniobiorców, czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło oraz umowy agencyjnej.
 • Dodatkowo nowe świadczenie będzie przysługiwało wyłącznie pracownikom branży dotkniętych restrykcjami związanymi z drugą falą COVID-19.
 • Postojowe umowa zlecenie ma wynosić prawdopodobnie 2000 zł.
 • Wypłata świadczenia będzie obowiązywała wstecz, od momentu wprowadzenia nowych obostrzeń.
 • Pamiętaj! Każdy, kto nie skorzystał dotychczas z postojowego, nadal ma szansę to zrobić.
 • Świadczenie postojowe przysługuje maksymalnie trzy razy!

 

Wniosek o postojowe – umowa zlecenie – można złożyć samodzielnie przez internet, jeżeli zleceniodawca odmówi dopełnienia formalności.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w składce zdrowotnej - od kiedy i na jakich zasadach?