Polskie firmy uciekają do Wielkiej Brytanii – co na to...
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Polskie firmy uciekają do Wielkiej Brytanii – co na to Ministerstwo Finansów?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Coraz więcej właścicieli firm narzeka na zbyt wysokie ich zdaniem koszty prowadzenia działalności w Polsce, szczególnie na składki ZUS oraz podatki. Dlatego decydują się przenosić swoje firmy do Wielkiej Brytanii. Cała procedura polega na likwidacji lub zawieszeniu działalności na terenie naszego kraju, a następnie zarejestrowaniu spółki limited w Anglii i zatrudnieniu się jako jej dyrektor.

Szczegóły takiego rozwiązania opisał w wywiadzie dla Podatnik.info dr Maciej Dutko, autor e-booka pt. „Wolny od ZUS”. Kilka miesięcy temu zarejestrował on własną spółkę limited na Wyspach, dzięki czemu nie musi opłacać wysokich składek na rzecz państwowego ubezpieczyciela oraz odnosi duże korzyści podatkowe. Jego zdaniem jest to rozwiązanie całkowicie legalne. Podatnik.info zwrócił się do Ministerstwa Finansów z zapytaniem, czy taka metoda rzeczywiście zwalnia nas z obowiązku płacenia podatków w naszym kraju.

Rezydencja podatkowa decyduje o miejscu płacenia podatków

Jednym z kluczowych pytań w powyższej kwestii jest stwierdzenie, czy zgodnie z art. 15 „Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych” z 20.07.2006 r. możliwe jest, aby zatrudnienie się przez osobę mieszkającą w Polsce i będącą obywatelem RP jako dyrektora we własnej spółce limited zwalniało ją z opodatkowania nad Wisłą?

Ministerstwo w odpowiedzi nadesłanej do naszej redakcji wskazuje, że określenie rezydencji spółki wypłacającej wynagrodzenie jej dyrektorowi jest warunkiem wstępnym dla ustalenia, czy te wypłaty mają charakter dochodów uzyskanych z zagranicy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o CIT, w przypadku jeżeli osoby prawne mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, to podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Oznacza to, że dla uznania danego podmiotu za podlegający w naszym kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu wystarczające jest spełnienie przez niego chociaż jednego z dwóch warunków:

  • posiadanie siedziby na terytorium Polski, lub
  • posiadanie zarządu na terytorium Polski.


W konsekwencji spółka zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, w której zarząd sprawowany jest na terenie naszego kraju, może być uznana za polskiego rezydenta podatkowego. W sytuacji, w której także Anglia uzna taką firmę za swojego rezydenta, w celu ustalenia jej rezydencji dla celów konwencji o unikaniu podwojnego opodatkowania należy zastosować kryterium miejsca jej faktycznego zarządu.

Miejsce podejmowania kluczowych dla firmy decyzji decyduje o rezydencji podatkowej

Zgodnie z komentarzem do Modelowej Konwencji OECD miejscem faktycznego zarządu będzie kraj, w którym z merytorycznego punktu widzenia podejmowane są kluczowe decyzje w sprawach zarządzania i w kwestiach handlowych, niezbędne dla prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Zazwyczaj będzie to taka lokalizacja, w której osoba lub grupa osób sprawujących najwyższe funkcje (np. rada dyrektorów) podejmuje oficjalnie decyzje.Dodatkowo organy odpowiedzialne za stosowanie tych przepisów przy ustalaniu siedziby osoby prawnej powinny uwzględniać różne czynniki, takie jak:

  • miejsce, w którym odbywają się zebrania rady zarządzającej,
  • miejsce w którym dyrektor generalny i inne osoby z kierownictwa wykonują swoją działalność,
  • miejsce w którym czołowe osoby odpowiedzialne za bieżące zarządzanie sprawami wykonują swoje zadania,
  • kraj w którym mieści się główna siedziba osoby prawnej i którego ustawodawstwo reguluje jej status,
  • miejsce, w którym prowadzona jest jej księgowość.


Tak więc w sytuacji, w której obywatel RP będzie dyrektorem spółki założonej w Wielkiej Brytanii i w naszym kraju będzie podejmował wszystkie decyzje jej dotyczące (czyli nad Wisłą będzie znajdował się jej faktyczny zarząd), to firma będzie polskim rezydentem podatkowym. W kosekwencji wynagrodzenie jej dyrektora będzie podlegało opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, gdyż będzie uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania na jej terytorium, ze źródła także położonego w naszym kraju.

Podsumowując, w przypadku jeżeli okaże się, że zarówno spółka, jak i jej dyrektor posiadają faktyczną rezydencję podatkową w Polsce, to jego pensja będzie opodatkowana w naszym kraju.

Jak polski fiskus może skontrolować dyrektora spółki limited mieszkającego na stałe nad Wisłą?

Ministerstwo Finansów podkreśla, że nie zamierza zwiększyć w najbliższym okresie kontroli polskich obywateli posiadających zarejestrowaną spółkę limited na terenie Wielkiej Brytanii. Dotychczas w ramach postępowań kontrolnych organy dokonywały weryfikacji prawidłowości rozliczeń polskich podatników prowadzących działalność poza granicami kraju. W tym celu wykorzystuje się procedury współpracy administracyjnej przewidziane również przez polsko – brytyjską konwencję.

Dodatkowo wymiana informacji z brytyjskimi urzędami skarbowymi odbywa się automatycznie, tj. wszelkie dane dotyczące wynagrodzeń wypłacanych polskim obywatelom przekazywane są do kraju w celu ich analizy przez miejscowe organy fiskalne. Skarbówka ma więc możliwość kontroli podatników mających zarejestrowaną działalność za granicą.

Ponadto Ministerstwo Finansów nie planuje renegocjować polsko – brytyjskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ostatni dzień na zapłatę wyższych składek ZUS